การเทรด Forex เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง

การเทรด Forex เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง

ทำไมควรถือว่าการเทรดเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง

                ถ้าอ่านไปเจอที่บอกว่าอยากประสบความสำเร็จในการเทรด ต้องถือว่าการเทรดเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องมีการวางแผน จะต้องเข้าใจตลาด จะต้องรับเงื่อนไขตลาดและจะต้องสร้างหรือมีจุดแข่งขันที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน จะต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจให้ได้

                Trade setups ที่ต่างๆ ที่เราหาแต่ละวันหรือที่จะเปิดเทรด เป็นหมือนสินค้าและบริการของธุรกิจท่าน เพราะจุดประสงค์หลักของสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างกำไร เพราะเมื่อมองเป็นธุรกิจ จำเป็นต้องรู้ทุกๆสิ่งเกี่ยวกับสินค้าตัวเอง เช่น มาจากไหน สร้างอย่างไร ประโยชน์มีอะไรบ้าง โอกาสในตลาดเป็นอย่างไร จะพัฒนาให้ดีขึ้นอีกอย่างไร ลูกค้ากลุ่มไหนที่ต้องการ และจะใช้มันอย่างไร พวกนี้จำเป็นต้องรู้หมด

                ถ้าเรามอง trade setups หรือกลยุทธ์การเทรดเป็นเหมือนสินค้า ทั้ง trade setups และกลยุทธ์ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาประกอบเป็นสำคัญเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ และแต่ละอย่างที่เป็นเงื่อนไขเราต้องรู้ดีหมด และมี trade triggers เพื่อบอกว่า trade setups ไหนที่มีความเป็นไปได้สูงสุด โดยไม่สำคัญว่าการเทรดจะเป็นรูปแบบไหน อาจใช้อินดิเคเตอร์ประกอบ หรือเป็น price action อย่างเดียวหรือเป็นการเทรด chart patterns ก็ตาม

                สิ่งสำคัญเมื่อท่านมองการเทรดเป็นธุกิจคือ ท่านต้องเชี่ยวชาญในแต่ละ trade setups และ patterns ท่านที่จะเปิดเทรด ท่านต้องรู้รายละเอียดว่า trade setups ท่านจะทำงานดีอย่างไรและตอนไหนและเพราะเงื่อนไขตลาดอะไร ใน timeframe ไหนในคู่เงินไหน ท่านจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร แต่ละ trade setup ท่านจะกำหนด stop loss และ take profit ตรงไหน แต่ละ trade setup ท่านรับความเสี่ยงได้เท่าไร

                แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนมากอาจยังไม่เชี่ยวชาญวิธีการเทรด เพราะขาดความยึดมั่นกับวิธีการเทรด แทนที่จะพัฒนาจนเชี่ยวชาญ แต่พอไม่ได้ดังใจกลับกลายเป็นเปลี่ยนระบบไปเรื่อย พยายามหาระบบที่ดีว่า ลองมองกลับกันเมื่อเป็นธุรกิจว่าธุรกิจยังจะทำกำไรได้หรือเปล่าเมื่อเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการไปเรื่อยทุกๆ อาทิตย์ สิ่งที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคือความมุ่งมั่น หรือ commitment การเทรดก็เช่นกันจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่น

ความสูญเสียเป็นต้นทุนและเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ

                ทุกๆ ธุรกิจจะมีต้นทุน ที่จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ สร้างที่ทำงาน จ้างคนงาน ลงทุนในการวิจัยและการตลาด ท่านจะพบว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีต้นทุนเมื่อต้องการคาดหวังผลตอบแทนจากธุรกิจ และท่านจะไม่จ้างคนงานที่ไม่มีความสามารถมาทำงาน ไม่เสียเงินการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ผิด การเทรดก็เช่นกัน การสูญเสียเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและรับให้ได้เพราะเป็นเงื่อนไขการเทรด การสูญเสียจะกลายเป็นเรื่องดีถ้าทำให้ท่านสามารถเรียนรู้ความผิดพลาด สร้างสามารถสร้างระบบเทรดตัวเองได้ กำหนดเงื่อนไขในการเทรดได้  แต่ถ้าการสูญเสียที่เกิดจากการทำลายเงื่อนไขเทรดตัวเอง ไม่ถือว่าเป็นต้นทุนการเทรดแต่เป็นการเทรดด้วยความโลภ

