เข้าใจหลักการ Pump and Dump ด้วย order flow

forexเข้าใจหลักการ Pump and Dump ด้วย order flow

เข้าใจหลักการ Pump and Dump ด้วย order flow

                หลักการปั่นราคาที่มักจะได้ยินอีกอย่างหนึ่ง คือ Pump and Dump   เช่นราคาวิ่งขึ้นหยุด วิ่งขึ้นและหยุดพัก พอให้รายย่อยเหรือเทรดเดอร์อื่นๆ สนใจมากกว่าเดิมก็วิ่งขึ้นอีก จากนั้นพอถึงจุดก็ลงและลงอย่างเดียว เป็นผลของการสะสม positions ของขาใหญ่ด้วยการใช้หลักการเทรนเป็นหลัก เพื่อเป็นการดึงรายย่อยเข้าตลาดตามที่ตัวเองต้องการ เมื่อได้จำนวน positions ที่ต้องการก็ดันราคาสวนเพื่อทำกำไร ตัวอย่างเช่น

Pump and Dump

                โดยหลักการจะประกอบด้วย 3 ช่วงหลักๆ คือช่วง Awareness Phase, Mania Phase และ Blow-off Phase  แต่ถ้าท่านศึกษาเรื่องการเทรดแบบ Order flow และการเทรดแบบขาใหญ่ และการทำกำไร ท่านจะพบว่าเป็นเรื่องปกติที่เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้น หลักการ Pump and Dump เป็นแค่ส่วนหนึ่งในสิ่งที่ขาใหญ่ทำ เพราะการเทรดและการทำกำไรต้องทำแบบนี้

                ช่วงแรกจะเป็น Awareness ให้เทรดเดอร์อื่นๆ รู้ว่าขาใหญ่กำลังทำอะไร ด้วยการทำให้เป็นที่สนใจ เช่นเมื่อมองที่ชาร์ตก็จะเห็นมีช่วง momentum แรงๆ เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์อื่นๆ เพื่อให้รู้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นตรงนี้ เพื่อได้ความใส่ใจและสนใจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นก่อน

                ช่วงที่สอง Mania เป็นช่วงที่ดันราคาขึ้นมาอีกหน่อย มีแต่เทรดเดอร์อื่นๆ อยากเทรด เพราะเทรดเดอร์อื่นเทรดก่อนกำไร เทรนน่าจะเกิดและไปต่อ ความรู้เรื่องเทรนก็เข้ามา เป็นตัวอย่างเทรดก่อน และเห็นราคาขึ้นมาต่อด้วย ยิ่งทำให้เทรดเดอร์อยากจะเทรด จะต้องเทรดให้ได้ จะต้องเข้ามีส่วนร่วมให้ได้ ยิ่งทำให้ราคาขึ้นแรงอีก เทรนตามด้วย momentum ยิ่งส่งให้มีแต่เทรดเดอร์อยากเทรดไปทางเดียวกัน

                ช่วงที่สามหลังจากที่ราคาไปถึงจุด ส่วนมากจุดนั้นมักจะเห็นเป็น bull trap หรือ false breakout ตามด้วยการเบรคลงมาอย่างรวดเร็ว ตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนที่ 3 อย่างในตัวอย่าง จะเป็นช่วงดันราคาสวนเพื่อทำกำไรและออกจากตลาด เป็นระยะที่มีออเดอร์ตรงข้ามเข้ามา ถ้าจากตัวอย่างจะเห็น Bearish บาร์ยาวๆ เกิดขึ้น

                การปั่นราคาหรือปั่นตลาด ถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้น เมื่อท่านเข้าใจหลักการทำงานตลาด หลักการออเดอร์ทำงาน หลักการเทรดและการทำกำไรในตลาด ท่านจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเปิดขึ้นหรือเป็นปกติของตลาดก็ว่าได้ เพราะเทรดเดอร์ที่เข้าตลาดเทรดเพราะต่างอยากได้กำไร อย่างหลักการทำงานตลาดฟอเรก เมื่อท่านจะเปิด buy order ก็ต้องมี sell order ขณะที่ราคาท่านเปิดและวอลลูมจำนวนเท่ากัน ภาษาตลาดหรือ exchange เรียกการจับคู่ออเดอร์ว่า match and fill เมื่อเกิดขึ้นได้ trading transaction ค่อยเกิดขึ้นได้ เมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือลงเกินราคาที่ท่านเปิด position กำไรหรือการสูญเสียค่อยเกิดขึ้น แต่ยังเป็นแบบไม่แน่นอนเพราะอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคา ตรงนี้เลยเรียกว่าเป็น unrealized profit/loss  เมื่อมีการปิดจริงเกิดขึ้นได้หรือเสีย เรียกเป็น realized profit/loss  เมื่อท่านจะออกจากตลาดก็เช่นเดียวกันเข้าตลาดด้วยการเปิดเทรด ท่านก็ต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้าม

