เทรด reported levels ด้วย price action signals

เทรด reported levels ด้วย price action signals

เทรด reported levels ด้วย price action signals

การวิเคราะห์หาจุดต่างๆ จากชาร์ตเปล่า ด้วย price action จะเกิดได้ก็เมื่อเข้าใจตลาดทำงาน ออเดอร์ทำงาน พฤติกรรมการเทรดของเทรดเดอร์ และ นำเสนออย่างไร โดยอ่านข้อมูลจาก Price action จะวิเคราะห์หาความเป็นไปได้เพื่อเทรดด้วยการเคลื่อนไหวของราคาของโปรดักที่เทรด โดยไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์

ก่อนจะอธิบายการเข้าเทรด ต้องหาต้นตอหรือจุดอ้างอิงที่มีคุณภาพสูงก่อน ลักษณะแรกที่ต้องมองหาคือ ความไม่สมดุลย์กันของออเดอร์ ยิ่งเยอะยิ่งดี โดยลักษณะนี้จะมองบนชาร์ตเปล่าด้วยการหารูปแบบแท่งเทียนที่ strong move away in price แท่งเทียนขนาดยาวไม่กี่บาร์  ทิศทางที่บาร์ปิดมีหางบาร์น้อย มีบาร์ต่อเนื่อง ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมีการชนะ พื้นที่ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามยิ่งดี พร้อมระยะห่างจากต้นตอกับระยะทางที่ราคาวิ่งไปไกลสุดอย่างน้อย 1: 3

มาศึกษาแท่งเทียนและอ่านความหมายแท่งเทียนเรื่องออเดอร์ก่อน การอ่านผ่านแท่งเทียนจะให้ความสำคัญ ราคาเปิด (open price) ราคาปิด (close price) ขนาดบาร์ (bar size) หางบาร์ (wick/shadow) โดยการอ่านบาร์ราคาพวกนี้ก็จะอ่านบาร์ต่อเนื่องกันเพื่อดูว่าราคากำลังบอกอะไร ที่สร้างโครงสร้างราคาตอนจากมาและก่อนกลับไปหาจุดที่เราจะเทรดด้วย Price Action signals อย่างเช่น Pin bar หรือ Engulfing bar

strong move away in price

เช่นจากภาพแรกที่เราอธิบายเรื่อง strong move away in price ส่วนมากด้านบนจะเป็นราคาลงอย่างแรง ด้วยขนาดบาร์ที่มี body size มาก และราคาเปิดแถวราคา low ของบาร์ทั้งหมด จำนวนบาร์ที่แทนการเคลื่อนไหวนี้ก็จะน้อยไปด้วย เพราะตอบสนองหลักการทำงานของออเดอร์ ถ้าออเดอร์ฝั่งที่ชนะมากว่าฝั่งรอ fill หลายเท่า การจับคู่ออเดอร์เมื่อเทียบสัดส่วนเวลาที่บาร์นำเสนอ เลยมีน้อยบาร์  เมื่ออ่านแท่งเทียน price action จุดไหนๆ หรือรูปแบบแท่งเทียนที่เกิด เช่นจุดที่รอเทรดเราต้องไม่ลืมหลักการทำงานของออเดอร์และแท่งเทียนว่านำเสนอพวกนี้อย่างไร

จุดต่อมาก่อนจะถึงจุดที่จะเข้าเทรดด้วย Price Action signals หลังจากราคาสร้าง support/resistanc, demand/supply หรือ level ที่เราจะอ้างอิงการเทรด เราต้องใช้การวิเคระห์ price action ราคาวิ่งกลับมาหาพื้นที่ต้นตอ ที่เป็นจุดอ้างอิงในการวิเคระห์ความเป็นไปได้เพื่อเข้าเทรด มาถึงจุดที่เรารอ Price Action signal เพื่อเข้าเทรด อีกอย่างที่ต้องใส่ใจก็เพราะพื้นที่จุด S/R หรือ supply/demand พวกนี้จะมี liquidity มาก ส่วนมากจะเป็นที่ขาใหญ่จะใช้เพื่อเพื่อเข้าและออก เมื่อพวกขาใหญ่เห็นโครงสร้างออเดอร์พวกนี้  พวกเขาจะหาวิธีการเข้าเทรดเพื่อได้ราคาที่ดีกว่า ตรงร่อยรอยพวกนี้จะเห็น stop hunt เป็นประจำ เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง price action signals ที่เกิด เช่น pin หรือ engulfing bar

