Contrarian trading

Contrarian trading

                การเทรดท่านสามารถทำได้สองอย่างเมื่อท่านเทรดคือเทรดตามเทรนหรือเทรดสวนเทรนสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้มาในการเทรดคือการเทรดตามเทรน แต่กว่าเทรนจะเกิดหรือยืนยันหรือกลายเป็นเทรนได้ กลายเป็นว่าราคาได้มาเยอะแล้วกลายเป็นว่าการเทรดตามเทรนแม้ว่าตอนเปิดเทรดมองดูราคาโครงสร้างราคาจะรู้สึกดีเพราะราคาได้วิ่งมาแล้วทำเทรนแล้วเทรดเดอร์อื่นๆก็ได้เข้ามาแล้วการเปิดเทรดแบบนี้ความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเมื่อคำนึงเรื่องrisk:rewardท่านจะพบว่าriskได้เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว

                ต้องเข้าใจว่า เมื่อเทรดเดอร์อ่านหนังสือเดียวกัน ใช้กลยุทธ์เดียวกัน และมีกฏในการจัดการความเสี่ยงและบริหารเงินเดียวกัน เทรดเดอร์พวกนี้ถูกสอนให้ทำตามหลักการเดียวกัน นั่นคือทำให้เกิด  the herd หลักการเทรดแบบนี้เป็นที่ต้องการของขาใหญ่  เพราะขาใหญ่จะได้มั่นใจว่าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอ ท่านจะเห็นประจำว่าพอราคาวิ่งไปแรงๆ ก็จะมีเทรดสวนประจำ เทรดเดอร์ที่กล้าเทรดมีเพียงขาใหญ่เท่านั้นที่สามารถหยุดราคาจากรายย่อยได้ เพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมที่เยอะ

                Contrarian trading เป็นการเทรดสวนที่เทรดเดอร์ส่วนมากทำหรือสวนเทรนก็ว่าได้ ทำสิ่งที่ตรงข้ามกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำ หลักการเบื้องต้นง่ายๆ คือเห็นว่ามีเทรนก็หาโอกาสเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดสวน เมื่อมองจากชาร์ตท่านจะเห็นว่าการเทรดสวนเทรนหรือ contrarian trading เป็นการเทรดสวนกับสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนมากกำลังทำ   

                ทำไมเกิดcontrarian tradingเพราะการเทรดและทำกำไรนั้นเวลาเปิดออเดอร์เพื่อเข้าตลาดจำเป็นต้องมีฝั่งตรงข้ามเสมออย่างกรณีชาร์ตด้านบนพอราคาทำเทรนหลังจากมีการเข้าเทรดของขาใหญ่เช่นถ้าเป็นรายย่อยในกรณีนี้ในการเปิด buyใครอยู่ฝั่งตรงข้ามที่แบกความเสี่ยงของรายย่อยพวกนี้ คือเมื่อเปิดbuy ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามคือsellถ้าราคาวิ่งขึ้นก็เป็นกำไรส่วนถ้าราคาลงก็เป็นการสูญเสียและดูว่ารายย่อยรับความเสี่ยงแค่ไหนด้วยstop lossดังนั้นพอราคาวิ่งเป็นเทรนแบบนี้ทำให้the herdเกิดขึ้นที่อยากทำสิ่งเดียวกันเมื่อเห็นราคาแบบนี้เลยกลายเป็นจุดอ่อนที่ขาใหญ่เข้าตลาดได้เพราะอย่าลืมว่าเพราะเมื่อพวกเขาเปิดเทรดสวนและราคาวิ่งสวนรายย่อยได้ขาใหญ่ก็กำไร

                ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นว่า มีการเข้า buy หลังจากราคาลงมาได้สักระยะและมีการเข้า sell เมื่อราคาขึ้นมาสักระยะ  เพราะเทรนหรือราคาวิ่งไปทางเดียวกันสักระยะทำให้เกิดกลุ่มเทรดเดอร์ที่อยากแต่จะเทรดตามเทรน ทำให้ขาใหญ่ปั่นตลาดเพื่อเข้าตลาดได้เพราะจำนวนเทรดเดอร์ที่มากพอจะทำให้เกิดออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอที่พวกเข้าต้องการได้ เมื่อคำนึงเรื่องจำนวนออเดอร์แล้วท่านจะพบว่าการเทรดแบบ contrarian trading เป็นการเทรดแบบขาใหญทำเป็นหลักเพราะ สิ่งที่พวกเขาต้องการคือออเดอร์ตรงข้าม

