การเทรดบนมือถือ Mobile trading – Metatrader 4 (ตอน 1)

Mobile trading Metatrader 4 ตอน1

Mobile trading – Metatrader 4 (ตอน 1)

               เทรดทางโทรศัพท์และแทบเล็ตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไปที่ไหนๆ ท่านก็ไม่หยุดติดต่อโลกการเทรดของท่าน โดย Metatrader 4 Mobile ให้ท่านยังเทรดได้แม้ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคอมผ่านสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

               รูปแบบการใช้งานก็เป็นย่อส่วนลงมาจากจอคอม แทนที่จะคลิกเม้าส์ก็มาเรียนรู้ด้วยการ tap ที่เมนูหรือ objects ต่างๆ แทนและ slide เลื่อนไปทางช้ายหรือขวา ถึงการนำเสนออาจจะจำกัดและสัดส่วนการแสดงผลเล็กลงไปบ้าง แต่หลักการทำงานไม่ต่างกัน

            การเชื่อมต่อบัญชีเทรดจริงหรือเดโม

               ตอนติดตั้งครั้งแรก โปรแกรมจะสร้างบัญชีเดโมให้เอง แต่ท่านสามารถเข้าใช้บัญชีเทรดท่านเองที่โบรกของท่านด้วยการ Tap ที่เครื่องหมาย + ด้านบนทางขวา ก็จะเห็น OPEN A DEMO ACCOUNT และ LOGIN TO AN EXISTING ACCOUNT ถ้าท่านมีบัญชีเทรดอยู่แล้วที่โบรกใน Metatrader 4 ที่เป็นเวอร์ชั่น Desktop อยู่แล้วท่านก็สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันเลยคือ traidng acount, password และ server

           

  

เช่นพอเรียก LOGIN TO AN EXISTING ACCOUNT ท่านสามารถใส่รายชื่อ trading server ของโบรกของท่านแล้ว Metatrader จะค้นหารายการขึ้นมาเลือก แล้วก็ใส่ trading account และ password ของท่าน

               Mobile version ของ Metatrader ให้ท่านสามารถทำการเทรดได้แบบเวอรชั่นเดสท็อบ คือดำเนินการเทรด ตั้ง pending orders หรือตั้ง take-profit และ stop loss แล้วยังสนับสนุน One-Click Trading พร้อมทั้งมีอินเดอเคเตอร์  มี 30 และ objects มี 24  มี 9 timeframes

               ฟังก์ชั่นที่จะเห็นบน mobile version จะมี quotes, คำสั่งเทรด ทูลช่วยในการวิเคราะห์หรืออินดิเคเตอร์ แบบเดียวกับเวอร์ชั่น desktop และยังสามารถดูสถานะ บัญชีเทรด ดูรายการย้อนหลังการเทรด และยังสามารถเปิดเทรดทั้ง buy หรือ sell ด้วย single click/tap และยังมีฟีเจอร์สำหรับ chat และการแจ้งเตือน (push notification)

               อินเตอร์เฟสของ Metatrader 4 Mobile จะประกอบด้วยส่วนหลัก (เลข 1) ส่วนด้านล่าง (เลข 2) และส่วนข้างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนไปมาเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ระหว่างฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ  (เลข 3) และด้านบน (เลข 4)

เมื่อ tap ที่เลข 3 จะเห็นเมนูหลักๆ ดังนี้ แล้ว slide มาทางช้ายเพื่อปิด

Quotes – สำหรับราคาคู่เงิน

Charts – สำหรับเปิด price chart

Trades – สำหรับดูสถานะ บัญชี จัดการการเทรดและ pending orders

History – ดูประวัติการเทรด

Mailbox – ดูอีเมลของระบบเทรด

News – ดูข้อความข่าวสาร

Economic calendar – ดูปฏิทินเศรษฐกิจ

Messages – ดูข้อความและคำเตือน

Settings – ตั้งค่าต่างๆ ของ mobile trading

Journal – ดูล็อคของระบบ

 

               หลังจากท่านต่อเชื่อมเรียบร้อยท่านจะได้หน้าจอดังนี้

 

เลข 1 จะเป็นเมนูหลัก

เลข 2 สำหรับเพิ่มคู่เงินที่จะเทรด

เลข 3  สำหรับเลือกค่าเงินที่จะลบ

เลข 4 จะเป็น Quotes เพื่อแสดงผลในส่วนแสดงผลหลักกรอบสีเดง

เลข 5 เป็นการ tap เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลหลักเป็น chart

เลข 6 เป็นการ tap เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลหลักเป็นรายการ tradings – มีทั้ง open positions และ pending orders

เลข 7 เป็นส่วนแสดง History ต่างๆ ของรายการเทรด

เลข 8 เป็นส่วนของ News

เลข 9 เป็น Community chart

               จะเห็นว่าหลักการนำเสนอไม่ยาก แบ่งเป็นส่วนๆ ค่อนข้างจะชัดเจน และมีส่วนต่างๆ ให้ tap เพื่อเข้าถึงได้ง่าย

