Price Reaction ที่ไหนและอย่างไร

Path of least resistance

Price Reaction (PR) ที่ไหนและอย่างไร

การเข้าใจการโต้ตอบราคาเป็นอีกเรื่องที่ต้องสนใจ เพราะ PR เปิดเผยว่ามีออเดอร์อยู่ตรงจุดไหน ใช้ไปแล้วหรือยัง แรงกดดัน selling pressure หรือ buying pressure หรือ บอกนัยการทดสอบพื้นที่ราคานั้นไปในตัวว่ามีออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอหรือเปล่า

การหา Price Reaction (PR หรือ พฤติกรรมราคา) ดูได้จากบาร์ต่อเนื่องกันที่เปิดเผยผล (effort and result) พื้นที่เทรด price levels นั้นจำเป็นเพราะเราสามารถหาจุดที่น่าจะเทรดเป็น แต่เวลาในการเข้าที่เหมาะสมจะสามารถบอกได้หลังจาก พฤติกรรมราคา เปิดเผย  เช่น ดู PR ประกอบกับ ราคากลับมาพื้นที่จะเทรด replacements

ผลของการโต้ตอบแต่ละครั้งนั้นมีผลต่อการเคลื่อนไหวราคาที่ตามมาทั้งหมด เช่นราคาสามารถทำ new high/new low ได้หรือเปล่า หรือถ้าเป็นการเปลี่ยนจาก demand เป็น supply หรือ เปลี่ยนจาก supply เป็น demand หรือ เปลี่ยนจาก support เป็น resistance หรือ เปลี่ยนจาก resistance เป็น support ลักษณะที่ราคาวิ่งเข้าหาแล้วสร้างเป็น flip level อย่างไร

เพราะลักษณะที่ พฤติกรรมราคา เปิดเผยออกมา มีผลต่อความเป็นไปได้ของการเทรดตอนที่ราคากลับมาอย่างมาก ถ้าท่านเข้าใจ PR ที่มีต่อ levels การที่มองเห็นราคาเปลี่ยนแปลงแล้วเด้งหรือเบรค levels ตลอดไม่ใช่เรื่องยาก

จากชาร์ตด้านบน จะเห็นว่า flip level มีการกลับมาทดสอบค่อนข้างจะเร็ว เพราะเรื่องการใช้ประโยชน์จากความกดดันของ trapped traders และการชนะเพื่อเปลี่ยนข้างซึ่งต้องใช้ออเดอร์เยอะ

หลังจากปิดออเดอร์ตอนที่ราคาประสบความสำเร็จในการขึ้นไปทำ new high แล้วราคาลงมาทำให้สามารถเปิดออเดอร์เพิ่มที่จุดได้อีก และ market orders เทรดเดอร์ที่เห็น flip level ที่เปลี่ยนข้างใหม่ด้วยจะได้โอกาสในเข้าตลาด

อีกอย่างที่ต้องสังเกตว่า เมื่อเกิด price reaction ที่ key levels โดยเฉพาะลักษณะราคาวิ่งเข้าหาและราคาปิดที่ demand/supply ประเภทรูปแบบที่บอกว่าจะไปต่อนั้นเป็น drop-base-drop หรือ rally-base-rally (รูปแบบ มี 2 ประเภทคือ reversal และ continuation)

Demand/supply รูปแบบที่ไปต่อจะเป็นรูปแบบที่เห็นได้บ่อยและการเทรดจะรอไม่นานเท่าไหร่แบบ รูปแบบ reversal จะเห็นบ่อยจะอยู่ในสัดส่วนของ demand/supply reversal ของ time-frame ใหญ่กว่า เช่น

การดู price reaction

ที่ดีต้องประกอบด้วยการมอง price levels ที่โฟกัสเป็น ตามด้วยเข้าใจเรื่องการใช้ออเดอร์ หรือ การเพิ่มและการลด liquidity ในพื้นที่ price levels พร้อมทั้งประเภทของรูปแบบเช่น แบบ demand/supply reversal หรือ demand/supply continuation ความต่อเนื่องของบาร์ที่ราคาวิ่งเข้าหา  ถ้าเห็นแท่งเทียนเกิดความไม่สมดุลย์มากก็จะเห็นเป็นบาร์ยาวๆ ยิ่งยาวยิ่งแรง รวมทั้งหางบาร์ และราคาปิดประกอบด้วย