                หลักการออเดอร์บอกว่าเมื่อจะเปิดเพื่อเข้าเทรด  หรือจะปิดเพื่อออกจากการเทรด ไม่ว่าการเปิดเทรดนั้นๆ จะกำไรหรือสูญเสียก็ตาม การกระทำดังกล่าวต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเสมอ trading transaction ค่อยเกิดขึ้นได้ แต่เพราะขาใหญ่เช่นเทรดเดอร์จากธนาคาร บริษัทการเงินการลงทุนใหญ่ๆ หรือเฮดฟันด์ พวกนี้เทรดด้วยจำนวนเยอะมาก จนพอที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ แต่การทำกำไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อออเดอร์ที่พวกเขาเปิดเทรดมีเทรดเดอร์อื่นๆ ตรงข้ามกับที่พวกเขาเทรดเปิดเทรดจุดเดียวกัน และถ้าพวกเขาดันราคาไปทางที่พวกเขาเปิดเทรด เทรดเดอร์ตรงข้ามพวกเขาต้องเสียพวกเขาค่อยได้กำไร  จึงไม่แปลกที่จะบอกว่าหลักการ Pump and Dump เป็นแผนกลยุทธ์การเทรดของขาใหญ่เพื่อพวกเขาจะได้สะสม positions ไปเรื่อยๆ และสะสมกำไรไปได้เรื่อยๆ

                จากภาพด้านบนท่านจะเห็นว่าหลังจากราคาเบรคขึ้น ราคาก็ทำ swing highs/lows  ขึ้นไปเป็นหลักการของการทำเทรน เมื่อ higher highs ตามด้วย higher lows เทรดเดอร์ทั่วไปรู้ว่าเป็นเรื่องของเทรนกำลังพัฒนาก็จะหาโอกาสเปิด buy order กันเป็นหลัก การสร้าง awareness แบบนี้ก็จะให้เทรดเดอร์หันมาสนใจหรืออยากจะหาโอกาสเปิดเทรดคู่นั้นๆ ยิ่งพอราคาเข้าช่วงสองราคาเบรคยาวๆ ขึ้นไปอีกที ยิ่งทำให้เทรดเดอร์ที่พลาดช่วงแรกรีบหันมาเทรดเลยทำให้ราคาดันไปต่อได้เร็วเพราะมีแต่เทรดเดอร์อยากเปิดเทรด buy ไม่มีเทรดเดอร์อยากเปิด sell เลยทำให้ sell limit orders ที่ราคานั้นๆ  ไม่พอเลยทำให้ราคาขึ้นไปหา sell limit orders ที่ราคาต่อไปได้ง่าย ถึงจุดนี้ขาใหญ่มองออกว่ามีแต่เทรดเดอร์อยากจะเปิด buy  เลยทำให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาจะเปิด sell ที่ตรงไหนได้จนเกิด bull trap ที่สวนบนเลข 2

                ข้อสำคัญของพวก Bull Trap หรือ Stop run ในที่นี้ทำให้รู้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดแล้ว ดูลักษณะบาร์ที่ขึ้นไปแล้วเบรคกรอบสีแดงที่ตีไว้เส้นสีเขียวจุดเบรค ลงด้วยบาร์ยาวๆ และดูการปิดประกอบ  ยิ่งพอเบรคจุดที่ 2 ที่เส้นด้านล่างจะเห็นความเดือดร้อนของเทรดเดอร์ที่เปิด long positions ขึ้นไปหลังจากช่วงที่เกิด awareness และเข้าเทรดเยอะตอน Mania phase ที่จำต้องออกจากตลาด เพราะราคาวิ่งสวน ไม่ไปต่อหรือพวกเขาเริ่มติดลบ การออกก็จะอยู่ที่ว่าแต่ละเทรดเดอร์รับความเสี่ยงได้แค่ไหน แต่ที่แน่ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอราคามาช่วงสามเลยทำให้เกิดการออกจากตลาดเป็นหลัก เป็นสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการเมื่อพวกเขาเข้าเทรดตรงที่ให้เกิด bull trap เข้าเทรดและเบรคลงมาถึง 2 ครั้งหลักๆ เพราะหลักจากการเปิดออเดอร์เข้าเทรดเกิดเป็น transactions ได้ พวกเขาจะได้กำไรก็ต่อเมื่อคู่ออเดอร์ที่ match-and-fill กับออเดอร์ที่พวกเขาเปิดเริ่มเสียถ้าราคาวิ่งไปทางเขา

                มันเป็นวัฏจักรที่ต้องเกิด ต้องเป็นแบบนี้ เพราะการเทรดและการทำกำไรเป็นหลักของเทรดเดอร์โดยเฉพาะขาใหญ่  

ทีมงาน : thaiforexbroker.com