Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอนที่มาออเดอร์

Trade setup

Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอนที่มาออเดอร์

               ก่อนจะเปิดเทรดแต่ละครั้งการวิเคราะห์หรือศึกษาความเป็นไปได้ว่าราคาจะไปทางที่เปิดเทรดเป็นเรื่องจำเป็น technical analysis เลยมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบ price action  และเทรด chart patterns เพราะจะเป็นตัวช่วยกรองให้เห็นความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นว่าราคาน่าจะไปทางที่เปิดเทรด

               หลักการใช้ technical analysis ไม่ว่าจะเป็น support/resistance, supply/demand, trend line, channel, wave, garter หรืออื่นๆ ก็จะอิง price ที่เกิดขึ้นที่จบไปแล้ว ที่เป็นการศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึ้น และส่วนมากจะเป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนด้วยการมองเปรียบเทียบมาทางขวามือ แล้วหา price level ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบ trade setup หาโอกาสเทรดอีกรอบที่สัมพันธ์กับรูปแบบเดิม เพราะเทรดเดอร์ก็จะทำสิ่งเดิมๆ จนกว่าภาพที่เห็นเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาของมนุษย์

               ไม่ว่าการเทรดด้วยวิธีการหา trade setup แบบไหนเมื่อใช้เรื่อง order flow ประกอบจะช่วยได้มากเพราะ order flow เป็นการศึกษาเรื่องออเดอร์เป็นหลัก ว่าจะมาจากไหนบ้าง เช่นในกรณีหา trade setup เพื่อเทรด สิ่งที่ต้องการหาของ แต่ละ trade setup คือความเป็นไปได้ที่ราคาจะไปทางที่ท่านเปิดเทรด หลังจากท่านเปิดเทรดเมื่อราคาไปทางนั้น ยิ่งไปไกล ท่านก็ยิ่งได้กำไรเยอะ หมายความว่าอย่างไร เมื่อมองตรรกะด้านออเดอร์ หลักการง่ายๆ ของการทำกำไรในตลาดคือ เมื่อท่านเปิดเทรดแล้วมีแต่เทรดเดอร์เปิดเทรดทางที่ท่านเปิด และหลังจากท่านเปิดค่อยเกิดกำไรขึ้น ข้อแรก เมื่อมีเปิดเทรดทางใดทางไหนแรงและต่อเนื่องจนทำให้ market orders ที่เปิดเข้าไปเกิน limit orders ฝั่งตรงข้ามที่ราคานั้นๆ เลยทำให้ราคาวิ่งไปหา ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่ราคาต่อไป ข้อสองเมื่อเทรดเดอร์ส่วนมากเปิดตามทางที่ท่านเปิดและหลังจากที่ท่านเปิด พอราคาไปถึงจุดที่ท่านต้องการปิดทำกำไรออก การปิดทำกำไรและออกต้องการออเดอร์ทางที่ท่านเปิดเทรดมา เพราะการปิดทำกำไรออก เท่ากับท่านเปิดออเดอร์ตรงข้ามที่ท่านเปิดเทรดมา การปิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ตรงข้าม ออเดอร์จากเทรดเดอร์ที่เปิดหลังท่าน เลยทำให้เกิดโอกาสการปิดที่จุดต้องการได้

               เรื่อง order flow ไม่ได้อธิบายแค่เรื่อง ความไม่สมดุลระหว่างแค่ออเดอร์หรือ demand/supply ที่เกินกันทำให้ราคาขึ้นหรือลงแต่ order flow อธิบายที่แหล่งมาด้วยว่า ออเดอร์ที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลย์มาจากไหนและเพราะอะไร ทำไมการเข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ในตลาดและเข้าใจเงื่อนไขตลาดเป็นเรื่องจำเป็น เพราะบอกถึงที่มาของออเดอร์ที่จะเกิดขึ้นในตลาดได้หมด

               ดังนั้นการมองแต่ละ trade setup สำหรับ order flow เข้าไปประกอบ เช่นอย่างแรกที่ต้องหาเมื่อเจอ setup ที่เกิดขึ้น เมื่อได้เงื่อนไขการเข้าเทรด เช่นอย่างที่เลข 1 ก็จะมอง trade setup จะเห็นว่าราคาได้ลงมาหลังจากที่ราคาได้ pullback ไปหา supply ด้านบนและได้เบรคพื้นที่ๆ เป็น demand กรอบสีเขียวได้และกลายมาเป็น supply ใหม่อีกตัว ราคาได้กลับไปและลงมาอีกเบรคอีกรอบ เมื่อท่านจะเปิดเทรด sell ที่เลข 1 ถ้าจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อมี sell orders แบบเดียวกันมาเยอะต่อเนื่องและมากเกิน buy limit orders ที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาดันลงไป ออเดอร์ที่ท่านจะเปิดค่อยจะกำไรและสามารถปิดทำกำไรตรงจุดที่ท่านต้องการได้

