พื้นที่ ที่มีโครงสร้างราคาที่ใช้ในการตั้งค่าการเทรด (Confluence)

พื้นที่ ที่มีโครงสร้างราคาที่ใช้ในการตั้งค่าการเทรด (Confluence)

Confluence

                วิธีการหนึ่งที่นิยมกันในการหาว่าความเป็นไปได้ trade setup ที่วิเคราะห์หาโอกาสเทรดเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ คือใช้ confluence ประกอบ เพราะเป็นผลจากที่เทรดเดอร์ต่างๆ ที่ต่างก็วิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าแต่จุดต่างๆพวกนี้เกิดพื้นที่เดียวกันทำให้เทรดเดอร์อยากเทรดหรือเมื่อเทรดจำนวนออเดอร์ก็จะไปทางนั้นมากกว่าเมื่อ trade setup ได้

                Confluence คือ พื้นที่ๆ มีโครงสร้างราคาที่ใช้ใน trade setup ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเกิดในพื้นที่เดียวกัน ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการเข้าเทรดที่พื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ buy หรือพื้นที่เปิด sell

                ชาร์ตด้านบนแล้วแต่สไตล์การเทรด มีเทรดเดอร์พวกที่ใช้ CCI เป็นตัวนำหรือเป็นตัวช่วยในการเข้าเทรด เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวนำหรือตัวช่วยในการเข้าเทรด เทรดเดอร์ที่ใช้ Bollinger Bands เป็นตัวนำหรือตัวช่วย หรือเทรดเดอร์ที่ใช้ Round numbers ประกอบหรือ supply/demand หรือพวกที่เทรด supply/demand จะเห็นว่ามีกลุ่มเทรดเดอร์หลายกลุ่มที่ trade setup เกิดขึ้นพื้นที่เดียวกัน กลุ่มเทรดเดอร์ที่ใช้อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillators คือ  CCI และ RSI ราคาถึงจุด overbough เป็นจุดที่เทรดเดอร์กลุ่มนี้ก็จะมองหาโอกาสเทรดสวนเทรน เทรดเดอร์ที่ใช้ Bollinger Bands เป็นตัวกำหนดเทรนราคาวางเกิน upper bands บอกถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับเทรนหรือวิ่งสวน

                หรือกลุ่มที่เทรดแนว support/resistance จะเห็นว่าราคาวิ่งลงมาแรงก็จะมองว่าราคาจะวิ่งกลับมา เพื่อทำ resistance ให้เกิดขึ้นหรือเปล่า หรือกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดแนว supply/demand zone ก็จะมองว่าราคาทำ suply zone เกิดตอนที่ราคาลงมาด้านล่างน่าจะมี unfilled orders และน่าจะดึงเทรดเดอร์รายใหม่ที่รอโอกาสเข้าไปเพิ่ม limit orders เข้าอีก หรือเทรดเดอร์ประเภท chart pattern เช่น Double Tops ก็จะมองเห็นเช่นกัน หรือแม้แต่เทรดเดอร์ที่ดู rejection ที่ round number ที่ 1.34 ครั้งหนึ่งแล้วน่าจะเด้งอีก

                จะเห็นว่าเทรด trade setup structure ของกลุ่มเทรดเดอร์ต่างๆ เกิดขึ้นที่พื้นที่เดียวกันหมด แบบนี้เรียกว่า confluence เป็นวิธีการยืนยันหรือเพิ่มความเป็นไปได้ของ trade setup ที่นิยมใช้กัน

