Category Archives: กลยุทธ์การเทรด Forex

รวมกลยุทธ์การเทรด Forex ต่างๆ จับหวะหวะการแกว่งตัวของราคาโดยใช้การอ่าน Chart patterns การใช้ Indicators และเครื่องมืออื่นๆอีกมากมาย เพื่อจับหวะทำกำไรในการเทรด

Contrarian trading
Contrarian trading

Contrarian trading                 การเทรดท่านสามารถทำได้สองอย่างเมื่อท่านเทรดคือเทรดตามเทรนหรือเทรดสวนเทรนสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้มาในการเทรดคือการเทรดตามเทรน แต่กว่าเทรนจะเกิดหรือยืนยันหรือกลายเป็นเทรนได้ กลายเป็นว่าราคาได้มาเยอะแล้วกลายเป็นว่าการเทรดตามเทรนแม้ว่าตอนเปิดเทรดมองดูราคาโครงสร้างราคาจะรู้สึกดีเพราะราคาได้วิ่งมาแล้วทำเทรนแล้วเทรดเดอร์อื่นๆก็ได้เข้ามาแล้วการเปิดเทรดแบบนี้ความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเมื่อคำนึงเรื่องrisk:rewardท่านจะพบว่าriskได้เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว                 ต้องเข้าใจว่า เมื่อเทรดเดอร์อ่านหนังสือเดียวกัน ใช้กลยุทธ์เดียวกัน และมีกฏในการจัดการความเสี่ยงและบริหารเงินเดียวกัน เทรดเดอร์พวกนี้ถูกสอนให้ทำตามหลักการเดียวกัน นั่นคือทำให้เกิด  the herd

Round numberสะท้อนพฤติกรรมเทรดเดอร์
Round number เลขกลม ๆ สะท้อนพฤติกรรมเทรดเดอร์

Round number เลขกลม ๆ สะท้อนพฤติกรรมเทรดเดอร์                  เมื่อมองชาร์ตเปล่าสามารถหาจุดstrong move away in priceเป็นถ้าเข้าใจหลักการทำงานของตลาดและออเดอร์ก็พอจะแกะร่องรอยต่อไปได้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงการเข้าเทรดแต่มีสิ่งหนึ่งที่พอเราเพิ่มเข้าไปกรองชาร์ตกับช่วยให้เราสแกนหาจุดพวกนี้ได้เร็วเพราะจุดราคาพวกนี้สะท้อนพฤติกรรมของเทรดเดอร์ล้วนๆ ราคาที่ลงท้ายด้วยตัวเลขกลมๆเช่น00 50เป็นต้นเลขที่ลงท้าย00จะสำคัญกว่าพวกโดยธรรมชาติคนก็จะชอบจำอะไรที่กลมๆจำง่ายๆเวลาหาจุดอ้างอิงคนก็จะชอบอ้างอิงจุดพวกนี้ก่อนธรรมชาตินี้สะท้อนมาทางชาร์ตการเทรดอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยๆก็ช่วยให้เราเห็นว่าพื้นที่liquidityเยอะๆมีแถวไหนบ้าง                 ด้านช้ายชาร์ตที่มีround