ใครอยู่ฝั่งตรงข้ามการเทรดของคุณ

 ใครอยู่ฝั่งตรงข้ามการเทรดของคุณ

                การเทรดจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดเทรดต้องมีออเดอร์ตรงข้ามที่จับคู่ออเดอร์ที่คุณเปิด จึงกลายเป็น trading transaction ที่เกิดขึ้น เมื่อมองผ่านชาร์ตก็เป็น filled orders ที่แสดงออกมาทางชาร์ตเช่นแท่งเทียน เพราะทุกเทรดที่เปิดขึ้นต้องมีการเทรดตรงข้ามเสมอที่ต้องเกิดขึ้น ดังนั้นการสนใจว่าการเทรดที่ตรงข้ามกับที่เราเปิดเป็นการเทรดของใคร เช่นเมื่อท่านเปิด Buy คู่เงิน EURUSD ขณะเดียวกันต้องมีเทรดเดอร์อีกฝั่งที่เปิดเทรดตรงข้าม  การเทรดหรือ trading transaction ค่อยเกิดขึ้น จากนั้นราคาก็จะเคลื่อนไหว เพราะออเดอร์ที่เกินกันที่ราคานั้นๆ  ราคาก็จะวิ่งไปที่ราคาต่อไป หรือทางที่เกินไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง จุดต่างๆ ที่เข้ากับจุดที่ออกถือว่าเป็น Profit  หรือ loss ที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ทั้ง 2 ฝั่งแล้วแต่ราคาวิ่งไปทางฝ่ายไหน

                เพราะตลาดมีเทรดเดอร์หลากหลายราคาที่เปิด มีเทรดเดอร์ประเภทไหนที่เป็นฝ่ายตรงขามกับออเดอร์เรา ถ้าเป็นรายย่อยก็ไม่ต่างกันเท่าไร แต่สิ่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้เพราะการเทรดด้วยจำนวนวอลลูมที่มาก การรู้จักเทรดเดอร์ตรงข้ามหรือเข้าใจ market participants ที่เข้าเทรดตลาดด้วยกันมีความสำคัญมาก เพราะเทรดเดอร์พวกที่เป็นสถาบันการเงินพวกเฮดฟันด์พวกธนาคาร พวกดีลเลอร์ เป็นต้น ที่เป็นกลุมเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยวอลลูมใหญ่ ที่มากพอที่จะปั่นราคาหรือดันราคาไปจุดที่พวกเขาต้องการ เพราะเทรดเดอร์พวกนี้เทรดด้วยวอลลูมมากพอที่จะเคลื่อนตลาด จำเป็นต้องรู้ว่าเทรดเดอร์ตรงข้ามเราไม่ใช่พวกนี้ และเรายังต้องหาโอกาสเทรดไปกับพวกนี้ด้วย

                บน price charts มีอะไรที่บอกทั้ง 2 กลุ่มประเภทนี้ได้บ้าง และมีอะไรที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดของรายย่อย

            จากภาพด้านบนที่เลข 1  ร่องรอยอย่างแรก เทรดเดอร์ที่เปิดเทรด เมื่อราคาได้วิ่งไปแล้ว และร่องรอยอย่างที่สอง การเปิดเทรดเมื่อวิ่งเข้าหา supply ด้านบน  ทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นความผิดพลาดทั่วๆ ไปที่พบได้ตลอดบนชาร์ตที่ถือว่าเป็นการเข้าเทรดของรายย่อยดังนั้นจึงไม่แปลกที่ขาใหญ่จะหาได้ไม่ยากว่ารายย่อยเทรดอย่างไรและเทรดที่ไหนบ้างโดยเฉพาะมีเรื่องเทรนเข้ามาประกอบ ถ้าเทรนมานานพอสมครวจนทำให้เทรดเดอร์ต่างๆ มองเห็นว่าราคาน่าจะไปทางนั้นเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อท่านต้องการเปิดออเดอร์เทรด ท่านจำเป็นต้องถามตัวเองว่าการเทรดของท่านยังเป็นประเภทรายย่อยใช่หรือเปล่า และเทรดเดอร์ตรงข้ามจะ match-and-fill ออเดอร์ที่ท่านเปิด หรือท่านไม่ได้เทรดแบบนี้แต่เป็นการเทรดแบบขาใหญ่ คู่เทรดตรงข้ามที่จับคู่ออเดอร์ท่านล่ะเป็นประเภทไหน

