Descending Triangle Pattern – เทรดแบบขาใหญ่

Descending Triangle Pattern – เทรดแบบขาใหญ่

Descending Triangle Pattern – เทรดแบบขาใหญ่

              หลักการเทรด chart patterns ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสำคัญต้องเข้าใจตรรกะที่ทำให้เกิดและรู้ว่าความรู้ทั่วไปจะเทรดอย่างไรขาใหญ่จะเทรดอย่างไรเพราะขาใหญ่ต้องการเข้าเทรดที่ดีกว่าต้องการเปิดเทรดเมื่อพวกเขามั่นใจว่ามี liquidity ตรงข้ามมากพอที่พวกเขาต้องการเปิดเทรดพวกเขาค่อยเปิดเผยว่าพวกเขาจะเทรดทางไหนหรือหลังจากการเข้าเทรดแล้วการสร้างpatterns อื่นๆที่ตามมาก็เป็นไปได้เพราะพวกเขาต้องการเปิดเทรดเพิ่ม หรือทำเพื่อให้รายย่อยเข้ามาดันราคาไปต่อทางที่พวกเขาเทรด

                เทรนต้องมาก่อน สำหรับ Descending Triangle Pattern

                แม้ว่าการเทรด pattern นี้จะเป็นการเทรดตามเทรน หรือ continuation chart pattern เป็นหลัก แต่ยังสามารถเทรดเป็น reversal pattern ได้ต้องดูปริบทประกอบ ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องกำหนดสำหรับเรื่องของ pattern นี้คือ ต้องดูปริบทเป็นอย่างไร ต้องการเห็นเทรนที่เพิ่งเริ่มที่มักจะเปิดตัวด้วย impulsive move เป็นหลักและราคาก็ทำเรื่องของเทรนให้เห็นผ่าน lower highs ตามมาด้วย lower lows พอราคาลงมาได้สักระยะขาใหญ่ปิดเทรดเพื่อต้องการสะสมกำไรบางส่วน แต่ยังต้องการดันราคาไปต่อเพราะเพิ่งสร้างเทรนมาก็จะหันมาปิดสะสมกำไรแล้วด้วยความที่เทรดด้วยวอลลูมเยอะก็ปั่นราคาเพื่อเป็นการสะสม positions ไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันก็ซึมซับbuy orders ที่เกิดขึ้นไปในตัวด้วย ด้วยการทำ lower highs ต่อเนื่องกันเลยทำให้เกิด pattern นี้ได้

                ตรรกะที่ทำให้เกิด chart pattern นี้จำต้องเข้าใจ

                ตรรกกะหลักๆ ที่ทำให้เกิด pattern คือขาใหญ่ต้องการสะสมออเดอร์ทางที่พวกเขาเทรดมาแล้วดันไปต่อ ที่เลข 1 ที่บอก intial drop ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ก็จะนำด้วย impulsive move แล้วราคาก็ลงมาทำเป็นเทรน หรือ lower highs ตามด้วย lower lows พอราคามาสักระยะก็จะปิดทำกำไรสะสมที่กรอบสีเขียว หรือที่กลายมาเป็นแนวรับหรือ support ที่เป็นส่วนประกอบที่ 2 ของ chart pattern นี้แล้วราคาก็เด้งขึ้นไปทำ higher low ตามปกติแต่พอลงมาราคาไม่สามารถทำ lower low ใหม่ได้แบบแต่ก่อน ราคามาเด้งที่จุด low ก่อนที่เป็นจุดปิดทำกำไร ก็เลยกลายมาเป็นแนวรับหรือ support  แต่ราคาเด้งกลับไป แต่ไม่สามารถเบรค lower high ก่อนได้อีกแต่ราคาทำ low ต่ำกว่าจุดก่อนอีกเป็น Lower high ใหม่ที่เกิดขึ้น เด้งไปมาแบบนี้จนกลายมาเป็นกรอบสามเหลี่ยมปลายแคบรอที่ราคาจะทำ breakout

                Descending Triangle Pattern เป้าหมายคือสะสม positions แล้วไปต่อ

                เมื่อเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังแบบที่อธิบายจะเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงเทรนที่นำมาก่อน ตรงที่เลข 1 จะเห็นว่าจุดประสงค์หลักคือต้องการสะสม positions เพิ่มต่อจากทางเทรนที่ทำมาเพรา breakout ไปทางที่ทำเทรนมาและวิ่งไปต่อและอีกอย่างการมอง support ต้องมองเป็นพื้นที่หรือมองเป็นเรื่องของ cluster of orders เป็นหลักจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาลงมาทำต้นตอ support (ที่จุด lower low) ให้เกิดขึ้นแล้วราคาเด้งขึ้นไปทำ lower high แล้วราคาก็ลงมาที่จุด lower เก่าอีก ราคาไม่สามารถเบรคได้ จนได้กลายมาเป็นแนวรับ และราคาเด้งขึ้นไปอีก แต่ไม่สามารถเบรค lower high ได้ ทำได้แค่ lower high ตัวใหม่ ทำให้ lower high ที่เกิดเป็น resistance ไปด้วย เลยสามารถกำหนด resistance trendline ได้ด้วยการกำหนดจาก lower highs ที่ต่อเนื่องกันด้านบนตามภาพ  

