วิธีการดูเทรนเข้าเทรด Forex

วิธีการดูเทรนเข้าเทรด Forex

                เทรนเป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ต่างๆ รู้จักกันดีและต่างได้ศึกษามาว่าการเทรดควรเทรดตามเทรนจึงจะดีที่สุด การเทรดตามเทรนเป็นวิธีการเทรดที่นิยมกันมากสุด เพราะเรื่องเทรนเป็นความรู้ที่เทรดเดอร์ทุกคนเรียนรู้และรู้จักดี การที่จะเทรดตามเทรนได้ดีท่านต้องรู้ว่าจะดูอย่างไรว่าเทรนจะไปต่อทางที่เทรนทำมา หรือพอเปิดเทรดตามเทรนกลับกลายเป็นช่วงราคาวิ่งสวนเทรน

ลักษณะของตลาดที่ทำเทรนเป็นอย่างไร

                ก่อนจะดูออกว่าเทรนยังแข็ง (trend strength) เพียงพอที่จะเทรดหรือเปล่า จำเป็นต้องเข้าใจว่าลักษณะของตลาดที่กำลังทำเทรนมีอะไรบ้าง – ตลาดที่กำลังทำเทรนคือตลาดที่ทำ higher highs ตามด้วย higher lows ได้สำหรับเทรนขาขึ้น หรือตลาดที่ทำ lower lows ตามด้วย lower highs สำหรับเทรนขาลง

         เมื่อท่านดูชาร์ตท่านจะพบว่า Highs และ Lows เป็นตัวกำหนดหรือมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูเทรนว่าเป็นอย่างไร

         ตัวอย่างนี้ราคาทำ higher highs ตามด้วย higher lows ได้ แต่ พอมาเลข 1 ท่านจะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ราคาไม่สามารถทำ Higher high ได้ แต่ทำเป็น Lower High ชาร์ตกำลังบอกข้อมูลบางอย่าง ยิ่งพอมาเที่เลข 2 ท่านจะเห็นว่า ราคาทำ Lower Low ได้ เป็นการยืนยันว่าราคาจะทำเทรนอีกด้านซึ่งในที่นี้คือกลับเทรน ท่านจะเห็นว่าหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงเป็นหลัก ดังนั้นจึงบอกได้ว่า การที่ราคาทำ higher highs ตามด้วย lower highs หรือ lower highs ตามด้วย lower lows ใช้เป็นตัวกำหนดเทรนได้

                แต่เท่านี้ยังไม่พอ เพราะต้องดูลงรายละเอียดไปอีกค่อยจะเห็นชัด

                 ตัวอย่างการทำเทรนขึ้นนอกจากจะมองแค่เทรนกำลังทำ higher highers ตามด้วย higher lows ต้องดูแต่ละจุดประกอบกันด้วย อย่างแรกคือระยะทำเทรน หรือตอนทำ Impulsive move ที่เลข 1 ตามด้วย corrective move ที่เลข 2  แต่ละ higher high ที่ตามด้วย higher low  และเลข 3 จะเป็นระยะห่างของ higher lows ที่เป็นขั้นบันไดขึ้นไป และเลข 4 แบบเลข 3 แต่ถ้าเป็นสำหรับเทรดขึ้นระยะห่างตรงเลข 3 สำคัญ ต้องพึงระวังเมื่อระยะห่าง swings พวกนี้แคบลง

                เลข 1 ส่วนที่เป็น impulsive move จะบอกเทรนและส่วน เลข 2 ที่เป็น corrective move หรือ pullback ให้ข้อมูลสำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ด้วยการดูขนาด pullback ที่ราคาย่อตัวและช่วงเวลาย่อตัวของ pullback ก่อนกลับมา

           ตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นระยะห่าง higher highs ไม่ห่างกันมาก และระยะห่างสูงขึ้นของ higher lows ก็ไม่ห่างกันมากอยู่พื้นที่เดียวกัน สุดท้ายราคาก็เบรดลงล่าง ทำไมราคาถึงเป็นแบบนี้ ถ้ามองรูปท่านจะพบว่าระยะห่างไม่มากแบบที่บอก แต่ถ้าท่านเอาเรื่องออเดอร์เข้าไปอธิบายด้วยจะได้ข้อมูลชัดขึ้น แม้ว่าราคาจะดันขึ้นไปจริงท่านจะพบว่า higher highs สูงกว่ากันไม่มาก แสดงว่า buy market orders พวกนี้ไปเจอ sell limit orders ที่มากพอพื้นที่นั้นๆ  แสดงว่าเป็นการล่า stop ordes เพื่อเข้าตลาด และดูส่วนที่ทำ higher lows ราคก็อยู่พื้นที่เดียวกัน พอราคาขึ้นไปทำ higher highs ราคาลงมาทำ hihger lows ที่ราคาไม่ห่างจากจุด higher lows ก่อนมาก บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ buy limit orders หรือ unfilled buy orders ใช้ไปแล้ว เลยทำให้ buy limit orders น้อย  เมื่อเห็นลักษณะ higher highs ที่ตามด้วย higher lows แบบนี้ต้องระวัง ราคากำลังบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้น แค่รอเวลาผ่านมาพอราคาเบรคเส้น trendline ด้านล่างจะเห็นชัดว่าพวก trapped traders ต้องออกจากตลาด

               เทียบกับชาร์ตนี้ ท่านจะเห็นว่าระยะห่าง higher lows สูงขึ้น และห่างกันเยอะ ตามหลัง higher highs ที่เอาชนะพื้นที่ฝั่งตรงข้ามไปด้วย ทำให้จุด higher lows เป็นจุดอ้างอิงพวกที่เข้าเทรดตามเทรดได้เพราะเทรดเดอร์พวก trapped traders ประกอบที่จุด pullback สำหรับเทสเทรนด้วย

                ดังนั้นการดูเทรนว่ายังแข็งพอเทรดหรือเปล่าเมื่อดูองค์ประกอบที่ยกมาตอนราคาทำ higher  highs ตามด้วย higher lows สำหรับเทรนกำลังขึ้น และราคาทำ lower lows, ตามด้วย lower highs จะไม่ยากเกินไป แต่ต้องระวัง structure พวกนี้ที่เกิดขึ้นด้วย เพราะถ้า structure เปลี่ยนไปให้ระวังว่าจะมีการเปลี่ยนเทรน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกรณีชาร์ต Head and Shoulder

              เทรนขาขึ้น – higher high, higher low, higher high, higher low ถือว่าปกติ แต่พอราคาทำ lower low ตามด้วย lower high  – ทำให้โครงสร้งการพัฒนาเทรนเปลี่ยนไป ราคากำลังสื่อข้อมูลบางอย่าง และพอราคาเบรคตรงส่วนเส้นล่างที่เทรดเดอร์ที่แนว Head and shoulders จะเรียกว่า neckline เป็นจุดที่ความรู้ทั่วไปในเรื่องนี้สอนให้เข้าเทรด เลยเป็นราคาวิ่งลงแรง – โครงสร้างเทรนที่เปลี่ยนแบบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธของขาใหญ่ที่ต้องการเข้าตลาดเพราะอย่างกรณี head and soulder เป็นชาร์ตแบบ reversal pattern จะเกิดหลังจากที่ราคาวิ่งมาเยอะจนทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าเกิด bias ไปทางนั้นๆ เปิดโอกาสให้ขาใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากออเดอร์ที่จะเกิดขึ้นจากจุดพวกนี้ เพื่อเข้าตลาดที่ราคาที่ดีกว่าและมั่นใจเรื่อง liquidity จากออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอจำนวนออเดอร์ที่พวกเขาต้องการเข้าเทรด

                อีกอย่างหนึ่งต้องตระหนักว่าเทรนไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆ อาจมีการชลอหรือพักตัวซึ่งเป็นเรื่องปกติ เวลาดูเทรนพยายามดู timeframe ใหญ่เป็นตัวนำจะดี เพราะเทรนจะเห็นชัดจากชาร์ตพวกนี้ค่อยลงรายละเอียดในโครงสร้างย่อยใน timeframe ที่เล็กลงไปประกอบ

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com