กลยุทธ์การเทรดแบบ Magic FX Strategy

กลยุทธ์การเทรดแบบ Magic FX Strategy

Magic FX Strategy 

ตอนนี้ ก็ยังใช้บริการแปลเว็บนอกอยู่ครับ ตอนนี้ คือ ระบบ Magic Fx Strategy  การทำงานของระบบนี้  หลัก ๆ ใช้  EMA  และ  MACD และ อินดี้ตัวที่ให้มากับ ระบบ คือ Magic Fx formula

มาดู ว่า เว็บฝรั่ง ว่ายังงัยบ้าง

Magic FX Strategy is trading system with based on Magic FX formula indicator. This is a simple way for filter this indicator for trading. The filter is trend following with two Moving Averages and MACD 2 line.

This forex strategy is for day trading or swing trading.

Time frame 15 min or higher.

Currency pairs: majors pairs

เริ่มแปลกันเลย ระบบนี้ต้อง  ใช้อินดี้  Magic FX formula เป็นหลัก พร้อมกับใช้  EMA และ  MACD เพื่อ กรองสัญญาณ อีกที 

ระบบนี้ ใช้สำหรับ การเทรดแบบ เดย์เทรด หรือ  Swing เทรด 

ใช้ กราฟ  15 นาทีขึ้นไป

ใช้กับคู่เงิน หลัก เท่านั้น 

Indicators setting:                                      การตั้งค่า อินดี้

Magic FX formula default.                         Magic FX formula  ใช้ค่าเดิม                

MACD 2 line (12, 26, 9).                           ใช้ MACD แบบ 2  เส้น ใช้ค่า ( 12, 26 , 9 )

11 exponential moving averages, close.   ใช้ เส้น  EMA11 , Close

21 exponential moving averages, close.   ใช้ เส้น  EMA21 , Close

มาดูหน้าตาของระบบนี้กันครับ

Trading rules Magic FX Strategy

Buy

Magic Fx formula blue line.

MACD 2 line above zero line.

11 EMA> 21 EMA.

Option you can also entry after the signal when the Ema 11 crosses upward Ema 21.

Initial stop loss on the previous swing low.

Make profit with predetermined profit target or exit when Ema 11 crosses downward Ema 21.

ขอแปล รวบมาตรงนี้เลย นะครับ 

ข้อบ่งชี้ในการเปิด ออร์เดอร์ ของ Magic FX Strategy

เปิด  Buy  เมื่อ

 • เส้น Magic Fx formula เปลี่ยนเป็น สีน้ำเงิน
 • MACD ทั้งสองเส้น อยู่เหนือเส้น 0
 • EMA11 > 21 EMA หรือ เส้น 11  ตัดขึ้น เส้น 21

จุด Take Profit  คือ เมื่อ เส้น  EMA11  ตัดลง เส้น  EMA21

จังหวะ Buy

ภาพแสดงการเปิด ออร์เดอร์  Buy

Sell

Magic Fx formula red line signal.

MACD 2 line below zero line.

11 EMA< 21 EMA.

Option you can also entry after the signal when the Ema 11 crosses downward Ema 21.

Initial stop loss on the previous swing low.

Make profit with predetermined profit target or exit when Ema 11 crosses upward Ema 21.

มาแปล ขา  Sell  กันบ้าง

 • เส้น Magic Fx formula เปลี่ยนเป็น สีแดง
 • MACD ทั้งสองเส้น อยู่ใต้เส้น 0
 • EMA11 < 21 EMA หรือ เส้น 11  ตัดลง เส้น 21

จุด Take Profit  คือ เมื่อ เส้น  EMA11  ตัดขึ้น เส้น  EMA21

จังหวะ Sell

โดยรวม ๆ แล้ว ระบบนี้ ต้องรอ ยืนยันถึง สามส่วน ค่อนข้างจะช้า ตามความคิดส่วนตัวนะครับ รอสัญญาณ เยอะเกิ๊น …  เอาเป็นว่า แล้วแต่ สไตล์ ของแต่ละคน ละกัน  ไม่ว่ากัน

  On Trend Forex Trading System

มาดู ระบบอีกระบบกัน  มาแนว เทรน ใช้อินดี้ทั้งหมดที่มีอยู่ใน  MT4 ไม่มี อินดี้นอก แปลกปลอมมาเลย  หลัก ๆ เลย ของระบบนี้ ใช้  EMA  สองเส้น  , ADX , MACD มาเริ่มการแปลกันเลยละกัน

Pairs:all

Time frame: 4HDaily.

Indicators:

4 EMA
10 EMA.
ADX (28)With +DI AND -DI.
MACD (5,10,4)

ใช้ได้กันกับทุกคู่เงิน  

กราฟ  4 hr , Daily  ขึ้นไป  

อินดี้ที่ใช้  :  EMA4 , EMA10 , ADX (28)With +DI AND -DI.  , MACD ( 5,10,4 )

มาดูรูปร่างและหน้าตาของระบบนี้กันครับ 

ในหน้าจอจะมี 3  ส่วน  EMA 4,10 , ADX , MACD

มาดูจังหวะการเปิด ออร์เดอร์กันครับ

Long Entry Position :

+DI Must be above -DI .
When 4 EMA Crosses10 EMA from downside to upside and MACD >0

จังหวะเปิด  Long ( Buy )

 • ส่วน ADX นั้น ค่า  +DI  ต้องอยู่เหนือ ค่า  -DI
 • EMA4 ตัดขึ้นกับ  EMA10
 • MACD มีค่า  มากกว่า 0

มาดูภาพกันอีกทีครับ

ต้องรอสัญญาณให้ครบทั้งสามส่วนก่อน  จึงจะเปิด ออร์เดอร์

มาดูขา  Sell  กันครับ

Short Entry Positin:

-DI Must be above +DI .
When 34EMA Crosses10 EMA from upside to downside and MACD <0

Take Profit:4H time frame 60 pips EUR/USD, 70 pips GBP/USD , USD/CHF 40 pips for Daily time frame200pips EUR/USD , 250 pips GBP/USD, USD/CHF 150 pips (recommended).

จังหวะ  Sell

 • ส่วน ADX นั้น ค่า  +DI  ต้องอยู่ใต้ ค่า  -DI
 • EMA4 ตัดลงกับ  EMA10
 • MACD มีค่า  น้อยกว่า 0

แล้วก็มาดูภาพกันครับ

ระบบนี้ต้อง ยืนยันสัญญาณ ทั้งสามส่วน เมื่อครบทั้งสามส่วนแล้วก็เปิด  Sell  ตามได้เลย ในส่วนตัวนะครับ  เท่าที่ดู ดู ถ้าต้องรอให้ครับทั้งสามส่วน เหมือนจะค่อนช้า นะ ครับ  เอาเถอะ ถึงจะช้า แต่ก็ ชัวร์   แล้วพบกัน ตอนต่อไปครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com