Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอน market participants

Trade setup

Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอน market participants

               อีกเรื่องหนึ่งเมื่อ trade setup ที่เรื่อง order flow  ให้ความสำคัญคือเทรดเดอร์ที่เทรดในตลาด จำเป็นต้องเข้าใจประเภทเทรดเดอร์ด้วย ส่วนมากเราก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือเทรดเดอร์รายย่อยและเทรดเดอร์ขาใหญ่ โดยแยกตามจำนวนออเดอร์ที่เปิดว่ามีวอลลูมมากขนาดไหน รายย่อยเทรดด้วยวอลลูมน้อยเลยอาจไม่เห็นความสำคัญเท่าไร สนใจแต่ trade setup ว่าได้เงื่อนไขหรือยัง แต่ขาใหญ่เทรดด้วยอลลูลที่เยอะ เช่นรายย่อยเปิด 0.20 การที่จะหาออเดอร์ตรงข้ามมาจับคู่แล้วทำให้เกิด trading transaction ที่ราคานั้นไม่ยาก แต่ถ้าเป็นการเทรด 50.00 หรือ 100.00 หรือ 200.00 เมื่อเทียบกันเป็นหน่วยล็อตการเทรด การที่จะหาออเดอร์ตรงข้ามที่มียอดวอลลูมเทรดเท่ากันเพื่อทำให้ trading transaction เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย

               ขาใหญ่ก็จะเป็นหลักที่จะให้ความสำคัญเพราะเทรดด้วยวอลลูมเยอะและมากพอที่จะปั่นราคาไปทางที่ต้องการได้ เช่นปั่นเพื่อ stop hunt ขาใหญ่ทำเพื่อต้องการเข้าเทรด หรือเร่งราคาต่อทางที่เปิดเทรด หรือปั่น chart patterns ให้เกิด failure ไม่เป็นไปอย่างที่รายย่อยคาดหวังจะเทรดตามหลักการ chart patterns เช่น Double Tops/Double Bottoms หรือ Head and Shoulders มักจะมีการปั่นราคาหรือโครงสร้างก่อนแล้วค่อยดันราคาไป เพราะเงื่อนไขการเทรดและวอลลูมในการเทรดพวกเขาจึงต้องทำเพื่อให้ trading transaction เกิดขึ้น เพราะต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่มากพอที่พวกเขาจะเปิดเทรด

               เพราะขาใหญ่สามารถปั่นหรือดันราคาไปตามที่ต้องการได้เพราะวอลลูมในการเทรดเยอะ ดังนั้นจะเห็นว่ากลยุทธ์การเทรดก็จะสัมพันธ์กับการเทรดของขาใหญ่เป็นหลัก ด้วยการแกะรอยว่าขาใหญ่เข้าเทรดตรงไหน เมื่อพวกเขาเปิดเทรดอีกจะได้เทรดตาม  เรื่อง stop hunt เป็นการอธิบายเรื่องการเทรดด้วยวอลลูมเยอะได้ดีถึงเรื่องการเข้าเทรดขาใหญ่ที่ต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มีออเดอร์มากพอที่พวกเขาต้องการเทรด หรือเมื่อราคาทำเทรนไปแล้วมักจะเกิดการสวนเทรนเกิดขึ้นเพราะขาใหญ่เข้าเทรด เพราะเรื่องของเทรนทำให้เทรดเดอร์หาโอกาสหรือหา trade setup ที่สัมพันธ์กับทางเทรนเพื่อเข้าเทรดเป็นหลักเลยทำให้เปิดออเดอร์ไปทางที่ทำเทรนเป็นหลัก ก็จะทำให้รายใหญ่ได้ออเดออตรงข้ามที่มีวอลลูมรวมกันมากพอกับวอลลูมที่พวกเขาต้องการเทรดได้

               นี่เป็นการ stop hunt เพื่อทำให้เกิด sell orders พื้นที่นั้นเพื่อขาใหญ่จะได้เข้าเทรดที่ราคาดีกว่าและมั่นใจด้วยว่ามี วอลลูมมากพอสำหรับ buy limit orders ที่พวกเขากำหนดไว้ด้านล่าง

               จากที่ยกตัวอย่างมาการเข้าเทรดของขาใหญ่ หลักการคือรู้ว่าพวกเขาเทรดด้วยวอลลูมที่มาก ดังนั้นเลยต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอ อาจมาจากเรื่องของเทรนหรือเรื่องของเงื่อนไขตลาด อย่างกรณี stop hunt เพื่อดันราคาไปแตะทำให้เกิด market orders ไปทางฝั่งที่พวกเขาต้องการเทรด

