ส่วนประกอบสำคัญของแผนการเทรด

ส่วนประกอบสำคัญของแผนการเทรด

ส่วนประกอบสำคัญของแผนการเทรด

                แผนการเทรดถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการเทรดเพราะแผนการเทรดเราจะใช้เพื่อกำหนดจุดประสงค์การเทรด และช่วยให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ได้ ดังนั้นการพัฒนาแผนการเทรดและยืดมั่นกับแผนการเทรดเป็นส่วนสำคัญของวินัยการเทรด แผนการเทรดจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะทำอะไร ทำไมต้องทำ เมื่อไรต้องทำและต้องทำอย่างไร เพราะแผนการเทรดจะเป็นตัวกำหนดหรือควบคุมการเทรดของเทรดเดอร์ การคาดหวัง เงื่อนไขในการบริหารและจัดการความเสี่ยง และ ระบบการเทรดของเทรดเดอร์

                ส่วนประกอบที่จะกล่าวคือ การสามารถหาจังหวะการเข้าเทรดหรือ trade identification

                การสามารถหา trade setup ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าท่านรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไร เทรดอย่างไร ด้วยการหา trade setup ท่านอาจแบ่งระดับความเป็นไปได้ต่างกันออกไปแล้วการหา trade setups ก็ต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ที่ท่านใช้เทรด เช่นท่านเทรดตลาดที่กำลังทำเทรนหรือ trending market หรือตลาดที่วิ่งอยู่ในกรอบ หรือ ranging market

                Trade setup ที่เป็นตัวหลักท่านเป็นอย่างไร เช่นมีตัวที่ถือว่าเป็น trade triggers เกิดขึ้นยืนยันแล้วให้ท่านเทรดด้วย risk:reward สูงอย่างไร

                อย่างภาพด้านบน ท่านมั่นใจ trade setup ที่เกิดขึ้นเพราะ trade setup trigger ที่กรอบด้านบนเกิดขึ้นเมื่อราคาลงมาคือการเปิดโอกาสเทรดให้ท่าน ท่านต้องมีการให้คะแนนความเป็นไปได้ของ trade setp ที่เกิดขึ้น เพราะมีผลต่อการเข้าเทรดของท่าน คือถ้าเป็น trade setup ที่เป็นครั้งแรกที่เกิด impulsive move ขึ้นแล้วราคากลับมาครั้งแรก และลักษณะของ impulsive move ที่บอกว่าการเข้าเทรดเยอะด้วย จะทำให้ท่านเทรดแบบไม่ต้องรอดู price action confirmation ได้เพราะถ้าเป็นการรอ price action confirmation ราคาได้วิ่งไปสักระยะแล้ว หรือถ้าเป็นแบบนี้ ท่านมีกลยุทธ์ที่แบบรองลงไปที่เปิดเทรดเมื่อราคาวิ่งไปแล้วเพิ่มอีกออเดอร์ ถ้า risk:reward ยังมากพออยู่

                เรื่อง trade identification หรือหาจังหวะเข้า ต้องไม่ลืมว่าราคาไม่ได้วิ่งทันที ความอดทน และเวลาเป็นเรื่องจำเป็น การบริหารความเสี่ยงออเดอร์ที่เปิดอยู่ หรือว่าท่านมีกลยุทธ์ในการบริหารออเดอร์เพิ่มเติมอย่างไรเมื่อเปิดเทรดเพิ่ม เพราะราคาไม่ได้วิ่งไปเลยทันทีอาจเปิดโอกาสให้ท่านเทรดเพิ่มได้

                เรื่อง trade entry

                การเข้าเทรดเป็นแบบ market orders หรือใช้ limit orders เพราะ market orders ก็จะเทรดที่ราคาปัจจุบันส่วน Limit ordes ก็จะเป็นการเปิดราคาที่ท่านกำหนดเอาไว้ ถ้าราคาไปไม่ถึงออเดอร์ก็ไม่เปิด ถ้าเป็นการเปิด market order จะมีการดูรูปแบบ price action ประกอบเพื่อยืนยันหรือเปล่าหรือเข้าเลยเพราะดูโครงสร้างแต่ละ trade setup ประกอบเป็นรายๆไป

                เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

                เมื่อเปิดเทรดตาม trade setup ท่านกำหนด stop loss ไว้ที่ตรงไหน หรือมองเห็นจุดที่จะตั้ง stop loss และ take profit หรือเปล่า สำคัญสุดคือ stop loss เพราะการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ เปิดเทรดเมื่อความเป็นไปได้อยู่ทางที่เราเปิดเทรดมากกว่า แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการกำหนด stop loss เบื้องต้นเป็นสิ่งที่ต้องทำไปทุกออเดอร์ที่จะเปิด หรืออาจมีการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการ Hedging สำหรับ positions ที่วิ่งสวนกรอบที่ท่านมองเอาไว้สำหรับ stop loss ได้ แต่เมื่อท่านดูเทรนใหญ่ขึ้นถ้าราคาเลยตรงนั้นไป อาจไปอีกแต่ไม่ถึงกับเปลี่ยนเทรน การใช้การ hedging เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ stop loss อย่างเดียว

                เรื่องออกหรือปิดทำกำไร

                การเทรดการเข้าแม้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่การออกหรือปิดเพื่อทำกำไรตรงไหนก็สำคัญพอๆ กัน เพราะราคาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรง แม้ราคาจะขึ้นหรือลงไปทางที่เราเปิดเทรดก็ตาม ราคาวิ่งไปได้ง่ายเมื่อ limit orders ทางที่ราคาวิ่งไปไม่พอกับ market orders ที่เข้าไปแต่ละราคาที่มี limit orders อยู่ เมื่อ limit orders ไม่พอราคาก็จะไปหา limit orders ที่ราคาต่อไป แต่ถ้าราคานั้นมี limit orders มากพอหรือเกิน market orders ก็จะทำให้ราคาหยุดไปต่อไม่ได้ เมื่อหยุดหรือไปต่อไม่ได้ เทรดเดอร์ที่กำไรมาก็เริ่มออกก็เป็นการเพิ่ม market orders ทิศทางเดียวกับ limit orders

                เพราะว่าไม่มีอะไรรับรองว่าการเทรดออเดอร์นั้นๆ จะทำกำไรได้จริง เพราะการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ การศึกษาหรือวิเคราะห์หรือการหา trade setup ต่างๆ เป็นวิธีการให้เรามั่นใจว่าความเป็นไปได้จะอยู่ทางที่เราเลือกเทรดมากกว่า การมีแผนการเทรดก่อนเทรดจริงถือว่าสำคัญต่อการเทรดมาก เพราะจะทำให้ท่านสามารถสร้างขบวนการก่อนเทรดเป็น มองออกว่าแต่ละ trade setup  จะจัดการการเทรดอย่างไรเมื่อตลาดไม่เข้าข้างท่านหรือบริหารพอร์ตอย่างไร ตัวอย่างที่ยกมาเรื่องการหาจังหวะเข้าเทรดหรือหา trad setup เป็นรู้ว่าเป็นส่วนประกอบหลักของการเทรดที่เหลือเป็นเรื่องจิตวิทยาและการจัดการ เพราะการหา trade setup จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความรู้ เข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร เข้าใจออเดอร์ทำงานอย่างไร เข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เข้าเทรด เพราะเมื่อเปิดเทรดแล้วไม่ใช่จบแล้วรอ การหา trade setup เป็นแค่จุดเริ่มต้น เมื่อเข้าตลาดแล้ว ท่านจะบริหารออเดอร์ที่เปิดแล้วอย่างไร ออกตรงไหน หรือ stop loss หรือ take profit อย่างไร ถ้าราคาสวนท่านๆ จะจัดการความเสี่ยงอย่างไร หรือมีวิธีการจัดการอย่างไร ทุกอย่างพวกนี้ท่านจะทำได้ดีถ้ามีการวางแผนมาก่อนสำหรับแต่ละสถานะการณ์

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้