ท่านยังเป็นเทรดเดอร์แบบ FOMO ?

forex fomo

ท่านยังเป็นเทรดเดอร์แบบ FOMO ?

FOMO – the Fear Of Missing Out – ถ้าเป็นแปลเป็นไทยน่าจะเป็น ความกลัวพลาดหรือกลัวไม่ทัน  หรือกลัวตกรถหรือกลัวการตกกระแส  ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนมากเจอ เพราะ FOMO มีผลต่อการตัดสินใจเทรดเดอร์จะเทรดแต่ละ trade setup ที่เกิดขึ้น

FOMO เป็นความรู้สึกที่จะทำให้เราตัดสินใจเข้าเทรดเร็วเกินไปไม่มีรอการยืนยัน  หรือออกจากออเดอร์ที่กำลังกำไรเร็วเกินไปเพราะไม่ต้องการเห็นกำไรลดลง หรือเสี่ยงมากเกินไปเพราะขาดความอดทนที่จะค่อยๆ ทำให้พอร์ตโต สาเหตุที่อาจทำให้เกิด FOMO มีหลายอย่างเช่น

ความขาดความอดทน  เช่นอย่างกรณีรอ trade setup เพื่อเข้าเทรดทั้งๆ ที่เงื่อนไขยังไม่ได้ ราคามาใกล้ๆ แต่เพราะกลัวที่จะพลาด กลัวที่ราคาจะวิ่งไปก่อน เลยทำให้เข้าเทรดเร็วเกินไป แต่พอเข้าเทรดแล้ว ราคากลับมาหาจุด setup ที่คาดการณ์ไว้จริงๆ  หรือการออกเทรดก็เหมือกัน พอเข้าเทรดได้กำไร เห็นราคาเด้งที่จุดแนวรับแนวต้านเล็กๆ ที่เป็นการพักตัวหรือเทสระยะเวลาอันสั้น แต่เห็นยอดกำไรลดลง เพราะกลัวไม่ได้กำไร เลยทำให้ออกเร็วเกินไป

ไม่มองระยะยาว เพราะว่าโอกาสการเทรดไม่ได้มีแค่ครั้งเดียว พลาดแล้วยังมีโอกาสตามมาอีกไม่รู้เท่าไร โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด พอเห็นราคาวิ่งมา กลัวไม่ได้ กลัวไม่ทัน กลัวตกรถ เห็นเทรดเดอร์อื่นๆ เทรดเพราะเมื่อมองชาร์ตมีแค่ราคาวิ่งไปทางนั้นๆ ด้วยรูปบาร์ยาวๆที่เปิดเผยออกมา ยิ่งกระตุ้นให้อยากเทรด ให้ต้องเทรดให้ได้ แต่เมื่อเปิดเทรดกลายเป็นถ้าเป็นการเปิดเทรดก็หลังราคาวิ่งไปแล้วทำให้สัดส่วน risk เพิ่มขึ้นขณะที่เรื่อง reward ลดลง เมื่อมองด้านการทำงงานของออเดอร์ จะเป็นการเปิดเพื่อเร่งราคาให้กลับเทรดเดอร์พวกที่เปิดเทรดไปก่อน เพราะไม่มองการเทรดเป็นเรื่องการลงทุนระยาว โอกาสมีให้เกิดขึ้นตลอดเกือบทุกวัน การเทรดแต่ละ trade setup เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ เราเปิดเทรดเมื่อเป็นความเป็นไปได้มากด้วยการดู risk:reward ประกอบ เมื่อราคาวิ่งไปแล้ว ความเป็นไปได้ลดลงแล้ว เมื่อเปิดเทรดความเสี่ยงก็ต้องเพิ่มขึ้น

คาดหวังมากไป หรือโลภ การเปิดเทรดแต่ละครั้งคาดหวังผลตอบแทนมากเกินไป หลักการเทรดง่ายๆ คือเสี่ยงมากได้มากก็จริง แต่ต้องไม่ลืมว่าเสี่ยงมากเมื่อราคาวิ่งสวนทางที่เปิดก็เสียมากเช่นกัน แม้ว่าอาจมีการใช้ stop loss ประกอบก็ตาม แต่การเทรดไม่ใช้แค่เรื่องหาโอกาสเทรดและบริหารการเทรด มันเป็นเรื่องจิตใจด้วยที่มีบทบาทสำคัญมาก เพราะการเสี่ยงมากหรือคาดหวังผลที่จะโตมาก เป็นเพราะการเทรดแบบขาดระบบมีความโลภเป็นตัวนำ สิ่งที่กระตุ้นท่านให้เทรดคือความโลภ เลยทำให้ท่านกลัวพลาดที่จะทำกำไรตามเป้าที่ต้องการ เลยทำให้ท่านเปิดมากและเสี่ยงสูงเกินไปตามมาเอง

