เทรดเมื่อเห็นตลาดเปิดเผยก่อน

เทรดเมื่อเห็นตลาดเปิดเผยก่อน

เทรดเมื่อเห็นตลาดเปิดเผยก่อน

                เพราะขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมจำนวนมาก technical analysis ต่างๆ พยายามหาทางแกะรอยว่าขาใหญ่เทรดตรงไหนอย่างไร ด้วยการอ่านข้อมูลหรือร่องรอยในอตีด บางเทรดเดอร์ก็นิยมการใช้อินดิเคเตอร์ประกอบ บางเทรดเดอร์ก็นิยมใช้วิธีการหาพื้นที่ราคา supply/demand  หรือแนวรับ-แนวต้าน support/resistance เป็นจุดอ้างอิงพวกนี้ ไม่ว่าจะเทรดด้วยวิธีการไหนๆ ก็ตามอย่างแรกที่สำคัญสุดเมื่อท่านจะเปิดเทรด ท่านต้องเห็นตลาดขยับและเปิดเผยก่อน ค่อยศึกษาว่าจะเทรดอย่างไร

                อาจมองได้เหมือนการเล่นหมากรุก ท่านต้องให้ตลาดเป็นฝ่ายเดินก่อน ตลาดจะบอกท่านเองว่าท่านจะเทรดอย่างไรวันนั้น ตลาดฟอเรกนั้นการทำกำไรตลาดไม่ได้จำกัดว่าท่านเทรดทางไหนทางหนึ่งท่านสามารถทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวราคาขึ้นหรือราคาลง – เพราะการเก็งกำไรจากการขึ้นลงเลยทำให้ตลาดไม่ได้วิ่งไปทางเดียวและเปลี่ยนแปลงตลาด  และการเทรดฟอเรก trading trasaction จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ match and fill ออเดอร์ระหว่าง sell และ buy ที่จำนวนวอลลูมเท่ากัน ณ เวลานั้นๆ ถ้าจำนวนวอลลูมฝั่งตรงข้ามไม่พอ ราคาก็จะวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาต่อไปจนกว่าจำนวนวอลลูมฝั่งตรงข้ามมากพอและเกิน และเกิดการ market orders จากอีกฝั่งขึ้นเข้ามาอีกจนเกินอีกฝั่งราคาก็จะปลี่ยนข้าง

                อย่างแรกถ้าเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร ราคาขึ้นหรือลงเพราะออเดอร์อย่างไร ขาใหญ่เทรดอย่างไรทำไมสำคัญต่อเรื่องจำนวนออเดอร์ เพราะเมื่อเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วรอขาใหญ่เคลื่อนไหวแต่ละวันก่อนโอกาสจะเปิดเผยขึ้นมาเอง แค่รอดูว่าตลาดบอกเมื่อไร

                ดูอย่างไรว่าปล่อยให้ตลาดเปิดเผยข้อมูลก่อน

                ยกตัวอย่าง Day trading เพราะไม่ต้องการเทรดที่ถือออเดอร์นานเกินไป และต้องการปิดออเดอร์เป็นวันๆ ไปเพราะแต่ละวันตลาดฟอเรกข้อมูลเปลี่ยนแปลง ตลาดเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามวิเคราะห์ไปเป็นวันๆ หาโอกาสเทรดไปเป็นวันๆ ดูว่าคู่เงินไหนเปิดโอกาสให้เห็นก่อน ชาร์ต D1 เปิดเผยพอว่าแต่ละวันเป็นอย่างไร ปล่อยให้ขาใหญ่เปิดเผยก่อน

                เริ่มที่ชาร์ต  D1 ด้านขวามือ ดูบาร์หลังจากลูกศรเลข 1 ดูว่าตลาดเปิดเผยอะไรก่อน ท่านจะพบว่ากรอบตลาดบอกนัยสำคัญคือราคาสามารถเอาชนะพื้นที่ตรงข้ามได้อย่างไรต้องสามารถเข้าอะไรที่อยู่หลังภาพที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะเห็นว่าเมื่อท่านดูชาร์ต D1 หลังจากเกิด momentum เทรดเดอร์หาโอกาสเปิด sell เป็นหลักลงมาเรื่อยๆ ราคา consolidaition และยังมีการเอาชนะพื้นทีอีกเปิดเผยที่ supply เลข 4 และ supply เลข 3

