รูปแบบของชาร์ตที่ง่ายต่อการสังเกตุ (Spike Base)

รูปแบบของชาร์ตที่ง่ายต่อการสังเกตุ (Spike Base)

Spike Base

               ชาร์ต pattern อีกอย่างที่ง่ายต่อการสังเกต เพราะเมื่อมองจาก price chart จะเห็นบาร์ยาวๆ ที่เรียกกว่า spike แล้วตามด้วย consolidation แล้วราคาก็ consolidation ทางทางใดทางหนึ่ง เช่น consolidation ขึ้นไปก็ให้รอเปิด Buy ที่ต้นตอตอนที่ราคาทำ Base หรือที่เป็นจุด Low ของ Base ตรงนั้นก็ถือว่าเป็น support ให้โอกาสการเข้าเทรดได้ง่าย หรือในทางตรงข้ามเมื่อราคา spike ลงแล้วทำ Base ก่อน แล้วก็ consolidation ไปทางลงเมื่อราคากลับมาก็ให้ถือว่า high ที่พื้นที่ Base เป็น Resistance ให้เปิด Sell

               Spike Base อาจได้ยินเรียกเป็น Flag Limit อีกด้วยแล้วแต่ แต่หลักการเดียวกันคือ ราคาเกิด spike หรือบาร์ยาวๆ ไปทางใดทางหนึ่ง แล้วราคาทำ Flag pattern หรือ Base pattern ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังคือ เมื่อราคาเกิด spike หรืออาจได้ยินเรียกว่า pole ยาวๆ ราคาพยายามย่อตัวแต่ไม่สามารถทำได้แล้วราคาไปต่อ ตรงที่ราคาทำ Spike Base หรือ Flag Limit ถือว่าเป็นการตัดสินใจว่าราคาจะขึ้นไปต่อ ผลเพราะการเทรดของเทรดเดอร์โดยเฉพาะขาใหญ่ว่าต้องการเทรดต่อทางที่เกิด spike หรือ pole ดังนั้นจึงมีการคาดหวังว่าการโต้ตอบจะเกิดขึ้นที่ spike base เมื่อราคากลับมาครั้งแรก และอาจจะโต้ตอบมากกว่าครั้งเดียวก็ได้จนกว่าจะโดนเบรคหรือ Engulf ดังนั้นเมื่อ spike base โดน engulf ราคาก็จะวิ่งกลับไปทางที่ราคา spike ได้ง่าย

               อย่างแรกที่ต้องถาม ทำไม Spike Base จึงน่าสนใจพอที่จะเทรด ต้องเข้าใจตรรกะที่อยู่เพราะ Spike Base หรือ Flag Limit การเคลื่อนไหวแรงๆ ของราคาหรือ Big move ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดจริง และตามด้วย Flag/Base หรือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อ (indecision) แต่สุดท้ายราคาไปทางใดทางหนึ่ง แสดงว่าขาใหญ่ตัดสินใจต่อว่าจะดันราคาไปทางไหน ดังนั้นเมื่อมอง Spike Base หรือ Flag Limit เป็นการเทรดจุดพวกนี้ตอนราคากลับมาครั้งแรกค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูง

               ถ้ามองรูปแบบแนว Demand/Supply patterns ก็จะมองเรื่อง Spike Base อยู่ในส่วนของ Rally-Base-Rally หรือ spike base สำหรับเปิด Buy และ Drop-Base-Drop หรือ spike base สำหรับเปิด Sell

               เมื่อมองจาก price chart จะเห็นตัวประกอบแบบภาพด้านบนคือ support/resistance หรือ supply/demand ที่ราคา spike หรือทำ pole แล้วเอาชนะไปได้ปิดล่าง ราคาย่องตัวกลับมาทำ Base/Flag เกิดขึ้นไปแล้วต่อทางที่เทรดเลยทำให้เกิด demand/supply ใหม่เกิดขึ้นตรงนั้น หรือเรื่องออเดอร์บอกว่าหลังจากขาใหญ่เข้าเทรดเพื่อเอาชนะปิดทำกำไรแล้วขาใหญ่ตัดสินในเปิดเทรดต่อ ณ ตรงพื้นที่นั้น ดังนั้นการรอเทรดตอนราคากลับมาพื้นที่ demand/supply ใหม่ที่พื้นที่เกิด ย่อมมี unfilled orders เหลืออยู่และมีเทรดเดอร์ที่เห็นอีกเพิ่ม limit orders เข้าไปตรงพื้นที่ๆ นั้นหรือขาใหญ่เปิดออเดอร์เพิ่มอีก เป็นหลักการเข้าเทรดทั่วไปแค่เป็น pattern ที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากราคา spike หรือทำ pole ราคาจะกลับมาทางที่เกิด spike base ได้ก็ต่อเมื่อราคาได้ engulf พื้นที่ (engulf พื้นที่คือการที่ราคาสามารถเอาชนะพื้นที่ตรงนั้นได้ด้วยการปิดบนหรือปิดล่าง ยิ่งลักษณะที่ engulf เกิดขึ้นด้วยบาร์ยาวๆ ยิ่งดี เพราะบอกว่ามีการเข้าเทรดเพื่ออยากเอาชนะ อาจมองเป็น impulsive move ได้)

