ทิศทางของราคาน้ำมัน และการวางแนวทางการเทรด forex ในปี 2019

ทิศทางของราคาน้ำมัน และการวางแนวทางการเทรด forex

ใกล้ปีใหม่เข้ามามากแล้ว ซึ่งถือว่าเราจะได้ใช้เวลาในช่วงนี้ในการทบทวนตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งเป้าหมายในการเทรด forex ในปีต่อไปของเราด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบการเทรด น้ำมัน (Oil) แล้ว ผมอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรดน้ำมัน เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืนตลอดทั้งปีครับ

ทิศทางและแนวโน้มราคาน้ำมันในปี 2019

จากการที่กลุ่มประเทศ OPEC ได้ประกาศแล้วอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอย่างเด็ดขาด (ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนี้ที่เริ่มมีปัญหา จึงจำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้น) ซึ่งการประกาศดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ตลาด nymex ลดลงต่ำกว่า 38 เหรียญต่อบาเรล ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี

ประกอบกับในปีหน้าทางบริษัทผลิตรถยนต์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัวรถยนต์ที่มีการใช้พลังงานทางเลือกแทน ได้แก่พลังงานน้ำ และมีบริษัทอื่นๆที่กำลังทำการผลิตรถยนต์ที่มารองรับพลังงานนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Demand ของน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้สะท้อนออกมาในรูปของ ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับน้ำมันในประเทศไทยได้แก่ PTT ที่มีแนวโน้มของราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง (ลดลงก่อนมีข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับน้ำมัน) ดังนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นผลบ่งชี้ให้เราเห็นว่ากรอบราคาปีหน้าของราคาน้ำมันเป็นอย่างไร

ฟันธงว่าจะเป็น Down trend ตลอดทั้งปี

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ทำให้ผมฟังธงว่าตลอดปี 2019 ในปีหน้านี้ราคาน้ำมันจะมีทิศทางไปในทางลงเป็นหลัก และอาจทำให้เราราคาน้ำมันกลับไปสู่ราคาดั้งเดิม (ในช่วงที่เราซื้อน้ำมันในราคา 8-9 บาทต่อลิตร) และแนวโน้มนี้จะกำหนดกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ตลอดปีหน้า

ทิศทางและแนวโน้มราคาน้ำมัน

กลยุทธ์การเทรดน้ำมันในปี 2019

เพื่อให้การเทรดน้ำมันของคุณในปี 2019 สามารถทำกำไรได้ตลอดทั้งปี ผู้เขียนแนะนำว่ากลยุทธ์การเทรด น่าจะลองใช้แนวทางดังต่อไปนี้

1.เปิด Sell เป็นหลัก โดยอาจเลือกเล่น TF 1 วันเป็นต้นไป

2.เปิด Lot ไม่สูงนัก เพราะอย่าลืมว่าค่าเสปรดสำหรับราคาน้ำมันนั้นค่อนข้างที่จะสูงมากทีเดียว หากเกิดการสวิงของกราฟ คุณอาจไม่เหลือมาจิ้นสำรองได้

3.จะเลือกเล่นเทรดแบบสั้นๆ โดยเลือกในช่วงมีน่าจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบในราคาน้ำมันก็ได้

4.ให้เทียบจากราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยเป็นแนวทางประเมินราคาน้ำมันในตลาดโลก

กลยุทธ์การเทรดน้ำมัน

ลองนำข้อมูลจากบทความนี้ไปเป็นแนวทางประกอบการเทรด forex ในส่วนของการเทรดน้ำมันนะครับ ผมเชื่อว่าหากคุณนำไปปรับใช้แล้วย่อมเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการเทรดของคุณอย่างแน่นอน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com