Market Manipulation

Market Manipulation

Market Manipulation

                การปั่นตลาดหรือปั่นราคาเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นในตลาด เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขาใหญที่ต้องทำเพื่อการเข้าเทรดและเพื่อการออกเทรดที่ดีกว่า เพราะต้องไม่ลืมว่า transaction ตลาดฟอเรกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ฝั่งตรงข้าม ด้วยความที่ขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะ การทำอะไรก็ตามเพื่อทำให้ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอที่พวกเขาต้องการ จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น

                อาจไม่เชื่อว่าตลาดฟอเรกใหญ่ขนาดนี้ ยังมีใครสามารถปั่นราคาหรือตลาดได้หรือเปล่า หลังจากได้ศึกษาตลาดอย่างจริงจัง ไม่ได้เทรดหรืออ่านข้อมูลตามอินดิเคเตอร์ แต่เป็นการศึกษาการทำงานตลาด ออเดอร์ทำงานอย่างไร  และเทรดเดอร์ที่เข้าเทรด (participants) เป็นการศีกษาตลาดทำงานอย่างไร และอะไรทำให่ราคาเคลื่อนไหว market manipulation เป็นเรื่องจำเป็นหรือเกิดขึ้นเป็นปกติ เช่นหลักการเข้าเทรดของขาใหญ่ ที่ว่า buy low หรือ sell high หรือ chart patterns ต่างๆ ที่จะมีการ false breakout ประจำหรือหลอกแม้กระทั่ง price structure ก่อนค่อยดันราคา เป็นเรื่องต้องเกิดเพราะการทำกำไรในตลาดเมื่อขาใหญ่กำลังกำไรก็ต้องมีฝั่งตรงข้ามที่กำลัวสูญเสีย ยิ่งราคาวิ่งไปเยอะฝ่ายที่สูญเสียก็ต้องยิ่งเสียเยอะ  หรือแม้แต่ออกจากตลาดเพื่อทำกำไรก็ยังต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้าม

          หลักการทำงานของออเดอร์และหลักการของการทำกำไร เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ market manipulation เกิดขึ้นก็ว่าได้

                    เริ่มที่เลข 1 หลังจากราคาทำ lower lows ตามด้วย lower highs สุดท้ายเบรคค่อยๆ ลงมาที่กรอบเลข 1 เทรดเดอร์ทั่วไป ส่วนมากรายย่อยก็จะมองว่าเป็นเทรนลง และก็จะหาโอกาส sell เป็นหลัก มองมาด้านช้ายจะเห็น demand 2 3 และ 4 ก็จะมีเทรดเดอร์อีกพวกหนึ่งที่รอเทรดตอนราคา retracement กลับมาเพื่อเทรดตามแนว demand ทั้ง 3 พื้นที่ จะเห็นว่าพอราคามาที่ demand 2 ราคาก็อยู่แถวนั้น ขาใหญ่รู้ว่าพื้นที่ๆ เป็น demand/supply หรือ support/resistance level เป็นพื้นที่ๆ ดึงดูดเทรดเดอร์ เป็นพื้นที่มี liquidity เยอะที่เขาต้องการ  เนื่องจาก demand พวกนี้เป็นจุดที่เทรดเดอร์สนใจจึงเป็นจุดที่ขาใหญ่ต้องการจะ market manipulation ด้วยเพราะเป็นพื้นที่ๆ มีออเดอร์ตรงข้ามเยอะถ้าพวกเขาจะทำอะไร ขาใหญ่ที่เปิด sell positions แต่แรกปิดทำกำไรบางส่วน และเป็นการเทส demand 2 ไปไหนตัวสุดท้ายราคาลงมา ที่ demand เลข 3 เพื่อล่า stop ของกลุ่มที่เปิด buy ที่ demand เลข 1 พอลงมาล่า stop จุดนี้ราคาทำ lower low ได้อีกตามด้วย lower high ตอนที่ราคา retracement กลับไปหา พื้นที่เลข 1

                ราคาก็ยังอยู่แถวเดิมหลังจากมีการล่า stop ท่านจะเห็นว่ามี 2 อย่างเกิดขึ้น อย่างแรก ตอนที่ราคาลงไปล่า stop ราคาไปเคลียร์ unfilled buy orders ที่ demand เลข 3 ให้ และตอนที่ราคาเด้งมาทำ higher high ราคาก็เคลียร์ unfilled sell orders ให้ด้วยเช่นกัน จากจุดนี้เมื่อมองเทรนต่อจากที่ลงมา เป็นการพัฒนาการเทรนเกิดขึ้นอีกรอบ เทรดเดอร์ต่างๆ ก็หาโอกาสเปิด sell อีก ทั้งนี้เพราะเทรนและเพราะ demand 2 และ 3 ไม่โต้ตอบ

