ร่องรอยที่ปกปิดไม่ได้

forex ร่องรอยที่ปกปิดไม่ได้

ร่องรอยที่ปกปิดไม่ได้

               ขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยคิดอย่างไรในการเทรดเลยทำให้รายย่อยเสียตลอดรายย่อยมักจะใช้อินดิเคเตอร์ที่คล้ายๆกันสำหรับ technical analysis  ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ เช่น CCI, RIS, MACD,Bollinger Bands, Moving Averages (MA), แท่งเทียนหรือ chart patterns ต่างๆ ที่นิยมกันในการวิเคราะห์ เพื่อดูว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไร  เพราะความรู้ที่เทรดเดอร์ส่วนมากรู้เป็นสิ่งที่ขาใหญ่รู้และคาดหวังได้ว่าเทรดเดอร์รายย่อยจะเทรดหรือจัดการเทรดอย่างไร

                เพราะขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยคิดแล้วเทรดอย่างไร พวกเขาจึงสามารถทำให้รายย่อยติดกับดักที่พวกเขาต้องการ ทำให้รายย่อยกลายเป็น trapped traders ตำแหน่งที่พวกเขาต้องการ จากนั้นก็ทำให้ราคาตรงข้ามที่รายย่อยเทรดตรงที่พวกเขาติดกับดักเพื่อให้รายย่อยเสียให้พวกเขา เป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นสำหรับการเทรดของขาใหญ่

                ขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยเทรดด้วยการใช้ leverage ที่มาก รู้ว่ารายย่อยมักจะ Buy high, sell low รู้ว่ารายย่อยมักจะเคลื่อน stop losses เพราะไม่อยากสูญเสีย รู้ว่ารายย่อยเทรดไม่ชอบใช้ stop loss รู้ว่ารายย่อยมักจะชอบวิ่งตามราคา รู้ว่ารายย่อยมักจะถือ positions ที่ติดลบรอนานเพราะไม่อยากปิดเสีย รู้ว่ามักจะปิดกำไรแบบขาหมูเร็วเมื่อได้กำไร รู้ว่ามักจะใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ตัวช่วยในการวิเคราะห์ รู้ว่าไม่มีแผนการเทรด รู้ว่าขาดความอดทนและมักจะเทรดเพราะถูกกระตุ้น รู้ว่ากลัว รู้ว่าเทรดไปด้วยความหวัง รู้ว่าไม่สามารถจริงจังกับการเทรดแบบธุรกิจได้ รู้ว่ามักโอเวอร์เทรด รู้ว่าเทรดแบบไม่มีข้อได้เปรียบอยู่ข้าง  

                จึงไม่แปลกที่จะบอกว่าขาใหญ่เชี่ยวชาญเรื่องกดดันปั่นตลาดและใช้กลอุบายแบบที่ว่าเพื่อให้รายย่อยเสียให้กับพวกเขา ดังนั้นการเทรดสิ่งแรกที่จำเป็นคือรู้ว่าขาใหญ่ปั่นตลาดอย่างไรและทำไม รู้ว่าราคาวิ่งอย่างไรเพื่อจะได้เทรดตามขาใหญ่ได้ ขาใหญ่หรือพวก Smart Money ก็จะเป็นพวก market makers, สถาปันการเงิน พวกเฮดฟันด์ ที่มักจะหารายได้ของพวกเขาในการที่รู้ว่ารายย่อยคิดและเทรดอย่างไรแล้วเทรดสวน เพราะการทำกำไรไรในตลาดได้ก็ต่อเมื่อมีฝ่ายตรงข้ามที่เสีย  ดังนั้นสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการในการเทรดคืออออเดอร์ตรงข้ามที่พวกเขาจะเปิดทรดและเทรดเดอร์ตรงข้ามที่พวกเขาจะเปิดเทรด

                ดังนั้นเมื่อรู้ว่าขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยรู้ และเข้าใจว่าชำนาญในการปั่นราคาเพื่อให้รายย่อยติดกับดักที่ต้องการ จึงจำเป็นที่จะรู้ว่าขาใหญ่เทรดที่ไหนและจะได้เทรดตาม