               คำถามคือเมื่อท่านได้กำหนด trade setup เพื่อจะเทรดตาม impulsive move ด้านบนที่เกิดขึ้น คือเมื่อเปิด sell ที่เลข 1 แล้ว sell orders อื่นๆ ที่คาดว่าจะเปิดขึ้นตาม และต้องต่อเนื่องและมากพอด้วยจะเปิดจากตรงไหน ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องออเดอร์ก่อนค่อยตอบคำถามนี้ได้ชัดเจน เมื่อเราเปิดเทรดเรียก market order ในที่นี้ก็เป็น sell market order นี่คือที่มาแหล่งแรกของ sell market order คือการเปิดเพื่อเข้าเทรดตรงนี้ของเทรดเดอร์ จำนวนมากหรือน้อยขึ้นกับจำนวนวอลลูมที่เทรดเดอร์เปิดเทรด ต้องดูว่ามีอะไรที่ดึงดูดหรือกระตุ้น หรือเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้เทรดเดอร์เปิดเทรดตรงนี้ หลักๆ ที่ทำให้เทรดเดอร์ยากเปิดเทรดก็เพราะ price structure ที่เกิดขึ้นใหม่ ราคาทำ impulsive move ลงมาและเอาชนะ และมาสร้าง supply 2 กลับขึ้นไปแล้วลงมาอีกทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าได้ trade setup และเห็นความเป็นไปได้ที่จะเทรดตามเทรนต่อได้ และจุดที่พื้นที่เลข 1 เป็น price action บอก rejection ประกอบด้วยตรงที่ราคาเบรคลงมาอีกรอบด้วย

               แหล่งที่สองที่จะทำให้เกิด market order คือการปิด positions ที่อยู่ในตลาดเพื่อออกจากตลาด เป็นการปิดกำไรหรือปิดเสียตรรกะเดียวกันคือ เมื่อปิดเท่ากับเปิด market order ฝั่งตรงข้าม position ที่เปิดอยู่ อย่างกรณีที่ยกมาที่เลข 1 เราต้องการ sell market orders ที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องหลังจากที่เราเปิดเทรด นอกจากข้อแรกด้านบนคือการเข้าเทรดของเทรดเดอร์แล้ว  positions ที่อยู่ในตลาดที่เมื่อปิดแล้วกลายเป็น sell market order ได้ต้องเป็น long position หรือเมื่อเทรดเปิด buy เข้าตลาด เมื่อมองจากภาพประกอบที่เปิด long positions ล้วนอยู่เหนือที่ต้องการแล้วเปิดเทรดที่เลข 1 ขึ้นนั่นบอกว่า long positions พวกนี้มีแต่ติดลบก็ดูว่าอยู่ตรงไหนมากสุด

               หลักการของออเดอร์บอกว่า  trading transaction จะเกิดขึ้นได้ที่ราคาไหน ต้องมีการจับคู่ออเดอร์ทั้ง 2 ฝั่ง (sell และ buy ออเดอร์) ที่ราคานั้น แท่งเทียนบอกว่า trading transaction เกิดขึ้นตรงไหน ถ้าเป็นแท่งเทียนเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันด้วย แสดงว่ามี trading transactions เกิดขึ้นเยอะ (เช่น consolidation) เราก็เลยมองหาแท่งเทียนพื้นที่ทับกันหรือ overlapping กันเป็นหลัก ก็จะรู้ว่ามีการเปิด Long positions ตรงไหน อย่างตามภาพด้านบน เหตุผลเดียวที่จะทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions พวกนี้ออกจากตลาดได้คือรับความเสี่ยงไม่ได้แล้ว และเทรดเดอร์ก็จะมีจุดรับความเสี่ยง ส่วนมากก็จะเป็น high/low ประกอบกับจุดที่เข้าเทรดเป็นหลัก จุดไหนที่ทำให้เทรดเดอร์พวกนี้ต้องตัดสินใจปิดเสียเพื่อออกจากตลาด และเพราะอะไร ถ้าเป็นจุดที่เราเปิดเทรดตรงที่เลข 1 ตามที่อธิบายมาด้านบน เทรดเดอร์ที่ติดลบพวกนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งที่มาของ sell market orders อีกแหล่ง

               จากที่อธิบาย การใช้ความเข้าใจเรื่อง order flow เพื่อหาแหล่งที่มา market orders ทางที่ท่านเปิดเทรดสำหรับ trade setup ต่างๆ เมื่อเปิดขึ้นและมีการเปิดเทรด ก็จะเพิ่มความมั่นใจและความเป็นไปได้สูงขึ้นมาทันที

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 3 คะแนนเฉลี่ย: 5]