ทำไมเทรดเดอร์ควรจะใช้ sotp loss เสมอ

ทำไมเทรดเดอร์ควรจะใช้ sotp loss เสมอ

                คำพูดที่ว่า “Cut your losses and let your profits run”  เมื่อผ่านการเทรดมา เป็นคำพูดที่จะได้ยินประจำ เพราะหลักการง่ายๆ เบื้องต้นคือ ให้รีบจำกัดการสูญเสียให้เร็วที่สุด และปล่อยให้กำไรเพิ่มไปมากที่สุดเท่าที่ทนได้เพราะกำไรจะมากขึ้น เทรดเดอร์ทั่วๆ ไปรู้ เทรดเดอร์รายใหม่รู้ และที่สำคัญขาใหญ่ก็รู้  

                แม้ว่าขาใหญ่จะพยายามเพื่อใช้ประโยชน์จาก stop loss พวกนี้เพื่อเอื้อต่อการเทรดของพวกเขา ทุกทางที่เป็นไปได้  ก็ตามเลยทำให้รายย่อยมักจะเสียเปรียบเพราะเรื่องของทุนมากพอที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการหรือปั่นราคาได้ ขาใหญ่สามารถถือรอได้นานกว่า เลยทำให้รายย่อยมักจะเป็นเป้าของพวกเขาเสมอ แต่การใช้ stop loss มีข้อดีหลายๆ อย่าง และจำเป็นด้วย

                ข้อแรก ในกรณีเป็นเรื่องสุดวิสัย ถ้าแพลตฟอร์มเปิดเทรดมีปัญหา อาจเป็นจากทางท่านเองหรือทางโบรกเกอร์เอง หรืออินเตอรเน็ตท่านมีปัญหา ไม่สามารถเข้าถึงออเดอร์ที่เปิดเทรดไว้ได้ การตั้ง stop loss จะจำกัดความเสี่ยงท่านได้ระดับหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อเปิดเทรดทุกครั้งควรกำหนด stop loss ไปด้วย เบื้องต้นอาจเป็น swing high หรือ swing low ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ท่านเปิด เผื่อเหตุสุดวิสัยที่ท่านไม่สามารถควบคุมเองได้

                ข้อสอง การใช้ stop loss จำกัดขนาดที่เปิดเทรด เพราะเมื่อเปิดเทรดหลายๆ positions รวมกัน ถ้าผิดพลาดหรือตลาดสวนท่านว่ากระทบพอร์ตที่กี่เปอร์เช็น แล้วแต่การยอมรับความเสี่ยงได้ต่างกันออกไป เพราะการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ ไม่ได้เทรดด้วยความแน่นอน เราเปิดเทรดเมื่อเห็นว่าความเป็นไปได้อยู่ทางที่เราเปิดเทรดมากกว่า เมื่อใช้ความรู้ด้าน ข้อมูลพื้นฐานและ technical analysis ประกอบกัน ทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้น่าจะอยู่ทางนี้มากกว่า แต่เมื่อเปิดเทรดแล้วอะไรเก็เกิดขึ้นได้ การตั้ง stop loss ทันทีเมื่อเปิด position จะช่วยตรงนี้

                ข้อสาม stop loss จะเป็นตัวสำคัญช่วยลดความกดดันทางสภาพจิตท่านเมื่อเปิดเทรด ยิ่งถ้ายิ่งเทรดล็อตเยอะ ก็ยิ่งมีความกดดันเยอะ ขึ้นอยู่กับว่าทุนท่านสูญเสียได้หรือเปล่า หามายากหรือเปล่า ถ้าเป็นทุนเทรดที่ไม่เดือดร้อนอาจไม่กระทบต่อสภาพจิตท่านเยอะ เพราะท่านอาจคิดว่าเมื่อหมดทุนก็ใส่ใหม่เข้าไปได้ ด้วยการเทรดแบบไม่สน stop loss หรือจุดที่ต้องรับการสูญเสีย เพราะการเทรดไม่ได้แค่เรื่องความรู้ในการเทรดอย่างเดียว สภาพจิตตอนที่เทรดเป็นอย่างไร และผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดจากความกดดันอย่างไร ล้วนมีผลต่อการเทรดที่จะตามมาทั้งหมด เพราะถ้ามีการเสียบ่อยหรือเสียมากโดยที่ไม่ได้จำกัดความเสี่ยงเมื่อเปิดเทรด ถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความมั่นใจในความรู้ในการมองตลาดและการเทรดก็จะตามมาหมด

