New York Close – charts

New York Close – charts

                การเทรดด้วยprice actionเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะprice actionไม่ได้เป็นการเทรดแบบอิงข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบอินดิเคเตอร์แต่ก็เป็นการศึกษาprice actionผลของdemand/supply ordersที่สู้กันไปมา ออเดอร์ฝั่งไหนเยอะก็ดันราคาไปทางฝั่งนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าราคาที่มาจากmaket orderไปเจอพื้นที่ที่มีlimit orders มากพอข้อมูลสำคัญในการเทรดprice actionคือชาร์ตเปล่าแต่ว่าชาร์ตเปล่าที่เราเทรดจากโบรกเราต้องการรชาร์ตเปล่าที่เป็นNew York closeชาร์ตเป็นชาร์ตที่ขาใหญ่เทรดกันเราต้องการเห็นภาพหรือข้อมูลทางบาร์แบบเดียวกันกับขาใหญ่เป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะบางโบรกไม่ได้ให้ชาร์ตที่เป็นNew York Close

เทียบกันง่ายๆ ชาร์ตที่เป็น New York Close ชาร์ตจะเป็นชาร์ตที่มี 5 วัน แต่ชาร์ตที่ไม่ใช่จะเป็นชาร์ตที่มี 6 วัน อย่างด้านขวามือ จะเห็นลูกศรชี้ไปบาร์เล็กๆ ของวันอาทิตย์ให้เห็นเป็นตัวอย่าง

New Yor Close ชาร์ตทำไมจำเป็น

                ชาร์ตที่เป็นNew York close จะให้ข้อมูลที่ตรงกับที่ขาใหญ่เทรดกันท่านจะได้ภาพเดียวกันกับขาใหญ่ในการใช้ชาร์ตเปล่าเพื่อประกอบในการวิเคราะห์ชาร์ตเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงพื้นที่ๆท่านสนใจเช่นแถว demand/supply zone, support/resistance zoneเพราะถ้าprice action signalsเช่น pin bar, engulfing barเกิดตรงแถวพื้นที่พวกนี้จะบอกความสำคัญมากกับเทรดเดอร์ที่เทรดprice action

                ชาร์ตที่เป็นNew York closeชาร์ตจะใช้New York close(5pm EST)ส่วนที่ไม่ใช่จะใช้GMT close หรือเปิดชาร์ตD1ชึ้นมาท่านลากเส้นvertical lineใส่ที่ชาร์ตแล้วลากหาวันจันทร์แล้วขยับมาจะเป็นบาร์เล็กๆถ้าท่านเห็นจะเป็นวันอาทิตย์แบบนี้ไม่ใช่New York Closeชาร์ตเวลาเทรดprice actionท่านต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะข้อมูลท่านตั้งแต่H4 D1จะต่างจากชาร์ตที่เป็นNew York Closeชาร์ตการเทรดด้วยNew York Close อาจไม่ใช่ตัวกำหนดความสำเร็จของการเทรดprice actionก็ตามแต่การที่ได้เห็นภาพเดียวกันผ่านชาร์ตเป็นและช่วยได้เยอะ

                เช่นภาพprice actionที่เกิดเป็นsupply/demand zone,support/resistanceหรือtechnical analysisอื่นๆท่านก็จะเห็นแบบเดียวกับที่ขาใหญ่เห็นพอราคาไปถึงและโต้ตอบprice actionเปิดเผยท่านก็จะได้เห็นภาพเดียวกันกับที่ขาใหญ่เห็นถ้าท่านสามารถอ่านprice actionแม่นขึ้นเรื่อยๆท่านก็สามารถเทรดตามขาใหญ่ได้

                เทียบดูระหว่างรูปบบ price action ระหว่างชาร์ตที่เป็น New York close ชาร์ตที่อยู่ด้านช้ายและ Non-New York close ชาร์ตที่อยู่ด้านขวา ท่านจะพบว่าทั้ง 2 เสนอรูปแบบที่ต่างกันเลยมีผลต่อการวิเคราะห์ price action ที่ต่างกันออกไปที่เทรดอิง D1

                หรือยิ่งท่านเห็น support/resistance, supply/demand หรือ key levels ที่ New York close ชาร์ตด้วย แสดงว่าเป็นจุดเดียวกันที่ขาใหญ่สนใจ

