ออเดอร์และมุมมองที่มาการเทรดด้วย Technical Analysis

ออเดอร์และมุมมองที่มาการเทรดด้วย Technical Analysis

อเดอร์และมุมมองที่มาการเทรดด้วย Technical Analysis

     ออเดอร์และมุมมองที่มาการเทรดด้วย Technical Analysis  ต่อจากบทความที่ 1 หลังจากที่เราเริ่มเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวขึ้น-ลง เพราะจำนวนออเดอร์ที่เกิดจากการเปิดเทรดเพื่อเข้าตลาด เช่นเปิด Sell หรือ Buy จากการวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ และการจัดการออเดอร์ที่อยู่ในตลาดเพื่อออก เช่น ปิดทำกำไร ปิดเสีย  เรามาศึกษาต่อเรื่อง  หาโอกาสเข้า-ออกจุดตรงไหนและอย่งไร หรือเพราะอะไรจุดต่างๆพวกนี้เป็นจุดที่เทรดเดอรมักจะใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าเทรดและออกเทรด

               Market orders คือออเดอร์ที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อเข้าตลาดหรือเทรดทันที ณ ราคา ปัจจุบัน ต่างจาก Limit Orders ที่จะเข้าตลาดเมื่อราคาปัจจุบันตลาดถึงจุดที่เรากำหนด ถ้าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามราคาปัจจุบันไม่มากพอ Market orders ที่เข้าไปด้วยจำนวนมากและต่อเนื่อง market orders ก็จะขยับไปหาออเดอรที่ราคาถัดไปเพื่อจับคู่ เลยทำให้ราคาขึ้นหรือลง

ตัวอย่าง ถ้าเรามองแต่ละจุด 1-2-3-4-5 ช่วงราคาลงที่บอกถึง Sell orders เข้าอย่างต่อเนื่อง ละมีการเข้าเทรดหลักๆ ด้วยจำนวนเยอะ 5 ครั้งได้ แล้วมองด้านซ้ายแต่ละจุด เราจะพบว่า จัดเข้าพวกนี้เกิดหลังจาก Breakout หรือ เริ่มจุด 1 หลังจาก buy orders ได้ breakout จุด high    เราจะเห็น Sell orders ที่สามารถหยุดราคาและดันราคาลงได้นั้น ต้องเป็นการเทรดที่มาจากรายใหญ่อย่างแน่นอนเพราะสามารถดันราคาลงมาได้อย่างรวดเร็วและเข้าเงื่อนไขของออเดอร์ด้วย (จากบทความที่ 1)  ด้วยการที่ buy breakout ขึ้นไปทำให้เกิด buy orders จำนวนมากเข้าตลาดเปิดโอกาสให้ขาใหญ่สามารถเปิด Sell ได้เพราะจำนวนออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอที่จะเปิดเทรดและได้ราคาที่ตรงจุดนั้น โดยที่การเปิดออเดอร์ของขาใหญ่ไม่เกิดการจับคู่ออเดอรต่างพื้นที่ราคามาก ทำให้สามารถบริหารออเดอร์และจัดการ profit/loss ได้ง่าย จากจุดที่ 1 นี้ อาจเป็นการยากสำหรับรายย่อยที่จะเทรดเพราะถ้าออเดอร์จากขาใหญ่ไม่มากพอราคาก็จะไหลไปต่อ  ส่วนจุดที่ 2 นั้นเป็นการเปิดเทรดอีกรอบเพิ่มจากจุด 1 ถ้าเราดูจาก chart pattern หรือ breakout ตรงนี้เป็น left shoulder ของแพทเทิร์น Head and Shoulder หรือ เป็นจุด breakout ของ Highs เดิม เป็นจุดที่เปิดเผยให้เห็นว่ามี Buy orders ที่อยู่ในตลาด จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะเป็นจุดที่ใช้ประโยชน์จากจุดออ่อนของพวกที่ติด Buy orders อยู่เพื่อให้ถอดใจตัดการสูญเสียออกจากตลาด เพราะการจัดการออเดอร์คือการเปิดออเดอร์ตรงข้ามกับออร์เดอร์ที่เปิดอยู่ในตลาด ผลตามมาคือจะเห็นบาร์ลงยาวๆ ตามตรงจุดเลข 2 พอมาถึงจุดเลข 3และ4 เป็นจุดที่เทรดง่ายขึ้นเพราะมีร่องรอยการเทรดของขาใหญ่ให้เราได้เห็น เทรดเดอร์อื่นๆ ที่รอหรือหาจังหวะเข้าตลาดทั้งจากการวิเคราะห์ ทั้งจาก chart pattern ทั้งจาก Support/Resistance เปลี่ยนข้าง หรือจาก Price Action ก็จะมองเห็นโอกาสในการเข้าตลาด เลยทำให้ช่วงนี้มีแต่ Sell orders เป็นส่วนมากโดยปริยาย ส่วนจุด 5 มีหลักการเดียวกับจุด 2

