Bar Replay ของ Trading view ช่วยการเรียนรู้ (ตอน 2)

Bar Replay

Bar Replay ของ Trading view ช่วยการเรียนรู้ (ตอน 2)

               อีกอย่างที่ท่านสามารถใช้ Bar Replay ได้อย่างมีประโยชน์คือ ใช้ทบทวนหรือศึกษา positions ที่ปิดไปแล้วของท่าน เพื่อจะได้สามารถปรับจูนกลยุทธ์การเข้า การออกและการตั้ง stop loss และ take profit เพื่อสร้างระบบเทรดของตัวเอง เพราะการเรียนรู้อะไรก็ตามจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเราได้เรียนรู้จากการกระทำของตัวเอง เพราะบางทีการดูการเทรดของเทรดเดอร์อื่นๆ หรือคำอธิบายจากเทรดเดอร์อื่นๆ 

               เช่นกรณีที่ท่านเข้าเปิด long positions หรือเปิด buy ที่ตรงวงกลม เพื่อได้เงื่อนไขร่องรอยการเข้าเทรดขาใหญ่เปิดเผยเพราะ Impulsive move เอาชนะพื้นที่ตรงข้าม มองมาทางช้ายมือจะเป็น supply เดิม เราจะไม่เทรดตอนที่ราคาเบรคตอนที่ราคาทำ impulsive move เพราะเป็นการเสี่ยงไป ข้อมูลยังไม่จบ เพราะตอนนั้นราคาอาจลงไปต่อก็ได้เพราะ momentum บาร์ยาวๆ ทางด้านช้ายแม้ว่าจะมีการ rejection อย่างเร็วก็ตาม การวิเคราะห์และตามด้วยการเทรด ล้วนเป็นผลจาก objective analysis จากสิ่งที่เห็นไม่ได้คิดเอาเอง เพราะถ้าเราเทรดตอนราคาเบรค เราคิดเองว่าราคาจะไปต่อ แต่จริงๆ ราคาอาจลงก็ได้ แต่พอราคาเอาชนะ supply และขึ้นมายืนยันเป็น impulsive move ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่างกันมาก

               ใช้ Bar Replay เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

               เริ่มที่ 10 Jan 19 หลังจากที่ราคาเด้งกลับมาอย่างรดวเร็ว ก่อนอื่นเราต้องการมองว่าราคาเปิดเผยการโต้ตอบตรงไหนบ้างเพื่อเป็นจุดอ้างอิง demand/supply ของเรา

               อย่างแรกที่ต้องบอกก่อนคือว่ามอง momentum ที่ล่าสุดก่อนแล้วไล่เรียงไปตามเวลา ให้ความสำคัญที่ใกล้สุดก่อนค่อยมองไปจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็น supply 3 พร้อมทั้งการมองมาทางช้ายมือเป็นแหล่งที่มาที่แต่ละ supply เกิดเพราะเอาชนะ ด้วยหลักการ impulsive move  จะได้แบบนี้

               พอเริ่มคลิก Forward เพื่อรันบาร์ถัดไปจนกว่ามาถึงจุดนี้

               จะเห็น Impulsive move ขึ้นที่ day ยืนยันเพราะราคาเอาชนะ supply 1 ได้แล้วแสดงออกมาเป็น impulsive move เมื่อมองไปต่อจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้ตอบสนอง ที่เกิด rejection ยาวๆ เข้ามาที่บอกว่าเป็น buying pressure ข้อมูลเปิดเผยว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่ต้องการให้ราคาไปทางขึ้น โอกาสการเข้าเทรดเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ต้นตอหรือที่ swap จะเห็นว่าพื้นที่ swap และต้นตออยู่พื้นที่เดียวกันห่างกันมามาก อาจมองรวมกันเป็นพื้นที่การเข้าเทรด แต่การตั้ง stop loss ก็ต่ำกว่าต้นตอลงมานิดหน่อย take profit ก่อนถึงพื้นที่ supply 2  ก็จะได้แบบนี้

               เมื่อคลิก Forward ต่อไปเพิ่มเพิ่มบาร์

               สิ่งที่ price action เปิดผยคือราคา rejeciton ตรงที่ swap เหนือต้นตอเล็กน้อย เงื่อนไขการเข้าเทรดก็ได้ แต่พื้นที่เข้าเทรดต่างกันเล็กน้อยก็เข้าเทรดไป ทีพีก็ตามที่ยกตัวอย่างคือก่อนถึงพื้นที่ supply 2  จะเห็นว่าราคามาตามที่คาดการณ์ (เพราะเทรดตาม impulsive move ล่าสุด)

               สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากการใช้ Bar Replay คือว่า price structre ทำอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่กลายเป็นปริบทก่อนนี้ที่นำมาสู้ปัจจุบัน สิ่งที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้คือถ้า price structure ไม่เปลี่ยนท่านยังต้องหาโอกาสเทรดทางเดิม แค่รอดูว่าโอกาสต่อมาเปิดเผยตอนไหน สิ่งนี้ต้องผ่านเวลาและความอดทน

               เมื่อท่านกด Forward เพื่อเพิ่ม bar ต่อ ท่านจะเห็นว่าราคาหลังจากที่ท่านมีโอกาสปิด take profit ไปตามกลยุทธ์ด้านบน โอกาสไม่เกิดขึ้นราคาขึ้นมาอยู่ในกรอบ supply 2 ได้หลายบาร์แบบในภาพ บอกว่าแม้มี sell limit orders ที่หยุดราคาแต่ไม่มี sell market orders มาหนุนมากพอที่จะดันราคาลงไปต่อได้ นั่นบอกว่า supply 2 นี้ไม่แข็งพอ โอกาสที่ราคาจะไปต่อถึง supply 3 เป็นไปได้ แต่โอกาสการเทรดไม่ชัดเจนแบบตอนแรก รอต่อไปว่าขาใหญ่เข้าเทรดเปล่า

               สุดท้ายราคามีการ stop hunt เพื่อดันราคาไปด้านบน อาจมีการเข้าเทรดและดันราคาลงมาที่จุด swap น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้เข้าเทรดอีกที่วงกลม หรือด้านล่างก็ดู price aciton  ที่โต้ตอบประกอบ

               สิ่งที่เรียนรู้จากออเดอร์ที่เปิดไปตอนแรก แม้ว่าสะสมกำไรได้ตามเป้า แต่ถ้าทุนมากพอหรือไม่โอเวอร์เทรด พัฒนาการที่เกิดขึ้น ท่านสามารถทนกำไรให้มาถึงจุดที่ supply 3 ได้ เพราะหลักการที่ว่าเมื่อ price structure ไม่เปลี่ยน ก็ไม่เปลี่ยน เพราะ price structrue ยังต่อเนื่องจนมาถึง supply 3

               โอกาสเกิดขึ้นอีกรอบเมื่อราคามาถึงจุด swap demand เปิดโอกาสให้เทรดอีก แล้วราคาก็เป็นแบบนี้

               ข้อดีของ Bar Replay ทำให้ท่านสามารถทบทวนหลักการ trade setup และทบความความรู้ในการตีความ price move ของท่านไม่จำกัด ท่านสามารถสร้างประสบการณ์หรือการเรียนรู้แบบช่วงเวลาอันสั้นได้ ฝึกฝนในเวลาอันสั้นได้ เพราะมีส่วนช่วยเรื่อง sreen time หรือเวลาที่ท่านฝึกสายตาผ่านชาร์ตด้วยการเทรดจริงในเวลาอันสั้นได้  เมื่อท่านเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไร และเทรดเดอร์ที่เข้าตลาดเปิดเผยอย่างไรบนชาร์ตเปล่า Bar Replay ที่ต้องใช้ประจำเพื่อฝึกๆ และสร้างความเข้าใจทันบาร์หรือแท่งเทียนที่เปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

               แต่ข้อเสียของ Bar Replay ของ tradingview ที่เห็นคือถ้าเป็นเวอรชั่นที่ให้ฟรีหรือสำหรับสมาชิกที่ใช้ฟรี สามารถ เข้าถึงข้อมูล D1 ขึ้นไป  แต่เมื่อท่านเข้าในหลักการ แบบที่ยกตัวอย่างมา ที่ต้องการเน้นว่า ราคาแสดงข้อมูลผ่านบาร์อย่างไร ใช้เพื่อให้รู้ทันภาพและข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้น ใช้เพื่อฝึกสายตาหรือ screen time ให้คุ้นเคยกับชาร์ตมากๆ ใช้เพื่อดูหรือทบทวนการเทรดที่จบแล้วว่า price structure อะไรที่ทำให้เราเปิด หรืออะไรที่ต้องตระหนักเพื่อปล่อยให้กำไรวิ่งไปต่อได้มากกว่าเดิม เช่น เรื่องเวลาและความอดทน และ price structure ถ้ายังไม่เปลี่ยนอย่ารีบเปลี่ยน ด้วย Bar Replay จะช่วยให้ท่านจัดการพวกนี้ได้ดีขึ้นเพราะท่านรู้ทันตลาด รู้ทันราคาว่าทำงานอย่างไรเพราะความรู้และประสบการณ์ที่สามารถฝึกได้ในเวลาอันสั้นได้ด้วยทูลนี้

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com