เทรดด้วย Order block

เทรดด้วย Order block

เทรดด้วย Order block

                การเข้าใจเรื่องการทำงานของออเดอร์ทำให้มองการเทรดหลายๆ อย่างได้หมดเช่น ในที่นี้จะกล่าวการเทรดแบบที่เรียกว่า Order Block โดยหลักการของการกำหนดของ Order Block ก็คือการเทรด Top หรือ Bottom หลังจากที่ราคาได้ทำเทรนมาโดย Order Block จะเป็นการเทรดสวนเทรนจากที่ทำเทรนขึ้นมา เมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เทรดการเปลี่ยนเทรน จากเทรนขึ้นเป็นเทรนลง หรือจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้น

กำหนด Order Block อย่างไร

                หลักการมอง Order Block เป็นการใช้หลักการออเดอร์ประกอบกับ Top หรือ Bottom ที่เป็น chart pattern ที่บอกการกลับเทรน ดังนั้นส่วนประกอบแรกที่ต้องเห็นเรื่องของเทรนที่มาก่อนแล้วราคาก็หยุด ทำกรอบหรือ Block ด้วยการกำหนด High และ Low

และสิ่งที่ตามมาคือเมื่อราคาออกจาก Order Block ต้องเป็นการออกมาอย่างแรง หรือเป็น momentum แล้วเราก็ได้กรอบที่เป็น Order Block เกิดขึ้น เพราะตัวเบรคที่ออกมาเป็นตัวยืนยัน และการเทรดจะรอการกลับมาทดสอบอีกครั้ง จุดสำคัญจะอยู่ที่ราคาเบรคหรือออกจาก Order Block ต้องเป็นการจากอย่างแรงที่บอกว่าเป็นการที่ขาใหญ่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดขึ้น

Order Block และมุมมองเรื่องออเดอร์

                กรอบที่เกิดเป็น Block ที่เกิดขึ้นเพราะมี trading transactions ที่เกิดขึ้น ดังนั้นทั้ง long/short positions อยู่ตรงนั้น เมื่อราคาเบรคทางไหนแสดงว่า market orders ที่เข้ามาเกิน limit orders ทางที่ market orders วิ่งไป เมื่อเกิด breakout ขึ้นจึงทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในกรอบฝ่ายที่ราคาวิ่งสวนกลายเป็น trapped traders ทันที ถ้ามีการกำหนด stop loss ก็จะเป็นตัวเร่งให้ breakout ไปได้เร็ว และตรงส่วนที่เป็น breakout ยังมีออเดอร์จากเทรดเดอร์ที่รอเข้าด้วยจาก breakout traders ที่จะเปิดตาม

ที่สำคัญก่อนที่ราคาจะจากไปและทำให้เกิดเป็น Order Block จริง ก็จะเห็นเรื่องของ Stop Hunt หรือ False Break อีกทางขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อเข้าตลาดจากเทรดเดอร์ที่เข้าก่อน ด้วยการดันราคาไปแตะ stop loss และพอราคากลับมาจริงทางที่เกิด breakout เพื่อใช้ stop loss อีกข้างเพื่อเร่งราคาอีกด้วย