การใช้ Price action signals ในการเข้าเทรดก็จะแบ่งออกเป็น เทรดการเด้งของราคา หรือเทรดหลังจากราคาเบรคพื้นที่ หลังจากที่ราคาโต้ตอบพื้นที่ แล้วค่อยหาโอกาสเข้าเมื่อเห็น พวก Engulfing Bar และ Pin bar เกิดขึ้น

Engulfing bar – ลักษณะที่อ่านจากบาร์ บอกความต่อเนื่อง บอกว่าฝ่ายไหนกำลังชนะหลังมีการโต้ตอบ เพราะ Engulfing Bar อธิบายได้ชัดเจนว่าหลังจากสู้กันแล้วฝ่ายไหนมากกว่า สะท้อนให้เห็นแรงต่อเนื่องของออเดอร์ที่กำลังเกิดขึ้น (ถ้าอธิบายว่า Engulfing Bar คือผลจากที่ market orders เข้ามาเยอะ (massive) และแรง (aggressive) ทางเดียวกัน  โดยเทรดเดอร์พวกนี้สนใจแค่ maket price จึงกลายร่องรอยเทรดที่มีออเดอร์จำนวนมากเข้าตลาดจริงตรงไหนเพื่อ fill orders ฝั่งตรงข้ามที่ไม่สามารถปกปิดได้)

Engulfing Bar มี Bullish Engulfing bar และ Bearish Engulfing bar  – Engulfing Bar คือบาร์ที่ high price มากกว่า high price ของบาร์ก่อน low price ต่ำกว่า Low price ของบาร์ก่อน ตามที่ชื่อบอก (Engulfing Bar) แต่การมอง Engulf แม้เราดูแท่งเทียน เราต้องดูแท่งเทียนพร้อมลักษณะที่เกิดขึ้นจะดีกว่า   บาร์ที่ engulfing บาร์ก่อน อาจเป็น 2-3 บาร์ก็ได้ แต่ถ้าเราเข้าใจการทำงานของออเดอร์แล้วมองผลลัพธ์ผ่านแท่งเทียนเราจะเข้าใจ price action จากแท่งเทียนพวกนี้ดี

หางแท่งเทียน (candle wick) ก็สำคัญเพราะว่านอกจากจะบอกว่ามีออเดอร์เข้ามา ยังบอกว่ามีการใช้ liquidity ไปด้วย เมื่อเราเห็นบาร์ที่มีหางยาวๆ ที่เกิดขึ้นก่อน price action signal ที่จ่อรอเข้าเกิดขึ้น ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นมาอีก เพราะบอกว่ามีการใช้ limit orders ไป ทำให้ liquidity พื้นที่ๆ นั้นน้อยลงไป จะทำให้ราคาวิ่งไปง่าย

การอ่าน price action จากแท่งเทียนจึงจำเป็นต้องเข้าใจตลาด  ออเดอร์ทำงานอย่างไร และพฤติกรรมของเทรดเดอร์อื่นๆประกอบกัน

อีกตัวอย่าง Pin Bar (Bullish Pin Bar หรือ Bearish Pin Bar) คือบาร์ที่มีหางยาวๆ (long-wick/shadow) เกินส่วน Body หลายเท่า ถ้าอธิบายด้วยออเดอร์จะง่าย  เพราะ market orders ตอนเกิดเยอะและต่อเนื่องมากจนเกิดขึ้น ถ้าหางยาวๆ ก็ยิ่งบอกว่ามีเยอะ ถ้าเกิดในพื้นที่เป็น Support/Resistance เปิดเผยการเข้าเทรดจริงเพื่อเข้าตลาด บอกว่ามี trapped traders เกิดจริงด้วย บอกว่า liquidity มีการใช้ไปจริง (orders consumed/absorped)

การเทรดด้วย Price action พวกนี้ที่เราวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสเทรด ต้องดูจุดอ้างอิงสำคัญเป็น แล้วใช้ข้อมูลที่ได้มาจากราคาผ่านทางแท่งเทียนประกอบ เราจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นว่าเราครวจะเทรดหรือจัดการออเดอร์อย่างไร

   การเทรดไม่ได้แค่รอดูรูปแบบแท่งเทียนอย่างเดียว ท่านต้องเข้าใจหลักการออเดอร์ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เป็นต้นตอ  รูปแบบ price action signal ที่เกิดแค่ให้ข้อมูลว่าราคาเปิดเผยอย่างไร การมองบาร์ต่าง timeframe ก็ต้องเข้าใจด้วย  เช่น engulfing bar จะกลายเป็น pin bar ใน timeframe ใหญ่ขึ้น

ทีมงาน : thaiforexbroker.com