เปิด buy ใส่ selling pressure หรือ sell ใส่ buying pressure

เปิด buy ใส่ selling pressure หรือ sell ใส่ buying pressure

เปิด buy ใส่ selling pressure หรือ sell ใส่ buying pressure

            ขาใหญ่ปั่นราคาเป็นประจำเพื่อต่อการเข้าเทรดหรือการออกเทรด ด้วยวิธีการทำให้เปิด trading pressure แล้วก็เปิดเทรดใส่ เช่นขาใหญ่เปิด sell ใส่ buying pressure หรือ buy ใส่ sell pressure เป็นร่องรอยที่เปิดเผยบนชาร์ตเสมอเพราะเมื่อการเทรดเกิดขึ้นพวกเขาไม่สามารถปกปิดว่าพวกเขากำไรทำอะไร ดังนั้นการเทรดตามขาใหญ่ เทรดเมื่อเห็นพวกเขาเปิดเผย

นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวาน (30 เม.ย) ที่เกิดกับ GBPJPY

           บาร์ที่ลูกศรชี้ ก่อนที่ราคาจะลงไปทำ false breakout หรือ stop run เมื่อท่านดู Oanda Orderbook ประกอบที่เวลาเดียวกัน ท่านจะเห็นชัดเจนว่ามี Sell Stop ทั้ง 2 จุดเยอะๆ พื้นที่เดียวกันที่มี buy limit orders เมื่อท่านมองที่ชาร์ตที่ตีกรอบสีแดงจะเห็นว่าอยู่ใต้พื้นที่ Low จะเห็นมีหางบาร์ยาวๆ สองจุด แสดงว่าพื้นที่แถวนั้นมีการเปิด long positons เพื่อพยายามดันราคาไป เมื่อขาใหญ่จะเข้าเทรด positions ที่เปิดเผยบนชาร์ตเปิดเผยว่า stop loss จะอยู่ตรงไหน พวกเขาก็จะใช้ข้อมูลตรงนั้นเพื่อช่วยพวกเขาในการเข้าเทรด

            ในที่นี้จะเห็นว่า Oanda Orderbook ช่วยให้เห็นว่าออเดอร์อยู่ตรงไหน ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงทำให้เราคาดการณ์เรื่องการเทรดของขาใหญ่ได้ง่าย แม้ว่าข้อมูลจาก Oanda เป็นแค่โบรกเกอร์รายหนึ่ง แต่ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่พอ จะเห็นว่าจากตัวอย่างที่ยกมาขาใหญ่ก็จะสร้าง selling pressure เพื่อพวกเขาจะได้เข้าเทรดเพราะ selling pressure ก็จะมีแต่เทรดเดอร์เปิด sell market orders เมื่อดู onada ประกอบจะเห็นว่าดันราคาไปแต่ stop orders และพวกเขาก็ว่า buy limit orders แถวนั้น หลักการขาใหญ่เทรดแบบเดียวกันแต่ในที่นี้เราใช้ oanda orderbook ประกอบเลยเห็นว่าออเดอร์อยู่ตรงไหน

         EURJPY ก็แบบเดียวกันเป็นตัวอย่างให้ศึกษาได้ ข้อมูล Oanda Orderbook เป็นที่ลูกศรชี้ก่อนที่ราคาจะลงไปทำ False Breakout หรือ stop hunting แล้วราคาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว หลักการที่จะทำให้ trading pressure เกิดขึ้นได้จากที่ยกมา 2 ตัวอย่างประกอบด้วยการใช้ประโยนช์จาก positions ที่อยู่ในตลาดเป็นหลักเรื่องที่ต้องมีการกำหนด stop loss เพราะเรื่อง stop loss เป็นความรู้เบื้องต้นในการเทรดเมื่อเทรดเดอร์เปิดเทรด จากความรู้ที่เรียนมาก็จะสอนให้กำหนดความเสี่ยงและกำหนดกำไรหรือ stop loss และ take profit แต่ละ position ที่เปิดไปทันที ความรู้ทั่วไปในการตั้ง stop loss ส่วนมากก็จะเป็นจุด high หรือ low ที่ใกล้ที่สุด