               หลักการต่างๆ เรื่องออเดอร์ก็ยังทำงานแบบเดิมแต่อาจเป็นเรื่อง pattern ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเอง อีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่า spike base หรือ flag limit ค่อนข้างจะง่ายต่อการสังเกตเพราะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งแรงๆ ไปทางใดทางหนึ่งหรือเรียกว่า spike เมื่อมองบน price charts จะเห็นได้ง่ายและมักจะเกิดขึ้นประจำ อย่างภาพบนจะเห็นว่า spike base เกิดหลังจากที่ราคาเกิดการเข้าเทรดแล้วมาเจอ demand แล้วราคาก็ทำ Base หรือ Flag ในพื้นที่ Demand หรือเรื่องราคาทำแบบนี้อาจมองเป็น indecision ไม่รู้ว่าราคาจะไปทาง buyers หรือ sellers จนกว่าราคาเบรคพื้นที่ จำเป็นการยืนยันการตัดสินใจที่เกิดขึ้นว่าไปทางไหน เมื่อราคากลับมาครั้งแรกจึงมักจะคาดหวังการโต้ตอบจะเกิดทางนั้นจากทั้ง trapped traders ที่สู้กันตอนราคาทำ Base หรือ Flag พอราคากลับมาแล้วไม่มี price structure ราคาจะไปทางที่พวกเขาเทรด พวกเขาจำเป็นต้อง liquidate ออเดอร์เลยทำให้เกิด market orders ตรงนั้น  เทรดเดรอื่นๆ ที่เห็น price structure เปลี่ยนไปก็หาโอกาสเทรดก็ตั้ง limit orders ด้วย เทรดเดอร์ที่เปิดสวนเทรนขึ้นมาหรือพอราคาไม่ไปต่อจำต้องปิดทำกำไรก็เป็น sell market orders

               แหล่งที่มาออเดอร์เมื่อ spike base เกิดขึ้นเพราะขาใหญ่เทรด เป็นไปได้ว่าอาจมีการเข้าเทรดอีกถ้าออเดอร์ตรงข้ามไม่พอเลยมี unfilled orders/limit orders เหลือหรืออาจเปิดเพิ่ม เทรดเดอร์อื่นๆ ที่เห็นก็เริ่มหันมาตั้ง limit orders ราคาพื้นที่นั้นๆ อาจมีเปิด market orders อีกครั้งตอนราคากลับมาถึง ดังนั้น limit orders ที่พื้นที่นี้ก็จะหยุดราคาที่วิ่งขึ้นมาและเมื่อเทรดเดอร์ที่เป็น trapped traders ตอนที่ราคาลงไปและยืนยัน trade decision เมื่อราคาไม่ไปต่อ เพื่อจำกัดความเสี่ยงก็ต้องออกก็เป็น sell market orders เทรดเดอร์ที่เทรดสวนขึ้นมาเมื่อราคาไม่ไปต่อก็จะปิดทำกำไรก็เป็น sell market orders เทรดเดอร์อื่นๆ ที่รอเปิดเองเมื่อเห็นราคาเริ่มลงไปทางที่ spike base เกิดก็จะเปิด sell market orders พอราคาลงไปยิ่งกดดันให้ trapped traders และเทรดเดอร์ที่เทรดสวนต้องรีบออกก็ยิ่งทำให้ราคาวิ่งไปได้ง่าย

               Spike Base เมื่อเกิดขึ้น การเทรดการกลับมาครั้งแรกเลยค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงเพราะเงื่อนไขออเดอร์แบบที่อธิบายมาประกอบกัน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com