รวมจุดตายของคนที่เทรด forex แล้วไม่สามารถอยู่ได้ถึง 1 ปี

รวมจุดตายของคนที่เทรด forex แล้วไม่สามารถอยู่ได้ถึง 1 ปี

การเทรด forex ในปัจจุบันทวีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากความนิยมในการเทรดทำกำไรในตลาดหุ้นที่กำลังเติบโตมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับผู้เขียนแล้วเห็นความจริงข้อหนึ่งคือ คนที่เทรด forex กว่า 80% มักไม่สามารถอยู่ในตลาดได้เกินกว่า 1 ปี ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอใช้โอกาสนี้ในการสรุปจุดตายต่างๆ ที่หากคุณมี คุณก็อาจเข้ามาอยู่ใน 80% ของคนที่เทรด forex ไม่ถึง 1 ปีก็ได้

1.เทรด forex แบบแทงหวย คุณเชื่อหรือไม่ว่ามีคนจำนวนมาก รวมทั้งผู้เขียนในตอนแรกๆ ที่เลือกเทรด forex ในรูปแบบของการแทงหวย คือแทงไปเลยว่ามันจะขึ้นหรือลง หรือว่าใช้การโยนหัวก้อย เพราะคิดว่าหากเราใช้หลักการที่เรียกว่า Sample Space ย่อมสามารถทำกำไรได้ และสุดท้ายผลปรากฏว่าขาดทุนล้างพอร์ต และเลิกเทรด forex ไปเลย

เสี่ยงดวง

2.ไม่เห็นความสำคัญของข่าว สำหรับผู้เขียนขอยืนยันอีกครั้งในตรงนี้ว่า “ข่าว” มีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของกราฟ และไม่ว่าคุณจะมีความชำนาญในทางเทคนิคมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากกราฟคุณไม่ตระหนักในเรื่องของข่าวแล้ว คุณก็อาจหมดเงินล้างพอร์ตและเลิกเทรด forex ได้เช่นเดียวกัน

3.ไม่ฝึกใช้อินดี้ตัวใหม่ๆ ประการที่สามคือ เมื่อมีเครื่องมือตัวใหม่ๆ คุณไม่ยอมฝึกใช้ หรือไม่ใช้เครื่องมือไม่เรียนรู้ เช่นอิเลียตเวฟ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆไว้บ้างจะสามารถช่วยให้คุณทำกำไรในตลาด forex ปัจจุบันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมมาก

4.ฟังคนอื่นมากกว่าตนเอง ผมหมายความรวมถึงการใช้ Copy trading ด้วยนะครับ เชื่อผม ผมพบว่าใครก็ตามที่ลอกเลียนคนอื่นๆเรื่อยๆ โดยขาดการฝึกฝนด้วยตนเอง แน่นอนว่าในระยะแรกๆคุณจะสามารถทำเงินได้ตาม Copy trading แต่ในระยะยาวแล้ว ที่สุดคุณก็จะเสียเงินหมดและอาจพาลเลิกเทรด forexไปเลยเช่นเดียวกัน

ฟังแต่ผู้อื่น

5.ไม่บริหารจัดการการเงิน ข้อต่อมาคือ ไม่บริหารการเงินสามารถทำให้คุณเทรด forex เพื่อการได้กำไร 9 ครั้งแต่อาจผิดพลาดในครั้งที่ 10 และหมายถึงการผิดพลาดของคุณหมดเลยจนถึงขั้นล้างพอร์ตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจงอย่าลืมเรื่องของการบริหารด้านการเงินหากคุณไม่ต้องการเลิกเทรด forex ก่อน 1 ปี

เป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อไหนที่เป็นข้อของคุณบ้างเอ่ย ถ้ามีผลเสนอแนะว่าให้กำจัดออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะหมดเงินไปกับการเทรด forex และไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้