               กลับมาทางฝั่งขาขึ้นด้วยหลักการเดียวกันแค่ออเดอร์คนละฝั่ง

               อธิบายเพิ่มเติมเรื่อง คนที่เข้าเทรด หรือ เทรดเดอร์ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือขาใหญ่และรายย่อย เนื่องจากขาใหญ่ทุนเยอะในการเข้าเทรด  เราจะมองหาการเข้าเทรดของขาใหญ่เป็นหลัก เพราะขาใหญ่มักจะเทรดด้วยจำนวนออเดอร์ที่เยอะ เลยมีจำนวนมากพอที่จะทำให้ตลาดเกิดความไม่สมดุลย์จำนวนระหว่าง sell และ buy orders ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เลยทำให้เกิดการขึ้น-ลงราคา   ตรงส่วนนี้สามารถอธิบายผ่านหลักการ Supply/Demand ก็จะเห็นภาพชัดเจน

               จากตัวอย่าง 2 ภาพที่ผ่านมาเราก็จะมองเห็นว่า จุดที่เข้าส่วนมากจะเห็นจุดที่มีร่องรอยการเทรด ตรงจุดนี้ทำให้เรามองหาจุดที่เรียก Support/Resistance (S/R) เพราะหลักการ S/R คือดูจุดที่มีการเด้ง 2 ครั้งขึ้น หรือหลักจากจุดพวกนี้เมื่อโดน Breakout/Breakdown จะก็มองเป็น เปลี่ยนข้าง เช่น จาก Support กลายเป็น Resistance หรือ Resistance เป็น Support  หรือ การวิเคระห์รูปแบบ Double Tops/Bottoms 

               เราจะพบว่าหลักการ Technical analysis มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านมา เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต Indicators นั้นก็เป็นผลจากการนำเสนอพวกนี้ผ่านทางชาร์ตนั่นเอง

               ตัวอย่างอื่นๆ

เราจะพบกว่าราคาขึ้น-ลงเป็นผลของจำนวนออเดอรจากฝั่งSellและBuyบวกลบกันดีๆนั้นเองที่ราคาเปลี่ยนไปตามจำนวนออเดอร์ ณ ราคานั้นๆที่สู้กันระหว่าง2ฝ่ายถ้าอีกฝ่ายไม่พอออเดอร์ที่มาอีกฝ่ายก็จะวิ่งหาจำนวนออเดอร์ที่อยู่ราคาถัดไปเป็นไปแบบนี้จนกว่าจำนวนออเดอร์ขาดความต่อเนื่องหรือไม่เกินราคาก็จะหยุดหรือ sidewayเราศึกษาหลักการTechnical Analysisเพื่อช่วยทำให้เราหาจุดเริ่มต้นและจุดหยุดหรือจบพวกนี้เพื่อทำการเข้าเทรดเปิดออเดอรเพิ่มปิดกำไรหรือปิดสูญเสีย

อีกตัวแปรหนึ่งที่เราต้องใส่ใจคือ คนเทรดอื่นๆ ทั้งขาใหญ่และรายย่อย อะไรที่เป็นความรู้ อะไรที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์และเข้าเทรด โดยเฉพาะความรู้ทั่วๆไป เช่นการตั้ง Stop loss เหนือ-ล่าง Swing Highs/Lows, หลักการเทรด Breakout และการตั้ง Stop loss/Take Profit  

โอกาสหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง การหาจุดเข้าเทรด แนน S/R หรือ  Supply/Demand จากร่องรอยขาใหญ่เข้าเทรดผ่านชาร์ต

ทีมงาน : thaiforexbroker.com