ดูเรื่อง swap level เพราะราคาโต้ตอบเร็วหลังจากเกิด เพราะเหตุผลเรื่อง trapped traders และข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นมา  supply กลายเป็น demand หรือ demand กลายเป็น supply หรือ support กลายเป็น resistance เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน

หลังจากราคาเปิดเผยให้เห็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ส่วนของ supply จะ เป็น Drop-Base-Drop และ demand จะเป็น Rally-Base-Rally

เริ่มแรกมาดู market sentiment ก่อนว่าไปทางไหน ค่อยตามด้วยพื้นที่ key levels แล้วดู PR ว่าเกิดตรงไหนและบอกอย่างไร บอกว่าได้เงื่อนไขเทรดหรือเปล่าด้วยการหาพื้นที่ๆ ราคามีความเป็นไปได้สูงและวิ่งไปได้ง่ายด้วย

คำแนะนำ

จากที่นำเสนอมา แนะให้หา D1 imbalance เป็นหลัก สำหรับราคาจะโต้ตอบจุดที่เทรดไม่นานเกิน เพราะ trapped traders ยังอยู่ ข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นก็ยังอยู่ในความสนใจ เริ่มจาก เลข 1 ชารต D1 เราจะเห็นว่าราคาพยามหลายวันกว่าจะเปิดแท่งบาร์ยาวๆ ที่ลูกศรซี้ ดูลักษณะการเบรกและบาร์ปิด

นี่คือผลของ พฤติกรรมราคา ที่เปิดเผยจะทำให้เราหาโอกาสเทรดทางลงเป็นหลัก หลักการออเดอร์บอกหลายอย่างทั้ง stop orders และ trapped traders

และข้อมูลใหม่ที่เกิดหลังจากตัวนี้เกิดขึ้นมีผลต่อเทรดเดอร์ที่รอเข้าและเทรดเดอร์ที่มีออเดอร์อยู่ในตลาด และมาหา key level แถวๆ 0.71 ดูใน H1 จะเห็น bearish bar มีหางยาวๆ

เด้งเป็นตัวบอกว่ามี buy orders เข้าจากจุดนี้ ถ้ามองจากผลที่ตามมาและราคามาถึงจุด 3 ราคาก็จะเด้งตรงพื้นที่ swap supply พอดี ดู PR ที่จุดนี้เปิดเผยผลผ่านบาร์ 2  bullish bar พอถึงเส้นก็มีขนาดไม่ยาวแบบบาร์ก่อน

แสดงว่าบาร์ออเดอร์ที่เทรดจากจุดอ้างอิงด้านล่าง มาจาก taking profit เป็นหลัก และมี buy orders เข้ามาอีกหน่อยเพื่อที่ขาใหญ่จะได้เปิด sell เพิ่ม เพราะไม่สามารถทำ new high  หรือ engulf supply ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ จะเห็นว่าราคาหยุดที่ supply ใหม่แสดงว่ามี sell limit เข้ามาอย่างคาด

แต่จนกว่า bearish bar ที่ปิดต่ำกว่า 2 บาร์ก่อนที่ราคาแตะ supply บอกว่า market orders เข้ามาเยอะ จบบาร์นี้คือผลของ พฤติกรรมราคา ที่เปิดเผยว่าได้เวลาเปิด sell สังเกตุดู 2 บาร์ที่ตามมามีแต่ sell market orders เข้ามา

จะเห็น sell pressure จากหางบาร์อย่างชัดเจน บาร์ยาวๆ จากพวก trapped traders เริ่มออกจากตลาด พอหลังจากนั้นโครงสร้างราคาก็เปลี่ยน เทรดเดอร์ที่รอเข้าใหม่ก็จะมองไปในทาง sell เป็นหลัก

การดู พฤติกรรมราคา ประกอบการเทรดควรพยายามมองจาก 2-3 time-frames จึงจะเห็นได้ชัดและจะหาจุดที่เข้าเทรดได้ถูกเวลาเพราะการที่ราคา react ต่อ price level เมื่อดูที่ time-frame ย่อยลงไปจาก time-frame ของ key levels

จะเห็นรายละเอียดชัด พยายามดูจาก Price Reaction ของบาร์ที่ต่อเนื่องกัน และดูความยาวของบาร์ ฝั่งทางหาง ราคาปิด และผลต่อเนื่องค่อยสรุปเป็น PR โต้ตอบจุด key levels นั้นๆ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 3 คะแนนเฉลี่ย: 5]