                ข้อสี่ stop loss ช่วยให้ท่านได้ดูสถิติการเทรดของท่านเพื่อพัฒนาการเทรดได้ ว่าผลการเทรดเป็นอย่างไร เช่นเปิด 10 ออเดอร์โดน stop loss ไปกี่ครั้ง ปิดกำไรด้วยทีพีกี่ครั้ง ที่เกิด stop loss เพราะอะไร จะช่วยให้ท่านเทรดระวังขึ้น และเป็นตัวช่วยให้ท่านรู้ว่าจะเทรดอย่างไรได้ดีกว่าเดิม ออเดอร์ที่พลาด พลาดเพราะอะไร ท่านก็จะได้กำหนด stop loss ถูกที่ หรือเป็นเพราะการเข้าไม่ดีเลยต้องโดน stop เป็นผลตามมาที่ต้องเกิด

                ข้อห้า อาจหันมาใช้ trailing stop loss กับออเดอร์ที่มีกำไรแล้วปล่อยให้กำไรวิ่งไปมากกว่าเดิม ถึงจุดที่ท่านมองไว้ในใจ เพราะไม่ต้องมาคอยกังวล

                เช่นเมื่อท่านเปิด เทรด short positons ที่อิงการวิเคราะจาก D1 แม้ว่าราคาจะลง แต่ถ้าท่านเข้าก่อน ราคาวิ่งขึ้นจาก 1.16 ประมาณ 470 บีบ แค่วันเดียวถ้าท่านไม่ได้ตั้ง stop loss เช่นถ้ามากสุดที่กรอบสีเขียวด้านบน จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตท่านเยอะมาก หรือถ้าท่านเปิดเทรดเยอะอาจล้างพอร์ตได้เลย ผลที่ตามมาไม่ได้แค่ทุนหมด ยังกระทบต่อความมั่นใจ และยังต้องหาทุนอีก แต่ถ้าใช้ stop loss เมื่อโดน stop out ไป ท่านอาจเห็นโอกาสเทรด ตอนราคาจะตีกลับจากยอด และเทรดทำกำไรได้มากกว่าเสียอีก

                หรือแบบนี้ในปี 2015 ที่เกิดขึ้นกับค่าเงิน CHF ถ้าท่านเปิดเทรดผิดทาง ถ้าไม่ได้ stop loss อะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้น

                แม้ว่าการตั้ง stop loss เป็นเรื่องจำเป็น แต่การตั้งให้ถูกที่ยิ่งสำคัญ เพราะถ้าตั้งไม่ถูกที่ ก่อนที่ราคาจะวิ่งไปทางที่ท่านเปิดเทรด แต่ราคากลับวิ่งมาแตะ stop loss บ่อยๆ ก็กระทบต่อพอร์ตท่าน และสภาพจิตของท่านเพราะเทรดไป ทุนท่านก็จะลดลงไปเรื่อย ขณะที่เห็นราคาวิ่งไปทางที่ท่านเปิดเทรดเป็นหลัก ก็จะเกิดความอยากเอาชนะ อาจนำมาชึ่งการเทรดบ่อย เทรดเกินทุนตัวเอง ยิ่งเข้าทางตลาดได้ เหตุหลักๆ ที่เกิดเพราะการตั้ง stop loss ผิดที่หรือใกล้เกินไปแบบแค่นับบีบในการเทรด เช่นอย่างที่เปิด long position ที่เลข 1 ตรงที่จัด swap level พอดี ไม่ได้หมายความว่าท่านจะตั้ง stop loss ต่ำกว่าที่ low ก่อนที่ท่านจะเปิด เพราะราคาอาจลงมาอีกก็ได้ ท่านควรกำหนด stop loss อิงพื้นที่ต้นตอที่ทำให้ราคาขึ้นไปเป็นหลัก ถ้าราคาลงมาอีกน่าจะเป็นโอกาสเปิด long position เพิ่ม (ต้องไม่ลืมว่าการตั้ง stop loss จะมีระยะห่างกันออกไปแล้วแต่ trade setup ว่าท่านกำหนดภาพรวมจาก timeframe ไหน ถ้ายิ่งเป็น timeframe ใหญ่ระยะห่าง stop loss ก็จะมากขึ้นไปด้วย) หรือท่านอาจเทรดเมื่อเห็นมีการยืนยันว่าราคาอยากไปทางที่เปิดเทรด ก็จะช่วยลดช่องว่าง stop loss ได้เยอะ อย่างเช่นการเปิดเทรดที่เลข 2 หลังจากที่เห็น bullish bar กลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว พอราคาย่อตัวมาตรงจุด swap ที่ 0.98 แล้วเปิดเทรด ท่านก็ตั้ง stop loss ลงไปแถวที่ดันราคาขึ้นมาครั้งแรก

                ดังนั้นการใช้ stop loss เป็นเรื่องจำเป็น แต่ต้องตั้งให้เป็นด้วยว่าครรจะกำหนดตรงไหน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com