         อีกอย่างหนึ่งข้อมูลสำคัญของการจะใช้ประโยชน์ stop orders คือต้องมากพอ ดังนั้นคำว่าสะสม positions มักจะเกิดขึ้นประจำที่พื้นที่ที่จะมีการล่า stop hunting เพราะจำเป็นต้องมี positons ที่เปิดสะสมมาเรื่อยๆ ที่จะทำให้เกิดการกำหนด stop loss มากขึ้นพื้นที่เดียวกัน ถ้าท่านดู Oanda Orderbook ประกอบท่านจะเห็นว่าตรงที่เป็น stop orders ส่วนที่เป็น histrogram ก็จะยืดออกมาเยอะกว่าส่วนที่ราคาอื่นๆ

ทำไมจึงเปิด stop hunting หรือ false breakout

          จากตัวอย่างที่ยกมาประกอบและยังใช้ข้อมูลจาก Oanda Orderbook เพื่อเป็นการยืนยันว่าความรู้เรื่องการเทรดแบบนี้ที่บอกว่าขาใหญ่จะเปิด sell ใส่ buying pressure และเปิด buy ให้ selling pressure แนวนี้มีอะไรที่เป็น objective ประกอบด้วยจากข้อมูลลูกค้าของ Oanda ที่เปิดเทรดกันทั่วโลก ไม่ได้แค่นำเสนอหลักการเพราะ stop order สามารถช่วยให้เข้าเทรดด้วยความมั่นใจว่ามี liquidity ที่จะวิ่งไปหา Limit orders ของพวกเขา พวกเขาก็จะเข้าตลาดได้ที่ราคาดีกว่าและ liquidity ที่มาจาก stop loss orders จะหมดไปเร็วเมื่อเจอ limit orders ที่มี liquidity ที่เกินและเมื่อราคาตีกลับหรือมี market orders ทางฝั่ง limit orders ของพวกเขาเข้ามา ราคาจะวิ่งเร็วเพราะแทบไม่มี Limit orders ทางฝั่ง stop loss orders พื้นที่นั้นๆ จะหยุดราคาเพราะตรงนั้นเมื่อมองจากชาร์ตเปล่าจะเป็นจุดที่ราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป แล้วยังไม่มีเทรดเดอร์อยากเทรดเพิ่มตรงนั้น ดังนั้นจะเห็นว่า trading pressure ที่เกิดขึ้นมักจะถูกสร้างหรือวางแผนให้เกิดขึ้นเพราะขาใหญ่ต้องการจะเทรดใส่ trading pressure พวกนี้

           เมื่อเข้าใจหลักการ รายย่อยได้ประโยชน์จากตรงนี้คือ เมื่ออ่านชาร์ตเป็นแบบที่ยกตัวอย่างมา เข้าใจว่าขาใหญ่เทรดอย่างไร การเข้าเทรดใส่ trading pressure ที่เกิดขึ้นแต่ละข้าง เมื่อเกิดขึ้นทำให้รายย่อยรู้ว่าขาใหญ่เทรดทางไหน พวกเขาต้องรักษา positions ทางนั้นไว้ต่อและส่วนมากเมื่อเกิด stop hunting ขึ้น มักจะตามมาด้วยราคาวิ่งไปทางที่ขาใหญ่เข้าเทรดทันที เพราะ stop hunt มักจะเกิดขึ้นหลังจากมีการสะสม positions ทางใดทางหนึ่งของขาใหญ่และ stop hunt เป็นการเข้าเทรดครั้งสุดท้ายของขาใหญ่ก่อนที่จะดันราคาจริงๆ เพราะเมื่อเกิด stop hunt ก็มักจะเห็นตามมาด้วยราคาวิ่งแรงๆ เสมอ

ดังนั้นการเข้าใจตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไร การทำกำไรหรือเสียจากการเทรดเป็นอย่างไรเพราะอะไร เช่นเมื่อเทรดเดอร์เปิดเทรด sell ออเดอร์ ต้องมี buy ออเดอร์จากฝั่งตรงข้ามเสมอมา fill ออเดอร์ที่เปิด trading transactoin ค่อยเกิดขึ้นได้ เมื่ออีกฝั่งเป็นฝ่ายได้ อีกฝั่งก็ต้องเสีย นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเปิด sell ใส่ buying pressure หรือเปิด buy ใส่ selling pressure เพราะการเปิดเทรดหรือการออจากการเทรดนั้นต้องการออเดอร์ตรงข้ามฝั่งที่จะเปิดเสมอ

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

คะแนนที่ได้