รูปแบบ Order Block เหมือน supply/demand

                หลักการทำงานและเรื่องออเดอร์ของ Order Block ก็จะแบบเดียวกับเรื่องของการเทรดหลักการ Demand/Supply เพราะตัว strong move ที่ออกไปจากกรอบ order block หรือถ้าเป็นการเทรดแนว demand/supply ก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น Base เช่นอย่างข้างบนเป็น Demand Base ที่บอกว่าต้นตอความไม่สมดุล ในที่นี้คือ demand เกิน supply อยู่ตรงไหน การเทรด demane/supply ก็จะอธิบายว่ามี unfilled orders ที่เหลืออยู่ตรงนั้นที่ยังไม่ได้ใช้ ดังนั้นเมื่อราคากลับมาด้วยการที่ขาใหญ่ดึงกลับมาเพื่อมาเปิดหรือให้ unfilled orders ที่เหลืออยู่ได้เข้าตลาด บอกว่าเป็นหลักการกระจายออเดอร์เพื่อเข้าเทรดพื้นที่เดียวกันของขาใหญ่ก็ว่าได้ เพราะขาใหญ่เปิดเทรดด้วยวอลลูมเยอะ ถ้าออเดอร์ตรงข้ามไม่มากพอพวกเขาก็จะหาทางทำให้ราคากลับมาเหมือนว่าราคาวิ่งสวนที่พวกเขาเปิดเทรดอีกรอบ เพราะพวกเขาจะได้เข้าเทรดเพิ่มได้ ทั้ง Order Block และ Supply/Demand ก็จะให้ความสำคัญที่เรื่อง Breakout ที่ออกจากกรอบ ต้องการเป็นการจากที่แรง เป็น momentum trading เมื่อการออกจบได้ ให้ออกมาเป็นรูปของ impulsive move หลักการออเดอร์ก็แบบเดียวกันกับที่อธิบายมาด้านบน ทั้งใช้เงื่อนไขเพื่อกดดันเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดให้กลายเป็น trapped traders และส่งข้อมูลใหม่ออกไป ให้เทรดเดอร์ที่รอเข้ามี trading bias ไปทางที่พวกเขาเปิดเทรด ก็จะมีเทรดเดอร์ที่เปิด market orders ทางที่พวกเขาเปิดเทรดมาเอง

การเทรด Order Block

                เนื่องจาก เทรดด้วย Order Block มีส่วน breakout ที่เป็นตัวยืนยัน การเทรดอย่างแรกเป็นการเทรดตอนราคากลับมาเทสพื้นที่กรอบ การเข้าเทรดให้รอจนกว่าราคามาถึงกรอบ และรอให้จนกว่าการทดสอบจบเพื่อความชัดเจน (แต่ถ้าท่านเทรดบ่อยๆ มั่นใจเรื่องออเดอร์ที่เกิดขึ้น สามารถเปิดทันทีแบบไม่ต้องรอการเทสก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์มากพอ) หรืออาจเป็นการเปิดเทรดเพิ่มหลังจากที่ท่านได้เปิดเทรดตอนที่ราคาทำเบรคเกิดขึ้น และเมื่อเปิดเทรดแล้วใช้ stop loss ที่เกินกรอบมาหน่อยหรือจากเทสเสร็จสามารถขยับ stop loss ได้อีก

                วิธีการที่สอง ให้มอง Order Block เป็น key level ถ้าไม่เห็นราคากลับมาเทสทันทีนานพอสมควรกว่าจะกลับมาเทรดสร้าง price structure เกิดขึ้นอื่น ทำให้ดูเหมือว่าจุดที่ราคากลับมาเทสไกลหรือนานให้มองเป็น key level แต่ยังต้องรอให้ราคาทดสอบที่ level เป็นสำคัญก่อนว่าการโต้ตอบปัจจุบันเปิดเผยอย่างไร เพราะเงื่อนไขความกดดดันที่มาจาก trapped traders ที่อยู่ในตลาดจะต่างจากกับตอนที่เมื่อเกิด Order Block และอีกไม่นานราคากลับมาทดสอบ แบบด้านบนจะมีความเป็นไปได้สูง และราคาวิ่งเร็วไม่รอนาน เพราะเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดตรงกรอบ Order Block มีส่วนช่วยเยอะในการทำให้เกิด market orders

                จะเห็นว่าหลักการ ที่ออเดอร์ที่อยู่เบื้องหลัง Order Block นี้และการเข้าเทรดไม่ได้ต่างจากเรื่องการเทรด Supply/Demand การเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร มาจากไหนบ้าง เมื่อเพราะเงื่อนไขอะไร ก็จำเป็นต้องมองให้ออก เมื่อมองเป็นการอ่านชาร์ตเปล่าเพื่อหา trade setup ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรดชาร์ตเปล่าอย่างเดียวหรือเทรด chart patterns ก็ตาม

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้