ขาดกฏในการเทรดและการจัดการ   สิ่งสำคัญในการเทรดคือเรื่องการเทรดอย่างเป็น rule-based ท่านจำเป็นต้องมีกฏ ที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรด ออกเทรด การตั้ง sotp loss และ take profit ทั้งหมด เช่นจะเข้าเทรดอย่าง ไม่ใช่เปิดเทรดเมื่อเห็นบาร์ยาวๆ มากระตุ้นเพราะเห็นเทรดเดอร์อื่นๆ เทรดท่านก็อยากเทรดตาม แต่ถ้ามีการตดัสนใจแบบ rule-based  เข้ามาประกอบ

ขาดความมั่นในการเทรด หลังเกิดการสูญเสียที่ติดต่อกัน ก็จะทำให้ขาดความมั่นใจ ก็จะหาแค่โอกาสเทรดไปเรื่อยๆ ลืม trade setup หวังแต่กำไรเล็กน้อยจากการพยายามวิ่งตามราคาที่เห็นยาวๆ

ความมั่นใจเกินไป ก็จะทำให้เปิดเทรดเยอะ เทรดไปเรื่อยๆ และเปิดขนาดเทรดเยอะไปด้วย เพราะความมั่นใจเกิน ทำให้คิดว่าตลาดจะไปทางไหน เลยทำให้รีบเทรดไป เทรดมากไป

จากที่ยกมาจะเห็นว่าเรื่อง กลัวพลาด กลัวตกกระแส หรือกลัวตกรถ หรือ the Fear Of Missing Out เป็นผลมาจากเรื่อง mindset เป็นหลักว่าเป็นอย่างไร และกระทบอย่างไรเมื่อเกิดการได้และเสีย เข้าเมื่อได้กำไรต่อเนื่องกัน misdset ก็จะทำให้ท่านมั่นใจเกินไป อาจทำให้เกิดการ overtrading หรือเทรดเพราะโลภอยากได้มากๆ ไป หรือถ้าเทรดเสียติดต่อกัน ขาดความมั่นใน จะเปิดเทรดเมื่อเป็นบาร์ยาวๆ หรือ momentum ที่บอกว่ามีเทรดเดอร์อื่นๆ เปิดเทรดค่อยจะกล้าเทรด

มีหลายๆ วิธีการสำหรับจัดการเองนี้ การวางแผนการเทรดก่อนจะเปิดเทรดแต่ละอย่างต้องมีการวางแผนว่าจะเปิดเทรด และปิดด้วยเงื่อนไขอะไร ภาพรวมของตลาดเป็นอย่างไร ถ้าเกิดความผิดพลาด รับได้แค่ไหน เพราะการวางแผน จะจำกัดสิ่งที่มีผลด้านลบต่อ mindset เมื่อเกิดขึ้นทำให้ท่านสามารถเทรดต่อไปได้

เทรดแบบมีการตัดสินใจแบบ rule-based และ objective anaysis การเทรดไม่ว่าจะเข้าเทรดหรือออกเทรดมาจากการวิเคาะห์แล้วทำให้เกิดการตัดสินใจเทรด เมื่อท่านสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็น ว่าตลาดกำลังบอกอะไร ด้วยความรู้ตลาดและออเดอร์ทำงานอย่างไร แล้วตามด้วยการตัดสินใจเทรดแบบเงื่อนไขกำหนด ไม่ใช่เปิดเพราะอารมณ์ เห็นบาร์ยาวๆ มีเทรดเดอร์อื่นๆ เข้าเทรดค่อยอยากเทรด การวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบนี้จะช่วยพัฒนา mindset ท่านได้ จะแก้เรื่อง FOMO ได้

ความรู้พร้อม mindset ที่ถูกนั้นต้องได้รับการฝึกมา ปรับจูนมาด้วยความอดทนและมีวินัย จะทำให้ท่านเทรดแบบ รู้จังหวะว่าจะเข้าหรือออกตรงไหน ไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่อง the Fear Of Missing Out อีกต่อไป

ทีมงาน : thaiforexbroker.com