เรื่องราวของ Head and Shoulders

forex Head and Shoulders

เรื่องราวของ Head and Shoulders

                การเทรดแต่ละ chart pattern ถ้าจะเทรดได้ดีต้องเข้าใจ psychology ที่อยู่เบื้องหลังแต่ละ chart pattern ที่ทำให้เกิดและที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ และจะมีกับดักเกิดขึ้นตรงไหนได้อีกเพื่อหลอกคนเทรดให้เทรด chart pattern นี้ก่อน

                ความรู้ทั่วไปเมื่อมองรูปแบบโครงสร้างก็จะทำนองนี้

              การอ่านความหมายให้ออกว่าอะไรอยู่เบื้องหลัง chart pattern ต่างหากที่สำคัญกว่าแค่ว่ามองหา chart pattern เพราะจะทำให้ท่านเทรดด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะเทรด  สิ่งสำคัญสุดคือ จิตวิทยาหรือ psychology ที่อยู่เบื้องหลังชาร์ต chart patterns เป็นอย่างไร

              เริ่มที่เลข 1 ท่านจะเห็นว่าราคาทำ higher high ตามด้วย higher low บอกว่าเทรนพัฒนาและขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็จะดึงดูดเทรดเดอร์หลายประเภท มีเทรดเดอร์แบบ breakout (breakout traders) เทรดเดอร์แบบเทรดตามเทรน (trend traders) และเทรดเดอร์แบบเทรดสวนเทรน (contrarian traders) หลักการทั่วๆไป breakout traders ก็จะเปิดเทรดตอนราคาเบรค high (ส่วนมากจะเป็นการตั้ง stop orders ในที่นี้ก็คือ buy stop orders) ส่วน trend traders ก็จะเทรดตอนราคาย่อตัวและก็จะวาง stop loss ไว้ใต้ Low ที่เปิดออเดอร์เข้าและ  contrarian traders ก็คือเทรดเดอร์พวกที่เทรดสวนเทรนก็จะเทรดตอนที่ราคาลงจาก high ลงมาและ stop loss ก็จะวางไว้เหนือ high

               ราคาก็ทำเทรนตามเงื่อนไขเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเมื่อที่ราคาบอกว่า key change เกิดขึ้นเพราะว่าราคาไม่สามารถดันขึ้นไปต่อได้ แถมยังเบรค low ด้วย (เมื่อดูชาร์ตจริงต้องดูลักษณะการที่ราคาเบรค Low เป็นสำคัญว่าราคาลงมาอย่างไร ต้องการเห็นบาร์ยาวๆ และเร็ว low และปิดต้องต่ำกว่าด้วย)  เราจะถือว่าเป็น Head and Shoulders เมื่อราคาเบรค low ตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ breakout traders ที่เปิด long positions ที่ราคาเบรค high ที่เลข 3 ต้องเดือดร้อนกลายเป็น trapped traders  หรือที่เปิดเทรด breakout ตรง left shoulder เลยทำให้ต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือเรียกว่าต้อง liquidate ออเดอร์ที่เปิดอยู่ เลยกลายเป็นเปิด sell market orders เข้ามา และราคาเบรค Low ลงมายังแตะ stop loss ของ trend traders ที่ตอนราคาย่อตัวมาเพื่อเทรดตามเทรน นี่ก็เป็นอีกแหล่ง sell market orders ที่จะเข้าตลาดเพราะเงื่อนไขที่อธิบายมา 

                การเข้าเทรดที่ทำให้เกิด key change ได้ก็จะเป็นรูปของ Impulsive move เพราะบอกถึงการเข้าเทรดของขาใหญ่เป็นหลักเพราะโครงสร้าง swing high ที่ตามด้วย low เกิดขึ้นเพราะเรื่องของเทรน มักจะทำให้เทรดเดอร์อยากเปิดเทรดทางเดียวเป็นหลัก Head and Shoulders เป็นกลยุทธ์ที่ขาใหญ่ต้องการเข้าเทรดแบบไม่กระทบตลาดหรือไม่ให้เห็นว่าพวกเขาเข้าเทรด เลยต้องมีการเคลียร์ออเดอร์ไปด้วยพร้อมกับดึงดูดให้เทรดเดอร์เข้ามาเทรดอีกเพราะพวกเขาจะได้เข้าเทรดอีกรอบ ตรงที่เป็นต้นตอการเข้าเทรดที่เป็นพื้นที่ตรงข้าม left should ก็จะกลายเป็น right shoulder หรืออาจมีการล่า stop hunt ประกอบตรง right shoulder อีกที ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงก็เป็นเรื่องปกติ เพราะต้องไม่ลืมว่าขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยคิดและเทรดอย่างไร พวกเขาก็จะรู้ว่าตรง right shoulder จะเห็นพื้นที่หลักๆ ที่เทรดเดอร์ต่างโฟกัส

