Forex เข้าใจวัฏจักรของตลาดเพื่อการเทรดที่ดีขึ้น

Forex เข้าใจการตลาด

เข้าใจวัฏจักรของตลาดเพื่อการเทรดที่ดีขึ้น

               เกิดแล้วเกิดอีกจนกลายเป็นวัฏจักรตลาด กลายมามองเป็น chart patterns ต่างๆ เช่น Double Top, Double Bottoms, Head and Shoulders, Cup and Handle เป็นต้น รูปแบบพวกนี้จะเกิดเป็นประจำและยิ่งถ้าสแกนชาร์ตหลายคู่เงินเพื่อหา  trade setup ยิ่งจะมีโอกาสเห็นรูปแบบพวกนี้ผ่านสายตาเยอะ เมื่อมีการใช้ technical analysis ก็จะเห็นประจำ

               หรือรูปแบบที่ราคาเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ตรรกะก็แบบเดิมๆ ที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ต่างออกไปคือเรื่องเวลา เพราะขาใหญ่ทุนเยอะสามารถใช้เวลาบวกกับ positions ที่อยู่ในตลาดสร้างความได้เปรียบรายย่อยได้ วัฏจักรที่จะเห็นบ่อยมากสุดเรื่องดันราคาไปต่อเพื่อทำกำไรด้วยการใช้ positions ที่อยู่ในตลาดเพื่อให้เปิด market orders ดันราคาช่วย

               ข้อดีของการเข้าใจตลาดว่าทำงานอย่างไร และมองเห็นภาพต่างๆ ที่เป็นวัฏจักรพวกต่างๆ ที่ต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นโอกาสในการเทรดด้วย เพราะรูปแบบต่างๆ ที่เป็นวัฏจักรพวกนี้เป็นผลจากพฤติกรรมของเทรดเดอร์โต้ตอบราคาที่จุดต่างๆ จนกลายเป็นรูปแบบเกิดขึ้นให้สามารถศึกษาได้ จนทำให้เกิด technical analysis แบบต่างๆ เกิดขึ้น

               อย่างภาพด้านบนเป็นเรื่องราคา breakout แล้วใช้เทรดเดอร์ที่ถือ Positions อยู่ในตลาดแต่ผิดทางหรือ trapped traders ที่ต้อง Liquidate ที่เปิดอยู่เพื่อออกจากตลาด จะเห็นว่าหลักการเดียวกันหมด และราคาทำงานดีด้วย หรือเมื่อท่านใช้ indicator ตัว Fractals ท่านจะเห็นการทำงานแบบนี้ชัด

               ดูตรงเส้นสีแดงที่จุด fractal ต่างๆ เมื่อราคาเบรค ราคามักจะขึ้นไปได้เร็ว จะเห็นว่ามีตัวเร่งราคาที่จุดพวกนี้ เมื่อท่านเข้าใจหลักการทำงานออเดอร์โดยเฉพาะเรื่อง stop loss เพราะตัวเร่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วมาจาก stop loss orders เป็นหลัก เพราะราคาเด้งลงหรือขึ้นทำให้เกิดจุด fractal ต่างๆ เพราะมีการเข้าเทรดบอกว่ามี positions เกิดขึ้นตรงนั้น การเทรดหลักการทั่วไปเมื่อเปิดออเดอร์ก็จะมี stop loss และ take profit กำกับไปด้วย หลักการทั่วๆ ไปก็จะเป็นการกำหนด stop loss ที่เหนือจุด high หรือ low ที่เปิด position เป็นหลัก เมื่อราคาไปแตะราคาไม่ได้ขึ้นแรงเพราะ market orders มาจากการเปิดเทรดของเทรดเดอร์ (manual trade) เพราะท่านจะเห็นว่าเร็วมาก แต่เป็นเพราะ market orders ที่มาจาก stop loss ที่เมื่อราคาแตะแล้วกลายเป็น market orders ทันที ถ้าพื้นที่นั้นมี stop loss orders เยอะก็ยิ่งทำงานดี  การเปิดเทรดพวกนี้เป็นผลจากการเทรดของตลาดเองไม่ใช่เทรดเดอร์

