ระบบเทรด Tom de mark fx system

ระบบเทรด Tom de mark fx system

ระบบเทรด Tom de mark fx system

Download File Indicator : Click !!

พบกันอีกครั้ง ตอนนี้ก็เกาะเว็บนอกตามเคยครับ นำเสนอ ระบบที่ชื่อว่า  Tom de mark system  ครับ  สงสัยคนคิดระบบชื่อ  tom de mark  แน่  ระบบนี้มาแนว แนว เทรน ครับ เพราะใช้ เส้น  EMA  สองเส้น ตัดกัน  เริ่มแปลกันครับ … 

It is easy, simple but awesome in power. It works with all pairs (major and others) which means you have an entry most of the time. I thought of calling it “The honey moon strategy”, but honey moon must end sooner or later. The magic of this strategy never fades. Originally called “The broken trend”, which sounds too technical. Now let us get to business and revel in the magic:

แปลแบบ รวบรัดครับ  ..  ระบบนี้นั้นจัดเป็นระบบที่เรียบง่าย แต่ก็มีพลังอยู่ในตัว  สามารถใช้ได้กับทุกคู่เงิน  ที่เหลือ ไม่แปลนะครับ  เช่น  ฮันนี มูน  ระบบแตก ไร ประมาณ นั้น  ผ่านครับ 

Set up:

1- EMA 9, EMA 30, Momentum indicator (draw a horizontal line at the 100 point).

2- The hourly chart.

3- Draw a Tom Demark trend line (connecting at least 3 swing high (or low). And should avoid steep angles

ส่วนประกอบของระบบ  แปละ รวมไปละกัน – ใช้เส้น  EMA9 , EMA30  , hourly chart , และ เส้น Tom de mark

ภาพแสดง อินดี้ของระบบ ผมคงค่าเดิมไว้ครับ ไม่เปลี่ยนแปลง  มาแปลจังหวะการเปิด ออร์เดอร์ต่อกันไป ..  แปล รัว รัว ..  

Entry:

Enter buy when the 9 EMA crosses up the 30 EMA and the momentum line is above 100. And price breaks the down trend line.

(The trend line is our invaluable filter so make sure you do a lot of practice with it). Entry should be placed at the opening of the

new hourly candle after the cross (to make sure the crossing and trend break are real and to keep away from whipsaw).

Enter sell when the 9 EMA crosses down the 30 EMA and the momentum line is below 100. And price breaks the trend line, at

the new hourly candle after the EMA crossing.

ก็แปลรวม ๆ รวบรัดตามเคยครับ  =>  จังหวะ เปิด ออร์เดอร์  Buy  ให้เปิดเมื่อ เส้น 9EMA  ตัดขึ้นกับเส้น 30 EMA  พร้อมกับ อินดี้  momentum  อยู่เหนือค่า 100  และเทรนของกราฟ นั้น อยู่ในขาลง หรือ breaks down   ,  => จังหวะเปิด ออร์เดอร์  Sell  ให้เปิดเมื่อ เส้น 9EMA  ตัดลงกับเส้น 30 EMA  พร้อมกับ อินดี้  momentum  อยู่ต่ำกว่าค่า 100

เพื่อความกระจ่าง มาดูภาพประกอบกัน .. 

ภาพ จังหวะเปิด ออร์เดอร์  Buy   เรามาดูภาพ จังหวะ  Sell  กัน 

ภาพ จังหวะเปิด ออร์เดอร์  Sell  มาดูจุดออก กันครับ 

Stop: 40 pips (it has to be respected).

Target: from 40 pips up to 150 pips (depending on pair volatility and current situation).

แปล ตรง ๆ ครับ  ผิดทางไป  40 pips ให้  cut  ,  จุด TP  ให้ อยู่ระหว่าง  40  ถึง  150 pips  หรือแล้วแต่ สถานการณ์ ..  มาดูระบบต่อไปครับ

Advanced Trendline Scalping Strategy

ระบบที่สองนี้ จัดเป็นระบบการเทรดแบบสั้น ๆ ครับ ชื่อ บ่งบอกครับ   Scalping   เทรด สั้น ๆ จัดหนัก ๆ  อินดี้ที่ใช้ ก็ เป็น เส้น  MA ..   กับ อินดี้ Advance Trendline   มา เริ่มแปลกันเลย  ภาษาอังกฤษ มา .. 

Forex Indicators:

75 EMA (1min Chart), 50Ema (5min Chart) => Create yourself 

Advanced Trendline

ใช้เส้น  75EMA  ถ้าใช้กราฟ  1 Min , ใช้เส้น 50EMA ถ้าใช้กราฟ 5 Min  เว็บฝรั่ง บอกให้สร้างเอง , อินดี้  Advanced Trendline   มาแปลต่อครับ 

Time Frame: 1min, 5min.

Pairs: EUR/USD, GBP/USD.

Long Entry

1) The 50 exponential moving average is sloping up and the currency exchange price is trading above the 50EMA.

2) Draw falling trend lines in the up trend (see chart above).

3) BUY the if the price breaks and closes above the falling trendline.

4) Place your stop loss 3 pips below the breakout candlestick. Your stop loss should never exceed 15 pips, stop loss minimum 10 pips.

5) Take profit is 8 pips (EUR/USD), 10 (pips GBP USD).

แปล ครับ แปล รัว รัว .. 

ระบบนี้ เว็บฝรั่งให้ใช้กราฟ  1 นาที และ 5 นาที  ใช้กับคู่ EUR/USD, GBP/USD  ครับ

จังหวะการเข้า ออร์เดอร์  Buy

  • แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น 50 EMA
  • เส้น Trend line เป็นขาขึ้น
  • รอจังหวะ Buy  เมื่อราคาอยู่ในช่วงพักตัว
  • วางจุด Stop loss   => 3 pips , Cut เมื่อผิดทาง  10 – 15  pips
  • วาง TP => EU = 5 pips , GU = 8 pips

ภาพแสดงจังหวะการเข้า  Buy  มาดูจังหวะ  Sell  กัน

Short Entry

1) The 50 exponential moving average is sloping down and the currency exchange price is trading below the 50EMA.

2) Draw rising trend lines in the downtrend.

3) SELL the if the price breaks and closes below the rising trend line.

4) Place your stop loss 3 pips above the breakout candlestick. Your stop loss should never exceed 15 pips, stop loss minimum 10 pips.

5) Take profit is 8 pips (EUR/USD), 10 (pips GBP USD).

  • แท่งเทียนอยู่ใต้เส้น 50 EMA
  • เส้น Trend line เป็นขาลง
  • รอจังหวะ Sell เมื่อราคาอยู่ในช่วงพักตัว
  • วางจุด Stop loss   => 3 pips , Cut เมื่อผิดทาง  10 – 15  pips
  • วาง TP => EU = 5 pips , GU = 8 pips

ภาพแสดงจังหวะเข้า ออร์เดอร์  Sell

ระบบเทรด สั้น ๆ แนว  Scalp  นี้ ส่วนตัวไม่ถนัดครับ ..   ขอผ่าน พบกันใหม่ ตอนต่อไป 

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com