                ท่านจะเห็นว่าการเข้าเทรดครั้งแรกที่เลข 5 ถ้าดูแรกๆ ในกรอบอาจยังต้องรอแต่ที่เห็นคือว่ามีออเดอร์ด้าน buy เข้ามา หลายวันผ่านไปก่อนจะถึงลูกศรที่เลข 6 สิ่งที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นแค่ว่า buy orders ได้ซึมชับ sell orders ที่พื้นที่ supply เลข 3 แต่ท่านยังไม่ได้รับการยืนยันจากตลาดว่าเป็นการเข้าเทรดจริงจนกว่าลูกศร 6 ที่เกิด 2 บาร์ ตามกันมาและบาร์ที่ 2 ราคาสามารถไปเจาะพื้นที่ supply เลข 4 ได้เกือบถึง high ของ supply 4 นี่คือข้อมูลแรกที่ตลาดเปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่าขาใหญ่ทำอะไร ต้องการอะไร การอ่านชาร์ตเปล่าอย่างแรกต้องสามารถหาพื้นที่ที่บอกถึงความพยายาม และผลตามที่พวกขาใหญ่ต้องการให้เป็น  ดังนั้นจึงไม่แปลกที่บาร์ลงหลังจาก 2 บาร์นี้ แม้ลงยาวๆ ราคาก็ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าเป็นจุดที่ขาใหญ่เทรด พวกเขาก็จะพยายามรักษาจุดนั้นๆ ไว้ ถ้าราคาลงมาอีกแสดงว่าต้องการเปิดออเดอร์เพิ่ม การหาจุดแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญสุด

                พอราคากลับมาถึงเลข 2 ที่ราคา consolidation หลายวัน จึงไม่แปลกว่าทำไมราคายังยืนพื้นที่นี้ได้ เพราะ 2 บาร์ที่ลูกศรที่เลข 6 ราคาได้วิ่งมาก่อน ได้ซึมชับออเดอร์ตรงข้ามและราคาเด้งกลับขึ้นมาเพราะการเข้าเทรดอีก ตลาดให้ข้อมูลใหม่เทรดเดอร์ที่รอเข้าด้วย พวกเขาก็จะหาโอกาสเปิด buy เป็นหลักทั้งที่เปิดเทรดเองหรือ breakout buy stop สุดท้ายมาถึงเลข 1 ที่เริ่มกันไว้ เปิด imbalance อีกรอบเป็นการเอาชนะพื้นที่ supply 4 อีก หลังจากการเอาชนะ supply 3 ได้ก่อน

                เลข 1 ตลาดขยับก่อนอีกบอกว่าต้องการอะไร พอบาร์เลข 1 เกิดขึ้นได้จะเห็นชัดว่าตลาดเปิดเผยข้อมูลชัดกว่าเดิม การหาโอกาสเข้าเทรดจะง่ายขึ้นเพราะมี trapped trades อยู่ด้วย และราคาทำ higher high ได้อีก หลายๆ เทรดเดอร์ที่อ่านข้อมูลที่เปลี่ยนไปวันๆ ก็จะเปลี่ยนตาม การหาโอกาสเทรด buy เป็นหลัก พื้นที่เลข 8 เลยมีความเป็นไปได้สูงเพราะตลาดเปิดเผยก่อนว่าต้องการอะไร

                จากตัวอย่างที่ยกมา ท่านจะเห็นว่า ท่านสามารถสแกนแต่ละคู่เงินได้ว่าแต่ละวันๆ ตลาดเปิดเผยอย่างไรก่อน พยายามหาโอกาสแบบที่ตลาดเปิดเผยจากที่ยกตัวอย่างที่เลข 1 และอ่านชาร์ตด้วยการใช้ปริบทที่เกิดขึ้นก่อนมา เพื่อดูว่าขาใหญ่ต้องการอะไร ตลาดจะเปิดเผยมาเอง และต้องไม่ลืมว่าราคาไม่ได้วิ่งทันที เวลาและความอดทนจำเป็นที่สุด เพราะเมื่อราคาจะขยับได้ขาใหญ่ต้องการเห็นว่ามีออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอ เพราะการทำกำไรจากตลาดต้องมีฝ่ายที่เสีย พอเมื่อท่านเห็นภาพรวมที่ตลาดเปิดเผยมาท่านก็เปิดรายละเอียดย่อยในชาร์ตย่อยเช่น H1 เพื่อหาจุดโฟกัสที่จะเทรดตามที่ขาใหญ่เปิดเผยอย่าพยายามเทรดหรือเสียเวลากับชาร์ตที่ตลาดไม่เปิดเผยวันนั้นๆ ตลาดฟอเรกมีหลายคู่เงินให้เลือก หลักการออเดอร์และพฤติกรรมการเทรดทั้งขาใหญ่และรายย่อยผ่านทางชาร์ตไม่ต่างกัน  เทรดก็ต่อเมื่อเห็นตลาดขยับก่อน

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com