ต้องมีแผนสำหรับธุรกิจ

                แผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจท่านต้องรู้และกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน นักธุรกิจรู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร จุดประสงค์คืออะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องวิเคราะห์ต้นทุนและโอกาสอย่างไร ต้องศึกษาสิ่งที่ผ่านมา และต้องพยามทำให้ถูกต้องมากที่สุดหรือดีกว่าเดิม เทรดเดอร์ก็เช่นกันจำเป็นต้องมีแผนเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ของการเทรด จะเริ่มต้นแต่ละอาทิตย์อย่างไร จะหา trade setups อย่างไร จะตั้ง stop loss และ take profit อย่างไร จะกำหนดความเสี่ยงแต่ละออเดอร์อย่างไร ความเสี่ยงต่อพอร์ตอย่างไร กำหนด trade setup จาก timeframe ไหน เข้าและออกจาก timeframe ไหน และดูภาพรวมของแต่ละ trade setup จาก timeframe ไหนและอย่างไร ไม่ใช่เปิดขึ้นมาดูแค่ราคาขึ้นหรือลงแล้วก็เปิดเทรด ทุกอย่างต้องมีการวางแผนเตรียมการก่อนการเข้าเทรดหมด เมื่อเข้าเทรดแล้วจัดการอย่างไร และจะออกอย่างไร ตรงไหน หรือเพราะงื่อนไขอะไร อาจจะมี checklist ราการสำหรับแต่ละ trade setup ประกอบด้วยยิ่งดี อาจจะมีการบันทึกรายการการเทรดด้วย หรือ trading journal ประกอบไปด้วยเพื่อจะได้ศึกษา เพราะถ้าเป็นบริษัทถ้าไม่มีการวางแผน และไม่มีการวิเคราะห์ว่าโครงการต่างๆ ทำงานได้ผลอย่างไร ก็จะไม่มีทางรู้ว่ารายได้มาจากไหน รายจ่ายมาจากไหน ก็จะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

                นี่เป็นตัวอย่างหลักๆ ที่ยกมาประกอบว่า ทำไมจึงจำเป็นที่ควรจะถือว่าการเทรดเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง เพราจะเข้าใจ ยอมรับและจริงจังการกับเทรด ตั้งแต่การศึกษาเพื่อเข้าใจตลาดว่าทำงานอย่างไร คู่แข่งหรือเทรดเดอร์อื่นที่เรียกว่าขาใหญ่เทรดอย่างไร ทำไมจำเป็นต้องหาพื้นที่ๆ พวกเขาทิ้งร่องรอยการเทรดแล้วเทรดตามพวกเขา การได้กำไร หรือการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่ต้องยอมรับ เพื่อจะได้รู้ทันอารมณ์เมื่อเกิดความกลัว ความโลภ และเมื่อราคาวิ่งราคามีขึ้นและลง แม้ว่าสามารถเทรดทำกำไรได้ทั้ง 2 ทาง แต่ก็เกิดการสูญเสียได้ทั้งสองทางถ้าราคาวิ่งสวน การจำกัดหรือจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ทำนองเดียวกันกับธุรกิจเพราะบางสินค้าก็ไม่ทำกำไร หรือยังไม่ถึงเวลากำไร แต่ก็ต้องบริหารจัดการไป และต้องสร้างรายได้จากสินค้าตัวอื่นไปด้วยเพื่อชดเชยต้นทุนช่วงที่ยังไม่ทำกำไร

                การเทรดจะเป็นเรื่องสนุกและท้าทายก็ต่อเมื่อถือว่าการเทรดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง ถ้าต้องการประสบความสำเร็จมีเงื่อนไขที่ท่านต้องชำนาญให้ได้ก่อน  ไม่ได้แค่เปิดขึ้นมาแล้วเทรดเลย โดยไม่มีการเตรียมการ ทั้งความรู้ ทั้งเข้าใจตลาดและเทรดเดอร์อื่นๆ และสินค้าที่เทรด

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com