พื้นฐานเทรดชาร์ตเปล่า ตอน เวลาเทรดแนวรับ-แนวต้าน ด้วย market orders

เวลาเทรดแนวรับ แนวต้าน

พื้นฐานเทรดชาร์ตเปล่า ตอน เวลาเทรดแนวรับ-แนวต้าน ด้วย market orders

              เมื่อท่านดูเรื่องแนวรับแนวต้านเป็น พร้อมออเดอร์ที่จะเกิดขึ้นมา ว่าจะเกิดมาทางที่เปิดเทรดหรือเปล่า เป็นเรื่องว่าจะเปิดเทรดตอนไหนหรือ market timing สิ่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงเพราะไม่สมดุลย์ระหว่าง sell  orders และ market orders ที่เกิน ณ ราคานั้นๆ ราคาก็จะวิ่งไปทางที่เกินและไปหาออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่ราคาต่อไป การกำหนด limit orders ไปที่ราคานั้นๆ ทำให้ราคาไปถึงแล้วหยุดได้ถ้า limit orders รวมพื้นที่ตรงนั้นมีวอลลูมเกิน market orders ที่เข้าไป Limit orders ไม่ได้ทำให้ราคาขึ้นหรือลง แต่สิ่งที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลงคือ market orders

               เช่นที่เลข 2 ราคาไม่ได้ลงเพราะ sell limit orders ที่มีเทรดเดอร์กำหนดไว้เพราะข้อมูลที่เลข 1 ที่เป็น supply zone หรือว่าจะกลายมาเป็น resistance zone หรือเปล่า หรืออีกเทรดเดอร์ก็จะมองเป็น Double Tops ว่าตรงที่เลข 2 ราคาจะมาทำ Top ที่สองหรือเปล่า เลยทำให้เกิดการเพิ่ม sell limit orders ตรงนั้นเพราะ Limit orders ก็จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อราคามาถึงที่กำหนดหรือไปเกินเท่านั้น ไมได้ match-and-file กับราคาที่ต่ำกว่าที่กำหนด ในกรณี sell limit orders ด้านบน ดังนั้นพิจารณาจากตรงนี้ ทำให้รู้ว่า Limit orders ที่ราคานั้นๆ ถ้ามากเกิน market orders ก็จะทำให้ราคาหยุดที่ตรงนั้น การ match-and-fill ระหว่างออเดอร์ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขึ้น ก็เลยเป็นการซึมชับ หรือใช้ไป หรือลดจำนวนออเดอร์ทั้ง 2 ฝั่งด้วย

               ที่เลข 2 เกิดจากมี sell limit orders มากพอที่จำนวน buy market orders ที่เปิดเข้าไป ราคาเลยไปต่อไม่ได้ และ เป็นการลดออเดอร์ทั้ง 2 ข้างด้วย ทั้ง sell limit orders ก็ใช้ไปและ buy market orders ก็ใช้ไป Down Move 1 ที่เกิดขึ้นได้เพราะนอกจาก sell limit orders หยุดราคาแล้ว ต้องมี sell market orders เข้ามาด้วยเลยทำให้ราคาวิ่งลงได้ เพราะ market orders ทำงานต่างกับ limit orders เพราะ market order เทรดกับราคาตลาดปัจจุบัน

               ดูเรื่อง Depth of Market ประกอบจะเห็นว่าออเดอร์ทำงานอย่างไรเช่น เมื่อเปิด Sell Market ราคาก็จะจับคู่กับ Best market price ถ้าเปิด sell ก็จะจับคู่กับ Best Bid เช่นถ้าจำนวนออเดอร์ที่เปิด เปิดเทรด Sell ด้วย 2.20  เกิน 1.00  buy limit orders ที่ 1.25781 ตรงนี้ใช้ไปหมด 1.25780 ก็จะกลายเป็น Best Bid  หรือถ้ามีการเปิด sell market orders ถึง 100.00 วอลลูม  1.25776 ก็จะกลายเป็ย Best Bid  นี่คือเรื่อง market orders ที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลงเพราะอะไร เพราะ จำนวน market orders ที่เข้ามาเกิน limit orders ที่ราคานั้นๆ market orders ก็จะวิ่งไปหา limit orders ที่ราคาต่อไป ในทางตรงกันข้ามเมื่อเปิด Buy market order ก็จะจับคู่กับ Best Ask ณ ตอนนั้น

