Absorption – อ่านไดนามิค Supply และ Demand บนชาร์ตเปล่า

Absorption – อ่านไดนามิค Supply และ Demand บนชาร์ตเปล่า

Absorption – อ่านไดนามิค Supply และ Demand บนชาร์ตเปล่า

                ราคาเปลี่ยนแปลงตลอด ตลาดเปลี่ยนข้างไปมาเพราะการเทรดและการปิดทำกำไรของขาใหญ่ผ่านการทำงานออเดอร์ ราคาขึ้นหรือลงเพราะจำนวนออเดอร์ที่เกินกัน market orders ไม่ได้มาจากการเข้าเทรด แต่ยังมาจากการออกจากตลาดด้วย พวกที่ติดลบที่ต้องรีบออกจากตลาดเพื่อจำกัดการสูญเสีย – หลักการอย่างหนึ่งของการทำงานออเดอร์ที่ต้องเข้าใจคือคำว่า absorption – การซึมซับออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเพราะเป็นการลด market orders ที่กำลังเข้ามา

                บทความนี้จะเป็นการลงรายละเอียดการทำงานและที่มาของออเดอร์ว่าทำไมราคาถึงเด้งหรือเบรกที่พื้นที่นั้นๆ ได้

                Selling Absorptionเกิดขึ้นเมื่อsell market ordersที่มาจากaggressive sellersที่ต้องการจะเปิด sellโดยสนใจแค่ที่ราคาปัจจุบันถ้าไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือพลาดโอกาสราคาที่fill ordersต่างไปบ้างไม่เป็นไรขอให้ได้ตอนนี้เจอกับbuy limit ordersของpassive buyersกำหนดเอาไว้รอ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการไม่ให้ราคาผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรดbuy ณ ตรงนั้นโดยออเดอร์พวกbuy limit ordersพวกนี้ก็จะซึมซับ sell market ordersหรือที่เป็นsupplyของฝ่ายที่เป็นsellers

                Buying Absorptionเกิดขึ้นเมื่อbuy market ordersที่มาจากaggressive buyer ที่ต้องการจะเปิด buyโดยสนใจแค่ที่ราคาปัจจุบันถ้าไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือพลาดโอกาสราคาที่fill ordersต่างไปบ้างไม่เป็นไรขอให้ได้ตอนนี้เจอกับsell limit ordersของpassive sellersกำหนดเอาใว้ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการไม่ให้ราคาผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรดsell ณ ตรงนั้นโดยออเดอรพวกsell limit ordersพวกนี้ก็จะซึมซับ buy market ordersหรือที่เป็นdemandของฝ่ายที่เป็นbuyers

                โดยพวกpassive sellersหรือbuyersที่กำหนดsell limit ordersหรือbuy limit ordersรอ ณ ราคาที่พวกเขาต้องการพวกนี้ก็จะเป็นขาใหญ่หรือพวกสถาบันการเงินเป็นหลักเพราะเทรดเดอร์พวกนี้เทรดด้วยวอลลูมที่เยอะเลยจำเป็นต้องมั่นใจว่าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอออเดอร์ของขาใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่พวกเขากำหนดไว้และจะซึมซับsupplyหรือdemandที่มาจากพวกaggressive traders. ผลของการซึมซับคือทำให้ราคาหยุดไม่ไปต่อถ้าออเดอร์ทางaggressive tradersไม่ต่อเนื่องจนเกินหรือเอาชนะ limit ordersของพวกขาใหญ่ไปได้ราคามักจะเด้งจากพื้นที่ๆเกิดการซึมซับเพราะพวกaggressive tradersต้องจำกัดความเสี่ยงตัวเอง เมื่อราคาลงมาและเริ่มวิ่งสวนพวกเขา

                ข้อแรกของหลักการ absorption คือทำให้เรารู้ว่า demand/supply เปลี่ยนแปลงตลอด ตลาดเป็นไดนามิคทำให้เราหาจุดเข้าและจุดออกเป็นช่วงๆ ไป ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