               อีกข้อหนึ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อคิดถึงเทรดเดอร์อื่นๆ ที่จะเข้าตลาดหรืออยู่ในตลาดเดียวกัน ถ้ามีการเปิด positions เกิดขึ้นพื้นที่ๆ เกิดการเทรดหรือมองผ่านแท่งเทียนที่เกิด trading transaction โดยเฉพาะพื้นที่ๆ ทับกันจากนั้นมีการเบรคเกิดขึ้น ทำให้รู้ว่ามีเทรดเดอร์ที่กำไรและที่ติดลบ ให้นึกถึงเทรดเดอร์ที่ติดลบหรือเรียกกว่า trapped traders กรณีนี้ว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องออกและที่ไหน นั่นก็คือมองว่า stop orders จาก trapped traders พวกนี้ให้ออกประกอบกับการเทรดด้วยเพราะ market orders ที่เกิดจากการออกคือ stop loss เป็นคำสั่งตั้งเงื่อนไขไว้กับตลาด เมื่อได้เงื่อนไขตลาดก็จะปิดออเดอร์ให้เอง ต่างจากออเดอร์ที่เทรดเดอร์เปิดเทรดเองเป็น optional ทางเลือกได้ว่าจะเปิดเทรดหรือไม่ แต่ถ้าเป็น stop orders ต่างกัน เป็นออเดอร์แบบที่ต้องเกิดเมื่อได้เงื่อนไขเว้นแต่เทรดเดอร์ยกเลิก stop loss ออกไป

               ขาใหญ่เมื่อเทรดพวกเขาก็จะรู้เรื่อง stop orders ดีเพราะเป็นออเดอร์ประเภทที่ต้องเกิดเมื่อราคาตลาดไปแตะ  ภาพด้านบนเป็นการเข้าเทรดด้วยการเข้าใจ stop orders ของเทรดเดอร์ที่เทรดในตลาดที่ขาใหญ่รู้ดีว่าเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดเมื่อเกิดเทรนและราคาได้เบรค supply ขึ้นไปด้วย เทรดเดอร์ที่เกิด long positions ในกรอบหลังจากมีการเบรคก็จะเข้าเทรดเพื่อราคาจะไปต่อ  ขาใหญ่ก็ต้องการจะเปิดเทรด แต่ด้วยการที่พวกเขาเปิดเทรดด้วยวอลลูมาก และพวกเขาเห็นว่าเทรดเดอร์ที่เทรดก่อนพวกเขาจะกำหนด stop loss ตรงไหน เมื่อพวกเขาจะเข้าเทรดบ้าง พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ พวกเขาก็ปั่นราคาให้ลงมาแตะเพราะเป็นออเดอร์แบบต้องเปิดเมื่อราคาไปแตะ พวกเขาก็กำหนด buy limit orders ไว้ด้านล่างก็ได้เข้า พอเทรดเดอร์ที่เทรดตามตอนขาใหญ่ปั่นลงมาหรือที่พวกเขาเองปั่นลงมาเริ่มปิดทำกำไรตรงพื้นที่ stop orders ก็เป็นการเปิด buy market orders เข้ามาก็จะทำให้ราคาขึ้นได้เร็ว

               หรืออีกอย่างเมื่อเทรดแล้ว เข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ในตลาดและรู้ทันว่าพวกเขาตั้ง stop loss ไว้ตรงไหน ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อเปิดเทรด ใช้ stop loss เพื่อเร่งราคาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นประจำเมื่อเปิดเทรด มองจากชาร์ตเปล่าเมื่อราคาเบรค supply/demand, support/resistance หรือ pivots ภาพด้านบนพอราคามาแตะ supply เทรดเดอร์ส่วนมากก็จะหาโอกาสเทรด sell ก็อย่างที่เป็นตามแท่งเทียนเปิดเผยมี trading transaction เกิดขึ้นตรงพื้นที่นั้นพอดี พื้นที่ stop loss ของ short  positions ก็อยู่ด้านบนขึ้นไป จะเห็นว่าราคาสามารถดันขึ้นไปสุดกรอบได้ และเห็นมีหางบาร์เกิดขึ้น แสดงว่ากรอบ stop loss นั้นมี stop loss ทำให้เกิด buy market orders มากเกิน sell เข้ามาไม่งั้นราคาไม่ไปถึงด้านบนได้

               การเข้าใจประเภทเทรดเดอร์ในตลาดและเทรดอย่างไร และต้องไม่ลืมเมื่อพวกเขาเปิดเทรดและอยู่ในตลาดสถานการณ์ตรงนั้น ถ้าราคาทำให้พวกเขาเป็น trapped traders แล้วพวกเขาจะกำหนด stop loss ตรงไหนด้วย ดังนั้นรายย่อยมักจะเสียเปรียบเพราะขาใหญ่สามารถดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ ยิ่งถ้าทางนั้นมี stop loss orders ประกอบอยู่ด้วยก็ยิ่งดี

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้