                  การอ่านชาร์ตจำเป็นที่ต้องตีความปริบทเป็นแล้วจะมอง chart patterns ออก และสำคัญว่าความรู้ในการเทรด chart pattern ทั่วไปเป็นอย่างไรเมื่อท่านรู้ตรงนี้ ท่านจะได้ตระหนักดีว่าถ้ามีการ stop hunting เกิดขึ้นจะเกิดตรงไหน เช่นตัวอย่างภาพด้านบนตรงลูกศรที่ชึ้ขึ้นตรงส่วนนี้เป็น compression move คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปราคาได้ย่อตัวลงมาเคลียร์ buy limit orders ที่ตรง demand ที่เกิดขึ้นพื้นที่ด้านล่างไปให้ด้วย เลยมี short positions เกิดขึ้นด้วย มองมาทางช้ายมือจะเห็นว่า short positions พวกนี้เกิดที่พื้นที่ supply ที่เกิดขึ้นตอนราคาลงมาทั้งนั้น เลยเปิดโอกาสให้ขาใหญ่ประโยชน์เพื่อ stop hunt ไปหาพี้นที่ที่พวกเขาต้องการเทรดอีกที่ right shoulder  ต้องไม่ลืมว่าก่อนที่ราคาจะทำ compression ราคาได้เบรค ส่วนที่ราคาเบรคลงมากลับขึ้นไปเลยดึงเทรดเดอร์อื่นๆ เข้าตลาดด้วย เลยทำให้เกิด compression move ได้ง่าย แต่พอมาถึงท่านจะเห็นว่าราคาเกิด rejection ตรงพื้นที่ left shoulder ก็เลยกลายเป็น right shoulder ขาใหญ่ก็ได้เทรดอีกพอดี ดู 2 บาร์ที่เป็น bearish ลงมาถึงพื้นที่ swap demand ที่บนสุดตอนปลายของ compression move ราคาไม่ไปต่อบาร์ต่อมา นั่นละคือโอกาสที่ chart pattern คือ header and shoulders และ price action เปิดเผยว่าได้เวลาเข้าเทรดที่นี่ได้ อย่างแรกที่เห็นเพื่อเข้าเทรดราคาวิ่งผ่าน ส่วนที่เป็น compression move อย่างรวดเร็วเพราะเรื่องออเดอร์ที่พื้นที่ demand ที่เกิดขึ้นตอนราคาขึ้นไปได้ใช้แล้ว

                ท่านจะพบว่าจุดประสงค์หลักๆ ของขาใหญ่ที่ใช้ head and shoulders เพราะพวกเขาต้องการเข้าเทรด แต่เพื่อการหาโอกาสที่ดีกว่า ต้องการออเดอร์ที่มากขึ้น และเมื่อพวกเขาเข้าเทรดต้องมีคนเสียที่แน่นอนว่าต้องเกิดขึ้น การเทรดแบบ head and shoulder ของขาใหญ่ถือว่าเป็นตัวอย่างการเข้าเทรดของขาใหญ่ที่ดีที่สุดก็ว่าได้ เพราะขาใหญ่ใช้ประโยชน์จากความรู้ทั่วไปด้วย  มีทั้งการ stop hunting มีการปั่นราคาเพื่อจะได้เข้าเทรดที่ราคาดีกว่า มีการใช้จุดอ่อนของตลาดที่เกิดจาก trapped traders ที่เมื่อพวกเขาเข้าเทรดแล้วกับพบว่าผิดทาง พวกเขาต้อง liquidate ออเดอร์ตัวเอง ออเดอร์ประเภทนี้เป็นออเดอร์ที่ต้องเกิดเพื่อจำกัดความเสี่ยงเลยทำให้ขาใหญ่เปิดเทรดและดันราคาไปได้เยอะ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com