                ทั้ง 2 ชาร์ต ด้านช้าย New York close ท่านจะเห็นว่า price action ได้เปิดเผยว่าราคาได้โต้ตอบตรงนั้นชัดเจนและจะเห็น pin พื้นที่เดียวกัน แสดงว่ามีการเทรดสุดท้ายขาใหญ่เอาชนะไปได้ กลายเป็น swap level หลักการเดียวกันในการเทรดแต่เมื่อเปรียบเทียบชาร์ตทั้ง 2 ท่านจะพบกว่าชาร์ตที่เป็น New York close ให้ข้อมูลสำหรับ technical analysis ที่ตรงกว่า – ถ้าเอาเรื่องออเดอร์เข้าไปอธิบาย ก็จะมองเห็น price action มากกว่าเดิมเพราะเรื่องการทำงานของออเดอร์ไม่ได้มองแค่รูป price acton ที่เกิดขึ้น การเทรดจำเป็นต้องมองปริบทพื้นที่ๆ เราหาโอกาสเทรดและความเป็นไปได้ ท่านจะพบว่าหางบาร์ที่เกิดในชาร์ต New York close บอกถึงความพยายามในการเปิดเทรดอิงจุดอ้างอิงด้านช้ายที่เป็น supply (drop-base-drop ประเภทต่อเนื่อง) จะทำให้ท่านเห็นว่า มี trapped traders เยอะ ถ้าราคาเกินตรงนี้ขึ้นไป พวกนี้จะต้อง liquidate orders หรืออกจากตลาดด้วยเงื่อนไขที่ต้องจำกัดความเสี่ยง แต่ถ้าเป็นชาร์ตที่เป็น Non-New York close ท่านจะไม่เป็นตรงนี้ – ดังนั้นจึงบอกว่า รูปเดียวกันกับที่ขาใหญ่เห็นจำเป็นมากในการเทรด เพราะท่านจะได้ปริบทเดียวกันกับขาใหญ่ที่พวกเขาเห็น

                อีกตัวอย่างที่บอกว่าภาพที่ท่านได้ชาร์ตH4ระหว่าง New York closeชาร์ตและNon-New York closeชาร์ตเพราะข้อมูลที่มาต่างกันเลยทำให้เกิดภาพต่างกันเป็นความจริงแต่ที่สำคัญคือขาใหญ่เทรดNew York closeชาร์ตเลยจำเป็นต้องตระหนักให้ดีว่าชาร์ตที่เปิดมาเพื่อการวิเคราะห์price actionลองเปรียบเทียบดูโครงสร้างที่เกิดdemandแต่ละพื้นที่ตั้งแต่1 2 และ3ภาพต่างกันมีผลต่อการวิเคราะห์baseของdemandท่านจะพบว่าชาร์ตที่เป็นNew York closeทั้ง3พื้นที่ๆเป็นdemandได้เงื่อนไขที่เป็นdemandที่ดีกว่าของชาร์ตที่เป็น Non-New York closeอย่างจุดที่3 ที่เป็นdemand–Rally-Base-Drop และราคาลงมาเทสตรงที่ลูกศรทั้ง2 ชาร์ตท่านจะพบว่าชาร์ตที่เป็นNew York closeแสดงพื้นที่Demandชัดเจนกว่าจะทำให้ท่านมั่นใจว่าน่าจะเป็นจุดที่ขาใหญ่เข้าเทรดเพราะ3บาร์ในพื้นที่ๆเป็นbaseตรงส่วนที่เป็นlowพื้นที่เดียวกันหมดและราคาก็breakout ขึ้นไปแต่ถ้ามองชาร์ตที่เป็นNon-New York closeด้านขวาท่านจะพบว่าตรงส่วนที่เป็นLowมีหางบาร์เกิดขึ้นประกอบแสดงว่าก่อนราคาจะขึ้นไปมีการเข้ามาเคลียร์ออเดอร์ แล้วค่อยbreakoutขึ้นไปภาพdemandตรงนี้จะไม่ใช้demandที่มีความเป็นไปได้เท่าdemandในชาร์ตNew York close

                ดังนั้นการอ่านชาร์ตเดียวกับที่ขาใหญ่เทรดเป็นหลักนั้นจำเป็นต่อการเทรดprice actionเป็นอย่างมากเพราะท่านต้องการเห็นภาพเดียวกันและเมื่อเทรดบ่อยๆท่านจะพบว่าชาร์ตที่เป็นNew York closeจะช่วยให้ท่านเห็นภาพที่เป็นsupport/resistance,supply/demandหรือkey levelsชัดเจนพร้อมทั้งprice action signalsที่เกิดขึ้นชัดเจนกว่า

ทีมงาน : thaiforexbroker.com