Review โบรกเกอร์ FXOptimax ข้อมูล รีวิว วิจารณ์ ข้อดี ข้อเสีย

0
816

FXoff intro

ข้อมูลโดยรวมของ FXOptimax
บริษัท  FXOptimax จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และเปิดดำเนินการในการให้บริการดานการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดิจิตอล โดยมีคู่เงินให้เลือกเทรดกว่า 40 คู่เงิน และได้รับการรับรองและการจดทะเบียนแล้ว ในการเป็นผู้ให้บริการในการเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมายการเงิน

ข้อดีของ FXOptimax
1.รูปแบบเว็บของ FXOptimax มีความสวยงาม และมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก ทำให้เราสามารถไว้วางใจในเรื่องของการเทรดกับทาง FXOptimax ได้อย่างแน่นอน

ข้อเสียของ FXOptimax
1.ระบบสนับสนุนภาษาไทยไม่ดีพอ ผู้เขียนทดสอบเรื่องของระบบภาษาไทยแล้ว พบว่าระบบภาษาไทยของทาง FXOptimax ยังต้องพัฒนาอีกมาก เพราะว่า เป็นระบบที่มีการใช้วิธีการแปลจาก Google Translate ซึ่งแน่นอนว่ามันใช้งานไม่ได้เลย ดังนั้นจุดนี้คือจุดที่ทาง FXOptimax ต้องปรับปรุงตนเองพอสมควร

ประเภทบัญชีของ FXOptimax
1.บัญชี Pro
ใช้เงินฝากขั้นต่ำที่ 100 เหรียญ มีค่าเสปรดต่ำสุดที่ 0 pip เท่านั้น และมีค่า Commission ที่ 20 เหรียญ ต่อการเทรดไม่เกิน 1 ล้านเหรียญ ค่าเสปรดที่ 1:500

2.บัญชี Prime
ใช้เงินฝากขั้นต่ำที่ 500 เหรียญ มีค่าเสปรดต่ำสุดที่ 0 pip เท่านั้น และไม่มีค่า Commission ค่าเสปรดที่ 1:500

3.บัญชี Precision
ใช้เงินฝากขั้นต่ำที่ 10 เหรียญ มีค่าเสปรดต่ำสุดที่ 1.8 pip เท่านั้น และไม่มีค่า Commission ค่าเสปรดที่ 1:1000

4.บัญชี Classic
ใช้เงินฝากขั้นต่ำที่ 10 เหรียญ มีค่าเสปรดต่ำสุดที่ 2.0 pip เท่านั้น และไม่มีค่า Commission ค่าเสปรดที่ 1:1000

เปิดบัญชี
เข้าสู่เว็บไซต์
ขั้นตอนวิธีการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับทาง FXOptimax1.เลือกข้อมูลตามภาพ
FXoff 12.กรอกข้อมูลตามภาพ
FXoff 23.กรอกข้อมูลตามภาพ เสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก
FXoff 3สรุปแล้ว FXOptimax
จริงแล้ว การเทรดกับทาง FXOptimax ก็ถือว่าเป็นโบรกที่มีความน่าสนใจในแง่ของความหลากหลายในการสมัครสมาชิกแบบต่างๆ แต่โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว มีความรู้สึกเฉยๆ และไม่ได้รู้สึกว่าทาง FXOptimax คือโบรกที่เราต้องสมัครสมาชิก หรือไม่ต้องสมัครแต่อย่างใด ดังนั้นเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองแล้วในการพิจารณาโบรกแห่งนี้

โบรเกอร์ forex

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 0 คะแนนเฉลี่ย: 0]