                เลข 1ดู 2 บาร์ลงแรงๆต่อกันแสดงว่าsell ordersจากพวกaggressive sellersมาเจอ buy limit ตรงพื้นที่ๆเป็นswap demandขาใหญ่ต้องการไม่ให้ราคาลงไปต่ำกว่านี้ด้วยการกำหนดbuy  limit ordersพอราคามาถึงlimit ordersของขาใหญ่พวกนี้ก็จะซึมซับหรือลดจำนวนmarket sell ordersที่อาจจะมาจากการปิดกำไร หรือการเข้าเทรดแบบสวนเทรดการที่มีแต่market ordersหลักการของlimit ordersถ้ามากพอหยุดราคาที่มาจากmarket ordersพอหยุดถ้ามีการเข้าเทรดเพิ่มหรือออกจากตลาดของพวกที่เปิดsellลงมาเพราะราคาไม่สามารถเบรคจุดนี้ได้ก็ต้องออกเพื่อจำกัดความเสี่ยงการออกจากตลาดของพวกนี้เลยเร่งราคาขึ้นง่ายในที่นี้คือ buy market ordersก็จะเกิดตรงพื้นที่buy limit ordersหลังจากที่limit ordersพวกนี้ได้ซึมซับไปก็เลยทำให้ราคาขึ้นง่ายเพราะไม่มีsell limit ordersแถวที่เปิดaggressive sell ordersและการออกจากตลาดของเทรดเดอร์พวกนี้เลยทำให้ราคาขึ้นง่าย

                พอมาถึงเลข 2 และ 3 ก็หลักการเดียวกัน แต่ตอนนี้เป็น aggressive buy market orders ไปเจอ sell limit ของขาใหญ่ที่พื้นที่ตรงนั้น หลักการซึมซับทำงานคือ เมื่อเทรดเดอร์พวกนี้ไม่สามารถเอาชนะพื้นที่นั้นๆ ได้ ราคามักจะเด้งจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะเทรดเดอร์พวกนี้ต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยงตัวเอง ยิ่งราคาวิ่งสวนพวกเขาก็ยิ่งต้องรีบออก การรีบออกจากตลาดเลยเร่งราคาหรือทำให้ราคาไปง่าย  นี่คือการอธิบายที่บอกว่า market orders ไม่ได้มาจากการเข้าเทรดแต่มาจากการต้องออกจากตลาด

                เลข 4 ก็เป็นอีกตัวอย่างที่อธิบายเรื่อง absorption เมื่อราคาวิ่งไปอย่างแรงเพราะ buyers ไม่ต้องการพลาดการเข้า ต้องเข้าให้ได้  อาจจะด้วยเหตุผลที่เห็นราคามาเบรคลงพื้นที่ด้านล่างได้หลังจากวิ่งอยู่ในกรอบสักระยะ และเพราะการล่า stop เพื่อหา liquidity ไปหา sell limit orders ด้านบนของขาใหญ่เองก็ได้ พอราคาไปถึงพื้นที่ เลข 4 limit orders ที่ขาใหญ่วางไว้ ซึมซับ buy market orders จนหมด ราคาไม่ไปต่อ เริ่มเด้งเพราะพวก trapped traders ที่เปิด buy market oders ขึ้นไปนี้ต้องรีบจัดการออเดอร์ตัวเองเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้วยการ liquidate orders ที่กำลังเกิดการสูญเสีย ยิ่งถ้าราคาเริ่มลง การสูญเสียก็จะสูงขึ้น ยิ่งต้องรีบออกเลยทำให้เกิดแต่ sell market orders

                จากตัวอย่างที่ยกมา absorption ทำให้ demand/supply เปลี่ยนข้างเองโดยอัตโนมัติ ตัวผู้เข้าเทรด market orders ไม่ว่าจะทาง buy หรือ sell เมื่อราคาไม่สามารถเบรคจุดๆ หนึ่ง ได้ เพราะราคาไปเจอ limit orders ที่มากพอจากขาใหญ่ที่ต้องการออเดอร์พวกนี้เพื่อจะได้เข้าตลาดที่จุดต้องการและได้เปรียบทั้งราคาและง่ายต่อการปั่นราคาด้วย เพราะถ้าพวกที่เข้าเปิดเทรดไม่สามารถเบรคพื้นที่นั้นๆ ได้ พวกนี้จะออกเอง – การออกเองทำให้เกิดออเดอร์อีกฝั่งที่เป็นด้านขาใหญ่เข้าเทรด และเกิดตรงที่ขาใหญ่วาง limit orders ไว้ เลยทำให้ราคาไปทางที่ขาใหญ่เทรดเองยิ่งราคาวิ่งไปทางที่ขาใหญ่เทรด การสูญเสียของพวกเยอะ พวกเขายิ่งต้องรีบออก ยิ่งทำให้ market orders เกิดขึ้นเยอะ ยิ่งทำให้ราคาไปเร็ว

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้