            แกะรอยขาใหญ่ว่าทำอะไรเพื่อเทรดตาม

                วิธีการที่งายที่สุดคือดูจาก price chart ที่เปิดเผยการเทรดออกมาเพราะ Price chart บอก filled orders ที่เกิดขึ้น จะไม่สามารถปกปิดได้ว่าพวกเขาทำอะไรที่ไหน เพราะด้วยที่ขาใหญ่เทรดด้วยขนาดล็อตที่เยอะที่เพียงพอที่จะขยับราคาไปทางที่พวกเขาต้องการหรือหยุดราคาได้ พวกเขาจึงไม่สามารถปกปิดร่องรอยพวกนี้ได้ แต่จะใช้วิธีการเทรดหรือกระจายออเดอร์เพื่อเข้าเทรดที่รอเข้าเทรดอีกรอบว่าจะเทรดตรงไหน เพราะยังไม่ได้กลายเป็น filled orders ที่กลายเป็น price chart ที่เปิดเผยออกมาให้เห็น

                สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถปกปิดได้คือ price action และเวลา เพราะถ้าขาใหญ่ไม่สามารถให้เทรดเดอร์รายย่อยเทรดฝั่งตรงข้ามของการเทรดพวกเขาได้ พวกเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวราคาได้ เพราะถ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวราคาขึ้นหรือลงที่พวกเขาต้องการได้ พวกเขาก็ไม่สามารถทำกำไรได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลยที่เกิดจากที่รายย่อยและขาใหญ่มาเจอกัน ทำให้เกิด liquidity กับตลาด

                เมื่อจะดูร่องรอยที่ขาใหญ่ไม่สามารถปกปิดได้ สิ่งแรกที่ต้องไม่ลืมว่าเงื่อนไขที่ขาใหญ่เข้าเทรดมีอะไรประกอบ อย่างแรก ออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอจุดที่พวกเขาต้องการเข้าเทรด อย่างที่สองมีเทรดเดอร์ตรงกันข้ามเมื่อพวกเขาดันราคาสวนเทรดเดอร์พวกนี้ก็จะเป็นฝ่ายสูญเสีย เพราะตลาดฟอเรกทำงานแบบนี้ เมื่อฝ่ายหนึ่งกำไรอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสีย จะเห็นว่าก่อนที่จะเกิด Sell 1 จะเห็นด้านช้ายมือที่ขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยจะเทรดตรงนั้นเพราะเรื่อง support/resistance หรือ support/demand และการตั้ง stop orders ที่มาจาก stop loss และ buy stop ของเทรดเดอร์ที่เทรด breakout ดังนั้นพื้นที่นี้เลยกลายเป็นเป็นสำหรับขาใหญ่ที่จะดันราคาขึ้นเพื่อให้เกิด buy market orders ถ้าพวกเขาต้องการเข้าตลาด เพราะขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยคิดอย่างไร เทรดอย่างไร

                จากสิ่งที่พวกขาใหญ่รู้และมองเห็นว่ารายย่อยคิดและเทรดอย่างไร ก็เลยทำให้พื้นที่นั้นๆ ของขาใหญ่ได้เงื่อนไขเรื่องออเดอร์ตรงข้ามและมีเทรดเดอร์ที่เสียเมื่อราคาวิ่งสวน stop hunting ตามพื้นที่มี liquidity เยอะที่มาจากเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ให้ความสนใจเลยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่ทางตรงกันข้ามเมื่อขาใหญ่เข้าเทรดด้วยจำนวนล็อตที่เข้าเทรดเยอะ พวกเขาก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้ ถ้าเทรดเดอร์ที่เข้าใจว่าขาใหญ่ปั่นตลาดอย่างไร เข้าเทดรอย่างไรเป็น ก็จะสามารถเทรดไปตามร่องรอยขาใหญ่ที่เปิดเผยได้

                Sell 1บอกว่าพวกเขาเข้าเทรดพราะเงื่อนไขเทรดของพวกเขาและราคาไม่สามารถไปต่อได้เห็น momentum barบาร์เกิดขึ้นหรือบาร์ยาวๆและยังบอกว่าเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้ด้วยราคาไม่สามารถไปต่อได้พื้นที่นั้นๆและsellเลข 2ก็ตรรกะเดียวกันแต่เพิ่มtrapped trades เข้ามาอีกค่อยดันราคาลงมาเพราะพวกtrapped tradesจะออกแล้วการออกจะเป็นการเปิดsell market ordersเข้าตลาด

                ดังนั้นแม้ว่าขาใหญ่จะรู้ว่ารายย่อยเทรดอย่างไรก็ตาม แต่รายย่อยก็ยังสามารถเทรดตามขาใหญ่ได้เพราะร่องรอยที่ไม่สามารถปกปิดได้เมื่อพวกเขาเข้าตลาดผ่านทาง price chart

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]