                Confluence นั้นจะพบว่าถ้าเกิดในพื้นที่เดียวกันก็จะช่วยเร่งราคาไปได้ดี เพราะเทรดเดอร์ต่างเปิดออเดอร์ไปทางเดียวกัน แต่เมื่อมองเรื่องออเดอร์เป็นหลัก ขาใหญ่ต้องการมองเห็น trade setup จากมุมมองเทรดเดอร์ต่างๆ พวกนี้หลักการออเดอร์บอกว่าราคาจะวิ่งไปก็ต่อเมื่อ market orders ถ้าเกิน limit orders ที่เป็น liquidity ณ ราคานั้นๆ ทางใดทางหนึ่งก็จะวิ่งไปได้ง่าย ขาใหญ่มักจะล่า stop ขึ้นไปหรือลงไปก่อนเพื่อเข้าแล้วอาจเห็นทำ false breakout เกิดขึ้นประจำเพื่อเข้าที่ราคาที่ดีกว่าแล้วปล่อยให้เทรดเดอร์ต่างๆ ที่เห็น confluence เร่งราคาให้ เพราะไม่จำเป็นต้องเปิด market orders เข้าไปเลย จะมีเทรดเดอร์ที่รออยู่แล้ว พอเทรดเดอร์ต่างๆ พวกนี้เปิด market orders ทางเดียวกัน limit orders หรือออเดอร์อีกข้างไม่พอ ก็จะทำให้เกิดราคาเคลื่อนไปหา liquidtiy ที่ราคาต่อไป  ดูภาพจะเห็นบาร์ยาวๆ วิ่งขึ้นไป

แล้วจะใช้ confluence ช่วยอย่างไร

                ก่อนอื่นเมื่อเข้าใจออเดอร์ทำงาน และขาใหญ่เทรดอย่างไร จะมอง เรื่อง confluence เป็นจุดน่าเทรดเพราะ มี liquidity เยอะ ไม่ว่าจะเข้าหรือเทรดเดอร์ที่ติดอยู่ในตลาดจะออกเพราะข้อมูลที่เปลี่ยนไป ล้วนทำให้เกิด market orders พื้นที่นั้นๆ มากและต่อเนื่อง เลยมักจะทำให้ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งได้ง่าย ต้องอ่าน market structure เป็นว่าเป็นการเข้าเทรดจริงเปล่า แลข้าใจว่าขาใหญ่เทรดด้วยเงื่อนไขอะไร คือขาใหญ่ต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอ ขาใหญ่ต้องการมีคนเสียเมื่อราคาเริ่มวิ่งจากจุดที่ขาใหญ่เข้าเทรด และถ้ามี confluence ประกอบด้วย ขาใหญ่ยิ่งมั่นใจว่าจะมี market orders เพิ่มเมื่อถึงจุดหลังจากที่พวกเขาได้เงื่อนไข

                 ภาพด้านบนจะเห็นจุดที่ตีกรอบเกิด confluence ที่ถือว่าเป็น trade setup structure จากมุมมองของเทรดเดอร์กลุ่มต่างๆ ที่อธิบายด้านบน สิ่งหนึ่งที่ให้สังเกตคือหลังจากจุดที่ตีกรอบที่ถือว่าเป็นจุด confluence ราคาลงไปไม่ได้เลยมี rejeciton หรือ buying pressure ที่ตำแหน่ง round number ที่ 145.5 ตลอด เพราะเหตุผลที่อธิบายมามีเทรดเดอร์สนใจจากหลายมุมมอง trade setup เป็นไปทางเดียวกันเลยออกออเดอร์ทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็น buy limit orders หรือ buy market orders ที่พื้นที่นั้น

                แต่การเข้าเทรดของขาใหญ่ต่างกันไป ขาใหญ่เทรดเมื่อเงื่อนไขตลาดที่มีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ ลูกศรที่ชึ้ขึ้นบอก market structure ว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่เพราะเทรดสวนเทรนที่ลงมาสามารถเอาชนะพื้นที่ออเดอร์ตรงข้ามได้ ถือว่าเป็น impulsive move การเข้าเทรดที่กรอบเป็นการเข้าเทรดอีกรอบ เพราะราคาไม่ได้ต่ำกว่าพื้นที่แรกที่บอกเป็น impulsive move ที่บอกว่าเข้าเทรดจริง ขาใหญ่แค่รักษาหรือเข้าเทรดจุดที่ไม่ทำให้ สิ่งที่พวกเขาทำเปลี่ยนไป และภาพ price structure ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็น confluence ที่ทำให้เทรดเดอร์หลายๆ กลุ่มสนใจ เมื่อพวกเขาเข้าเทรดได้อีกรอบก็มีเทรดเดอร์อื่นๆ ช่วยดันราคาให้ที่เหลือเป็นเรื่องเวลาและความอดทน  ดังนั้น confluence จะดีถ้าใช้ประกอบกับการมอง market structure ว่าขาใหญ่ทำอะไรก่อน

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com