               นี่เป็น Head and Shoulders รูปแบบที่เป็น market cycle พวกนี้จะเกิดขึ้นเพราะจำตามที่มีเทรดเดอร์เทรด เพราะ ผลจากพฤติกรรมของเทรดเดอร์ต่างๆ ที่โต้ตอบต่างกันออกไป แต่ที่เราสนใจคือเทรดตามขาใหญ่ เพราะการเข้าเทรดของขาใหญ่มากพอที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ รูปแบบ market cycle ที่จะเห็นประจำคือการใช้ประโยชน์จาก ช่องว่างตลาด (market inefficiencies) เช่นพวก stop loss orders  

               วัฏจักรรูปแบบต่างๆ พวกนี้ก็มีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีเช่นการเทรดด้วย chart patterns ก็จะทำให้เทรดเดอร์อยากเทรดอยากเข้ามีส่วนร่วมกับราคาเมื่อเกิด chart patterns ต่างๆ ทำให้มี liquidity เข้าตลาดเยอะ เป็นที่ต้องการของขาใหญ่ และถ้าเป็นจุดที่การเข้าเทรดแต่ละ chart pattern เกิดขึ้นมักจะมีการเข้าเทรดเยอะ ทำให้ราคาเด้งไปมาเร็ว ข้อเสียมักจะมี trap หรือกับดักเกิดขึ้นประจำเพื่อทำให้เกิด market inefficiency เช่นเรื่อง stop loss ที่เกิดขึ้น

               จะเห็นว่าราคาวิ่งไปก็จะสร้างรูปแบบเดิมๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เห็นเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อจะเทรด trade setup ต่างๆ ถ้าเข้าใจเรื่องวัฏจักรต่างๆ ที่เกิดขึ้นง่ายๆ ก็หาตัวอย่างภาพที่ผ่านมาได้ตลอด เมื่อท่านเข้าใจตรรกะที่เกิดอยู่เบื้องหลังแต่ละ patterns หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น การเทรดหรือโอกาสที่เทรดราคาจะวิ่งดี ก็เป็นเงื่อนไขแบบเดิมๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเช่น อย่าเทรดตอนที่ตลาดวิ่งอยู่ในกรอบ ตราบใดที่ยังไม่เปิดเผยว่าขาใหญ่อยากดันราคาไปทางไหน เพราะวัฏจักรบอกว่าต้องเห็น Breakout เกิดขึ้นก่อนโอกาสจึงค่อยจะตามมา

               รูปแบบเดิมๆ ที่เกิดขึ้นแบบนี้จะเห็นประจำ เมื่อเข้าวัฏจักรของตลาดที่เกิดขึ้น เพราะราคาไม่อาจวิ่งไปทางเดียวได้ตลอด ต้องมีการปิดสะสมกำไร ต้องมีการเข้าหรืออกจากการเทรดแล้วดันไปต่อ และวัฏจักรพวกนี้ก็เกิดในทุกๆ timeframe ต่างเทรดเดอร์ก็ต่างรูปแบบการเทรดต่างกันออกไป แต่หลักการที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลงก็แบบเดิมๆ

               รูปแบบต่างๆ ที่กลายมาเป็นวัฏจักรเพราะพฤติกรรมของเทรดเดอร์ที่โต้ตอบเงื่อนไขตลาดที่เกิดขึ้นเป็นหลัก เพราะราคาจะไปทางใดทางหนึ่งได้เพราะ market orders ที่เกิดตอนนั้นๆ เอาชนะ Limit orders ที่ราคานั้นๆ ได้ต่อเนื่อง ต้องไม่ลืมว่ารูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นพวกนี้มักจะดึงดูดให้เทรดเดอร์สนใจด้วยการอยากเข้าเทรดหรืออยากออกจาก positions ที่ถืออยู่ ทั้งการเข้าและการออกต่างทำให้เกิด market orders ได้ อย่างที่อธิบายตอนแรกเรื่อง trapped traders หรือที่ยกตัวอย่างตอนราคาเบรค Fractal ประกอบ เพราะหลักการออเดอร์ทำงานแบบเดียวกัน ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากวัฏจักรพวกนี้ได้ดี เมื่อเข้าใจออเดอร์ทำงาน เข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ที่อยู่ในตลาดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เทรดเดอร์เดือดร้อน เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการเปิดเทรดท่านจะกำไรได้ก็ต่อเมื่อมี market orders มาทางเดียวกับที่ท่านเปิด ยิ่งมากยิ่งดี ก็จะยิ่งทำให้ราคาวิ่งไปทางนั้นเป็นหลัก

ทีมงาน : thaiforexbroker.com