               ต่อจากภาพด้านบนเลยบอกว่า สิ่งที่ทำให้เกิด down move 1 เป็นผลเพราะจาก sell market orders เข้ามาอีกด้วยเลยทำให้ sell orders เกิด buy orders ที่ราคานั้นๆ เพราะ buy market orders โดนใช้ไปกับ sell limit orders ที่ราคานั้นๆ ด้วยตอนวิ่งไปแตะ limit orders ที่ราคานั้นๆ

               เปิดเทรดเมื่อเห็น market orders

               เมื่อเข้าใจการทำงานของออเดอร์แล้วเงื่อนไขที่ทำให้ออเดอร์เกิดขึ้นพื้นที่ที่เฝ้ามอง พื้นที่ที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านเพราะ trading transactions ที่เกิดขึ้นก่อน  ดังนั้นเมื่อ market orders เป็นตัวที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหว เช่นเมื่อต้องการจะเทรดแบบภาพด้านบนที่ต้องการจะ sell เนื่องจากดูว่าที่ไหนด้วยเรื่องออเดอร์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าจะเปิดเทรดเมื่อไรก็ต้องดูว่า market orders เกิดขึ้นให้เห็นก่อน ดังนั้นต้องมาดูว่า market orders มาจากไหนบ้าง

               Markets orders มาจากทางไหนบ้าง

               Market orders มาจากการเปิดเทรดที่เทรดเดอร์ต้องการเปิดเทรดราคาตลาดปัจจุบันหรือ Best Bid/Best Ask เท่านั้นขอให้ได้เปิด ราคาอาจคลาดเคลื่อนจากจุดที่ต้องการเปิดเพราะสเปรดหรือ volatility ที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็แล้วแต่ต่างกันออกไปแต่ละช่วงตลาดหรืออาจมีข่าวแรงๆ  เพราะเมื่อเปิด market order ออเดอร์จะ match-and-fill กับราคาตลาดปัจจุบันเท่านั้น และมาจาก stop orders ด้วย การกำหนด stop loss เข้ากับ position ที่เปิดอยู่ และการกำหนด buy stop หรือ sell stop orders ด้วย ที่จะโฟกัสในที่นี้คือ stop loss เพราะเป็นจุดที่เทรดเดอร์ได้รับความเดือดร้อน จำต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยงของตัวเอง

               ดังนั้นเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดเทรดคือ เมื่อเป็น market orders เข้ามาแรงและต่อเนื่อง และยิ่งมี market orders เกิดขึ้นและทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดเดือดร้อนด้วยยิ่งดี เพราะเรื่อง stop loss orders  จะบังคับให้เทรดเดอร์พวกที่ราคาวิ่งสวนที่กลายเป็น trapped traders ต้องออกจากตลาด ก็จะทำให้เกิด market orders ต่อเนื่องได้อาจออกด้วย stop loss หรือปิดเองก็ได้ล้วนทำให้เกิด sell market orders หมด

               จากที่อธิบายมา เมื่อเห็นว่า limit orders จะทำให้ราคาหยุด ก็ดูว่ามีเงื่อนไขอะไร ที่จะทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรด อยากเปิด market orders ทางนั้นด้วยหรือเปล่า หรือว่ามีอะไร หรือเมื่อราคาถึงจุดไหนที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาด โดยเฉพาะถ้าเงื่อนไขหรือ price structure ที่เกิดขึ้น ทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่เดือดร้อนได้ เพราะจุดนั้น เช่นการเปิดเทรด ต้องการเห็น impulsive move เกิดขึ้นก่อน แล้วหาว่า market timing ในการเข้าเทรด เมื่อเข้าใจหลักการนี้การเปิดเทรด ไม่ว่าจะเมื่อเห็นรูปแบบ price action เช่น pin bar, engulfing bar เป็นต้น หรือเป็น chart patterns ก็ได้ มายืนยันหรือไม่ก็ได้แล้วแต่หลักการเทรด ก็จะหาโอกาสเปิดเทรดเป็น ว่าควรจะเปิดเมื่อไรและตรงไหน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้