                ขาใหญ่จะทำการเทรดแบบนี้ที่จุดที่มีliquidityเยอะเพราะด้วยต้องการออเดอร์แล้วจุดพวกนี้ก็จะเป็นพื้นที่พวกsupply/demand,support/resistanceที่ดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆทั้งรอเข้าและจัดการออเดอร์ที่จะออกจากตลาดโดยการเข้าเทรดก็จะมีอาจจะเห็นมีรูปแบบprice actionเปิดเผยเช่นพอราคาไปถึงพื้นที่หลังจากล่าstop ordersเพื่อเข้าราคาที่ดีกว่าจะเห็นเป็นอาการราคาเริ่มเด้งสวนหรือpin bar,engulfing barแต่อย่ายึดติดรูปprice action formsต่างๆต้องเข้าใจตรรกะเสียก่อน

                สิ่งที่เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิด contrarian trading น่าจะอยู่ที่ความรู้และพฤติกรรมการเทรด เพราะเมื่อราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วเกิดเป็นเทรน (ไม่ใช่ตอนเริ่มทำเทรน เพราะขาใหญ่เป็นคนเข้าเทรดเอง) ทำให้เทรดเดอร์ส่วนมากเชื่อว่าราคาน่าจะไปต่อ การเกิด lower highs ตามด้วย lower lows  การเห็นมีราคาเบรค lows การเห็นราคาไปทาทางเดียวกัน พวกนี้ล้วนกระตุ้นให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าตลาด ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวตกเทรนหรือพลาดโอกาสเดี๋ยวราคาไปไกลกว่านี้ เมื่อวิเคราะห์จริงๆ ท่านจะเริ่มมองเห็นว่าจุดที่เข้าเทรดมันชัดเจนเกินไปแล้ว เพราะการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ ถ้าอะไรก็ตามที่ชัดเจนเกินไป นั่นหมายความว่าความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้เริ่มลดลง อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องการเข้าเทรดและทำกำไรในตลาด เพราะการเทรดต้องการออเดอร์ตรงข้ามเสมอ trading transaction ค่อยเกิดได้ เทรดตามเทรนหรือ directional trading ทำให้รายย่อยอยากออกออเดอร์ไปทางเดียวกัน เพราะขาใหญ่เวลาเทรดต้องการออเดอร์ตรงข้าม ถ้าพวกเขาเทรดตามเทรนแบบรายย่อยก็จะไม่มีออเดอร์ฝั่งตรงข้าม เพราะมีแต่เทรดเดอร์เปิดทางนั้นๆ แต่ถ้าเทรดสวนจะต่างกันเพราะมีออเดอร์ตรงข้ามมากพอที่จะมาจับคู่ของออเดอร์พวกเขาที่ต้องการ

                ดูจากภาพล่าสุดที่เลข 1 ท่านจะพบว่า นอกจากขาใหญ่ได้เข้าที่จุดต้องการหลังจากแตะ stop orders เพื่อเข้าตลาดที่ดีและเพิ่มจำนวนออเดอร์ตรงข้าม  ราคาจะขึ้นเป็นหลัก ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการเทรด contrarian trading ท่านจะได้ trapped traders ที่ต้องออก ดูพื้นที่เลข 3  buy market orders พวกนี้มาจากเทรดเดอร์พวกนี้ที่ต้องการออกจากตลาดด้วยเช่นกันและข้อมูลที่เปลี่ยนไปตรงพื้นที่เลข 1 ก็ให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็หันมาเปิด buy ตามด้วยเช่นกัน

                การเทรดไม่ว่าแบบไหนๆ ถ้าเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไรและพฤติกรรมเทรดเดอร์เปิดเผยผ่านชาร์ตอย่างไร ความรู้ทั่วๆ ไปสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ เป็นอย่างไรก็จะสามารถมีกำไรจากการเทรดได้

ทีมงาน : thaiforexbroker.com