ส่วนแรก Quotes เป็นหน้าแรกที่เจอ

ตัวอย่างที่ยกมา จะมี 6 คู่เงินท่านสามารถเพิ่มหรือลดได้ด้วยการไป tap ไอคอนที่อยู่ด้านบนทางขวามือ

เมื่อท่านกด กดที่ symbol นั้นๆ แช่ไว้ท่านจะได้เมนูขึ้นมามี New Order, Open chart, Symbol properties และ Advanced view mode (ค่าที่เปิดมาตอนแรกจะเป็น Simple view move จะมีแค่ symbol, bid และ ask ส่วนที่เป็น avanced view move จะเพิ่มเวลา trading server, spread, low และ high คู่เงินนั้นๆ เข้ามา)

ท่านสามารถ tap ด้านล่างได้เพื่อเข้าถึงส่วนอื่นๆ ได้ตลอด เพราะส่วนหลักๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงส่วนอื่นๆ หรือปรับแต่งตั้งค่า จะอยู่ที่ layout ที่อธิบายตอนแรก อินเตอร์เฟสคือ ด้านบนช้าย ด้านบนขวา และด้านล่าง ส่วนตรงกลางจะเป็นส่วนแสดงผลหลัก วิธีการตั้งค่าด้วยการ tap และ slide ช้ายหรือขวา ที่เป็นหลักการใช้ทั่วไปของ mobile platform แทนที่การใช้เม้าส์ใน Windows

               ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องนำเสนอของชาร์ตโดย Moible trading ของ Metatrader 4 ให้ท่านใช้ได้ 3 แบบเช่นเดียวกับเวอร์ชั่น Desktop คือ Bar chart,  Candlesticks และ Line chart

Scrolling เลื่อนไปด้านช้ายหรือขวา ด้วยการลากนิ้วท่านที่แตะชาร์ตไปทางช้ายหรือขวา

Scaling ย่อหรือขยาย ได้ด้วยการวาง 2 นิ้วลงบนพื้นที่ที่ต้องการ

Screen mode ก็ปรับตามโทรศัพท์ท่านเอง

Chart type ให้ท่าน tap ไปที่ด้านบนขวาเมนู แล้วไปที่รายการ Settings  จะมีหัวข้อ CHARTS มี 3 รายการ คือ Bar chart, Candlestick และ Line chart ให้ท่านเลือก อีกวิธีการที่ง่ายคือให้ท่านปรับจอเป็นแนวนอน เมื่อท่าน tap พื้นที่ชาร์ตจะมี รายการขึ้นให้ด้านขวามือท่านสามารถเลือกประเภทชาร์ตได้เลย

 

โดยในส่วนของ Settings จะมีรายการให้ท่านปรับค่าชาร์ตต่างๆ (chart type, OHLC, Data window, Show volumes, Show trade levels, Independent charts, Show period separators, Ask price line และ Colors)

 

เลข 1 จะเป็นการเลือก crosshair แบบเวอรชั่น Desktop

เลข 2 จะเป็น indicators เลือกที่ต้องการเพิ่มเช้ากับชาร์ต

เลข 3 เป็น Symbol เมื่อต้องการเปลี่ยนคู่เงิน

เลข 4 เมื่อต้องการเปลี่ยน timeframe

เลข 5 Radial menu เมื่อท่าน tap พื้นที่ชาร์ตจะมีขึ้นมาให้ท่าน tap เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงคือ timeframes และ A สำหรับ เพิ่ม indicators และ B สำหรับ crosshair และ C สำหรับเพิ่มหรือลบ objets ที่ชาร์ต

เลข 6 New oder เมื่อต้องการเปิดออเดอร์

เลข 1 จะเป็นประเภทการเปิดออเดอร์ Instant Execution คือปิดทันที หรือ market order ที่เปิด ณ ราคานั้นๆ  ถ้าท่าน tap ที่ Instant Execution จะเป็นการเปลี่ยนรายการให้เลือก จะมีรายการ pending orders ขึ้นมา มี Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop และ Sell Stop

เลข 2 จะเป็นการเพิ่มหรือลดล็อตเทรด ด้วยการ tap ค่าด้านช้ายหรือขวา ค่าล็อตเทรดที่อยู่ตรงกลางจะเพิ่มหรือลดตาม

เลข 3 ปรับราคาสำหรับ pending orders (buy limit, sell limit, buy stop และ sell stop)

เลข 4 เมื่อปรับค่าที่ต้องการเรียบร้อยก็ tap ที่ Sell หรือ Buy เพื่อสั่งคำสั่งไปที่โบรกเกอร์

จะเห็นว่าการเทรดแบบนี้ก็ไม่ยาก แม้แต่การปรับรูปแบบชาร์ต หรืออื่นๆ ก็ไม่ถือว่ายาก ส่วนมากส่วนอื่นๆ ก็จะอยู่ที่ Settings

ทีมงาน : thaiforexbroker.com