                Breakout สิ่งจำเป็นสำหรับ pattern นี้

                รูปแบบ Descending Triangle Pattern มีส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ breakout ประกอบด้วย ดังนั้นการเข้าใจเรื่อง breakout จำเป็นต้องแยกให้ออกว่า Genuine Breakout และ False Breakout ต่างกันอย่างไรหลักการง่ายๆเมื่อต้องการดูเรื่องbreakoutต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนอย่าตัดสินใจตอนที่แท่งเทียนยังไม่จบและต้องดูลักษณะที่แท่งเทียนปิดและหางหรือส่วนที่เป็นwick ของแท่งเทียนเพราะ Breakout ที่ดีต้องเห็นเป็นบาร์ยาวๆ ราคาไปทางเดียวกัน สามารถปิดต่ำกว่าได้ (ในกรณีนี้) ด้วยบาร์ยาวๆ และไม่มีหางบาร์หรือมีน้อยนั้นบอกถึงการมีส่วนร่วมของขาใหญ่ว่าทำให้เกิดขึ้น

                Trapped traders ตัวแปรหลักของ Descending Triangle Pattern

                หลังจากสะสม positions ได้ตามต้องการ เมื่อขาใหญ่ต้องการดันราคาไปต่อ สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ Positons ตรงข้ามกับพวกเขากลายเป็น trapped traders ยิ่งดันราคาไปทางพวกเขาได้พวก trapped traders พวกนี้ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นเมื่อ breakout เกิดขึ้นสิ่งที่เร่งให้ราคาวิ่งเร็วคือ stop loss ที่มาจาก trapped traders ที่ถือ positons ตรงข้ามกับขาใหญ่ ยิ่งถ้ามี stop loss เยอะและเกิน market orders ตรงข้ามด้วยก็ยิ่งจะทำให้ราคาวิ่งเร็ว ขาใหญ่ต้องการ stop loss จาก trapped traders เพราะเมื่อราคาไปแตะ stop loss พวกนี้ ตลาดจะเปิด sell market oroders ให้ด้วยการการแปลง stop loss ให้กลายไปเป็น market orders ทันที  เมื่อ breakout เกิดขึ้น ทั้งเทรดเดอร์ที่รอเข้าก็จะเห็น price structure ได้เปลี่ยนไป กำลังจะวิ่งตามเทรนอีกรอบก็จะหันมาเข้าเทรดหรือ breakout traders หลังจากที่ราคาได้แตะและเข้าเทรดจุดเดียวกับ stop loss ก็อาจหันมาเพิ่มการเทรดทางเดียวกันอีกและ trapped traders ไม่ได้กำหนด stop loss ก็จะหันมาออกเป็นหลัก

                ทั้ง Breakout ทำให้เกิด Trapped Trapers ทำให้เกิดเงื่อนไขที่เทรดเดอร์ที่ถือ Positons อยู่ในตลาดต้องหาทางจำกัดความเสี่ยงถ้าราคาวิ่งสวน และทำให้ breakout traders ได้เข้าตลาดตรงนั้นด้วย และยังส่งข้อมูลให้เทรดเดอร์ที่รอเข้า ก็จะหาโอกาสเปิดทางเดียวกัน  ทั้งเงื่อนไขและข้อมูลที่เกิดขึ้นล้วนจะทำให้เกิด sell market orders เป็นหลัก

                กลยุทธ์การเปิดเทรด

                เพื่อความเป็นไปได้สูงแม้ว่ารูปแบบ pattern บอกการใช้ไปของ limit orders ด้วยและมีการเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อสะสมการเทรดของขาใหญ่ต่อมาเทรนที่เกิดขึ้น แต่ต้องให้เห็นว่า breakout เกิดขึ้นจริง ต้องรอให้แท่งทียนที่ทำให้เกิด breakout จบให้เห็นก่อน หลังจากนั้นค่อยเปิดเทรดที่ timeframe ย่อย ตอนราคากลับมาจุดที่ราคาเบรค หรือเทรดตอนราคากลับมาเทสใน timeframe ที่เกิด breakout ก็ได้ stop loss กำหนดเกินจุดที่เบรคไป และต้องดูเรื่อง stop hunt ประกอบด้วย เพราะอาจเป็นการ stop hunt ก่อนราคาไปจริงๆ ก็ได้

               

ทีมงาน : thaiforexbroker.com