                ภาพเดียวกันแต่มาดูการเข้าเทรด ขาใหญ่เข้าเทรดทั้งที่เลข 1 และ 2 การเข้าเทรดก็ต่อเมื่อ ออเดอร์ตรงข้ามมากพอจำนวนขั้นต่ำที่พวกขาต้องการเทรด ในที่นี้คือออเดอร์จากเทรดเดอร์ที่จะมาจับคู่ออเดอร์พวกเขา  ถ้าไม่มากพอพวกเขาอาจใช้กลยุทธ์อย่างอื่นเพื่อให้ออเดอร์ตรงข้ามเข้ามาอีก ให้พวกเขาได้เปิดเทรด การเทรดพื้นที่แรกที่พวกเขาเปิดเทรด หรือพื้นที่ๆ ไม่ห่างกัน เช่นที่เลข 2  จึงเกิดขึ้นปจะจำ และพวกเขาต้องมั่นใจว่าเมื่อพวกเขาดันราคาทางที่พวกเขาเทรดมีเทรดเดอร์ที่สูญเสียเกิดขึ้น เพราะเงื่อนไขของตลาดฟอเรกเมื่ออีกฝั่งหนึ่งได้อีกผั่งก็ต้องเสีย เป็นเรื่องของออเดอร์ที่ match-and-fill กัน

                การเปิดเทรดรายย่อยไม่ได้สนใจเรื่องออเดอร์ตรงข้ามเพราะจำนวนน้อยเปิดตอนไหนก็ไม่กระทบต่อการวิ่งของราคาแต่ขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเทรดเยอะ พวกเขาต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่พวกเขาเข้าเทรดหรือออกจากการเทรด มีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ เลยกระทบต่อการวิ่งของราคามาก การเข้าเทรดรายย่อยจะตามเทรนหรือเป็นการเทรดตามอินดิเคเตอร์หรือเทรดพราะถูกกระตุ้น เช่นจากการเคลื่อนไหวแรงๆ เห็นบาร์ยาวๆไปทางเดียวกันแต่ขาใหญ่ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้าทำแบบนั้นออเดอร์ตรงข้ามไม่พอก็ยิ่งจะทำให้ราคาไปเร็ว การจับคู่ออเดอร์ของพวกเขาจะต่างที่กันไปเยอะ เพราะ liquidity ออเดอร์ตรงข้ามไม่พอ market orders ที่มาจากพวกเขาก็จะวิ่งไปหา และ match-and-fill ออเดอร์ที่ราคาต่างไปอีก เกิด slippage ที่พวกเขาไม่ต้องการ

                Price chart เพราะเป็นผล trading transaction ที่เกิดขึ้นจากการ filled orders เปิดหลายอย่างที่ไม่สามารถปกปิดได้ ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือขาใหญ่ สิ่งหนึ่งที่จะหาว่าเทรดเดอร์รายย่อยเทรดตรงไหน คือดูว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไรและตรงไหน ความผิดพลาดที่เกิดจากการเทรด 2 อย่างคือ เปิดเทรดเมื่อราคาได้วิ่งไปเยอะแล้ว และเปิดเทรดเมื่อราคาวิ่งเข้าหา demand/supply หรือ support/resistance ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นความผิดพลาดของรายย่อย ส่วนขาใหญ่เทรดเพราะเงื่อนไขออเดอร์เยอะ จึงต้องการออเดอร์จากฝั่งตรงข้ามเสมอ และการเทรดก็จะทำให้อีกฝ่ายเกิดการสูญเสียจะเห็นการเข้าเทรดเป็น impulsive move เป็นหลักเพราะต้องการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม เมื่อดันราคาไปต่อเทรดเดอร์พวกนี้ต้องออก และเปลี่ยนข้อมูลให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดไปในทางที่พวกเขาเทรด กำไรจะมากขึ้นเมื่อเทรดเดอร์อื่นๆ ทำสิ่งเดียวกันกับพวกเขาทำ และหลังพวกเขาทำ

                เมื่อเรารู้แต่ละฝ่ายเทรดอย่างไร เมื่อเปิดเทรดจงมั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามท่านเป็นใครหรืออยู่ฝั่งไหนก่อนเปิดเทรดทุกครั้ง

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com