                หลังจาก consolidation สักระยะ สุดท้ายราคาก็เบรค demand 3 ลงไปอีกทำ lower low และตามด้วย lower high ที่จัด consolidation ต้องไม่ลืมว่าราคาย่อตัวหรือไปทางไหนแล้วเด้งกลับ นอกจากบอกว่าเป็น selling/buying pressure แล้ว ยังบอกว่าไปเคลียร์ unfilled sell/buy orders หรือ limit sell/buy limit orders ที่พื้นที่นั้นๆ ได้ไปในตัว

                และสุดท้ายราคาก็ลงไป ทำ lower lower อีกรอบ มองย้อนกลับไป จะเห็นว่าราคาทำ lower lows ได้ 3 ครั้งหลังจากที่เกิดกรอบเลข 1 ข้อมูลนี้เพียงพอที่จะทำให้เทรดเดอร์รายย่อยหาโอกาสเปิด sell เป็นหลัก โดยการทำ lower low ที่เกิดขึ้นแค่ขาใหญ่ดันราคาให้ไปแตะ stop loss ของพวกที่เปิดเทรด แนว price zone/levels เช่น demand ทั้ง 3 จุดที่กล่าว โครงสร้างพวกนี้ก็เกิดขึ้นเอง

                พอถึงจุด lower low สุดท้าย ที่ขาใหญ่เข้าเทรดหลังจาก market manipulation ท่านจะเห็นว่าราคาขึ้นอย่างเดียว จากตัวอย่างที่ยกมาท่านจะเห็นว่า market manipulation จะเกิดขึ้นเพื้นที่ๆ มี liquidity เยอะหรือพื้นที่สามารถดึงเทรดเดอร์ให้สนใจได้ เพราะต้องไม่ลืมว่า liquidity เยอะหมายถึงมีออเดอร์ที่จะเข้าหรือจะออกพื้นที่ตรงนั้นเยอะ นอกจากจะใช้ในการเข้าเทรดและการออกแล้ว ขาใหญ่ยังใช้ในการ market manipulation ด้วยเพื่อเพิ่มจำนวน orders ตรงข้ามที่พวกเขาต้องการ สุดท้ายโครงสร้างที่เกิดขึ้นกลายเป็น 3-drive move หาจุดที่ขาใหญ่ต้องการเทรดอีก

                Market manipulation เกิดขึ้นเพราะขาใหญ่ต้องการเขาตลาดในราคาที่ดีกว่า และมั่นใจว่ามีออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอที่จะมา match ออเดอร์พวกเขาที่จุดที่พวกเขากำหนดเอาไว้ ท่านจะเห็นว่าทั้ง stop hunting, trapped traders ล้วนเป็นวิธีการที่ต้องใช้ประกอบและความรู้ทั่วไป เช่นเรื่องทำเทรนด้วยการพัฒนา swing highs/lows ต่างๆ

                   Market manipulation นอกจากจะป็นการกระทำเพื่อต้องการ liquidity ที่จะมาจากฝั่งตรงข้ามเพื่อ limit orders ที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาใหญ่ได้หลังจากพวกเขาได้เข้าตลาดตรงจุดที่ต้องการคือ order liquidation จากพวกที่ติดลบ ในโครงสร้างพวกนี้ สุดท้ายจะเห็นราคาขึ้นเป็นหลัก อย่างแรก เทรดเดอรที่เริ่มเปิดหลังจากกรอบเลข 1 ลงมาพอราคาไม่ไปต่อก็เริ่มออก พราะต้องออกเพื่อจำกัดความเสี่ยง ดูการเข้าเทรดครั้งแรกของขาใหญ่ ตามด้วยบาร์ยาวๆ บนกรอบสีเขียว ข้อมูลนี้เกิดขึ้นส่งผลต่อเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดและรอเข้า และอย่างตอนที่ขาใหญ่ทำ market manipulation ราคาได้ทำ lower highs ไปด้วยคือราคาได้ลบ sell limit orders พื้นที่ตรงนั้นไปด้วย พอราคาขึ้นมาออเดอร์ที่จะหยุดราคาก็เลยน้อยเพราะ trapped traders ออกกันด้วย และข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ทรดเดอร์ที่รอเทรดก็เข้าเทรดด้วย คำสั่งที่เกิดจากพวกนี้ล้วนมีแต่ buy orders

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com