ตามเทรนหรือสวนเทรน

เทรด forex ตามเทรน

ตามเทรนหรือสวนเทรน

               ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วไม่เปลี่ยนแปลงง่ายถือว่าเป็นเทรน หรือถ้าเกิดการเปลี่ยนเทรนก็มักจะเห็นเกิดที่ time-frame ใหญ่ๆ เป็นหลักเมื่อมองจาก price chart แต่การเทรดตามเทรน เช่น เทรนขึ้นเทรดเดอร์ส่วนมากจะเปิด long position อย่างเดียวแม้ว่าอาจมีข้อมูลเรื่อง fundamental information คู่เงินนั้นๆ ประกอบก็ตาม เพราะราคาไม่ได้วิ่งขึ้นเป็นเส้นตรง และการเทรดไม่ได้ได้ทำกำไรเมื่อราคาวิ่งเป็นเส้นตรงแล้วเปิดเทรด กำไรเกิดเมื่อท่านเปิดเทรดแล้วมีอีกฝั่งที่เป็นฝ่ายสียพอๆ กับที่ท่านได้กำไร

               จากภาพที่ยกมาตั้งแต่เดือน 2 มาเมื่อมองชาร์ต H4 ท่านจะพบว่ามีการเปลี่ยนเทรนหรือที่เป็น Reverse แค่ 6 ครั้งเอง ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นพวก position traders ก็จะถือรอตามนี้ ถือออเดอร์เป็นหลายวันหรือหลายอาทิตย์ได้ ยิ่งถ้าทางที่พวกเทรดเดอร์พวกนี้ถือรอมีส่วนได้กำไรจากค่า swap ด้วยยิ่งดี เช่นเมื่อท่านเปิดรายละเอียดคู่เงินที่ท่านเปิดมาจะเห็นว่า swap short เป็นบวก เมื่อท่านถือ short positions ท่านก็จะได้กำไรจากส่วนนี้ด้วย ต้องไม่ลืมว่าขาใหญ่ที่ถือแบบ position traders พวกนี้เทรดด้วยทุนเยอะ ค่า swap นั้นก็มากพอที่จะเป็นรายได้เสริมของการเทรดได้

               เมื่อมองจาก big picture หรือภาพที่เป็นภาพรวมขึ้น H4/D1 ขึ้น จะเห็นว่าเทรนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหรือง่ายๆ ถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นจาก time-frame ใหญ่ๆ แบบนี้ได้ง่าย ส่วนมากเป็นเรื่องย่อตัว (สวนเทรนระยะสั้น) และกลับมาตามเทรนต่อ

               เพราะราคาอาจเปลี่ยนเทรนได้บ่อยและไม่อาจวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงได้ การทำงานของออเดอร์มาจากผลการเทรดและการออกจากตลาด การเทรดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเทรนเพราะถ้าการเทรดเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวเกิดขึ้น เมื่อมองจากภาพรวมของ H4 ที่ยกมาประกอบจะเห็นว่าความรู้เรื่องเทรนมีอิทธิพลต่อการเทรดมาก เพราะเมื่อราคาทำเทรนเทรดเดอร์ส่วนมาก็จะหาโอกาสเทรดตามเทรนเป็นหลัก เมื่อเทรดเดอร์ส่วนมากหาโอกาสเทรดตามเทรนเป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อเป็นราคาเบรค high หรือ  low ก่อนยิ่งทำให้เข้าเทรดเยอะ เลยเป็นโอกาสขาใหญ่ที่เปิดเทรดแต่ตอนแรกได้ปิดสะสมกำไรได้เรื่อยๆ เลยทำให้เกิดราคาย่อตัวหรือสวนเทรนระยะสั้น เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมองใน time-frame ย่อยลงไป

               ที่กรอบพื้นที่เลข 1 เพราะความรู้เรื่องเทรนราคาทำ Lower lows ตามด้วย lower highs ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่หันมาเปิด short positions เป็นหลัก ด้วยการเข้าเทรดแบบ retracement เป็น trend traders หรือ breakout traders ตอนที่ราคาเบรค low ด้วย ปัณหาเกิดขึ้นที่กรอบสีเขียวเพราะราคาลงไปหรือเบรค low ก่อนได้นิดเดียวแล้วรีบกลับมา ทำเป็นล่า stop hunt หรือ false breakout เมื่อเห็นแบบนี้การเทรดตามเทรนต้องระวังว่าตลาดกำลังบอกอะไรจะเกิดขึ้น จึงไม่ควรจะหาโอกาสเทรดตามเทรนหรือรอให้ชาร์ตเปิดเผยข้อมูลต่อก่อน จนกว่าเกิด impulsive move ที่ลูกศรชี้ราคาขึ้นไปทำ higher high ได้เอาชนะพื้นที่เป็น high ที่ใกล้ที่สุดขึ้นไปได้ ราคาย่อตัวมาก็เป็นเงื่อนไขเข้าเทรดตอน retracement และเทรนเริ่มเปลี่ยนราคาทำ higher low ที่จัด retracement แรกและขึ้นมาทำ higher high อีกจุดสูงขึ้น เริ่มเข้าการทำเทรนขาขึ้น

เมื่อมองชาร์ต H1 ดูช่วงแรกที่ราคากลับตัวแล้วทำเทรนขึ้น impulsive move เกิดเพราะการเข้าเทรดที่ได้เงื่อนไข ขาใหญ่เทรดเมื่อออเดอร์ตรงข้ามมากพอ เพราะเทรนก่อนที่ขาใหญ่จะเข้าเทรดเป็นเทรนลงเป็นหลัก เพราะราคาลงมาสักระยะแล้ว เมื่อการพัฒนาเทรนเกิดขึ้นก็จะดึงรายย่อยเข้าเทรดตามความรู้เรื่องเทรนได้ง่าย ขาใหญ่เข้าใจเรื่องความรู้เรื่องเทรนดี และการเข้าเทรดของตลาดฟอเรกเมื่อ trading transaction จะเกิดขึ้นต้องมีออเดอร์ฝั่งตรงข้าม และการทำกำไรก็ต่อเมื่อราคาวิ่งไปทางที่ท่านเปิดเทรดแล้วมีเทรดเดอร์ที่เปิดตรงข้ามท่านเสีย เทรนหลักๆ เลยมักจะเห็นชัดที่ timeframe ใหญ่ๆ เป็นหลัก

การเทรดตามเทรนก็จะเกิดขึ้นอีกรอบเพราะเมื่อราคาทำ higher high ตามด้วย higher low ได้เทรดเดอร์อื่นๆ ก็จะหันมาเทรดตามความรู้เทรนอีกแบบเดิมแต่เป็นการเปลี่ยนข้าง ความรู้เรื่องเทรนก็จะเป็นแหล่งดึงออเดอร์ให้ขาใหญ่ปิดทำกำไรได้ที่จุดพวก higher high ได้สะสมได้เรื่อยๆ และยังสามารถเข้าเทรดได้อีก เมื่อราคาย่อตัวลงมา ดังนั้นหลักการเทรดเมื่อเห็น เทรนเปลี่ยนที่ timeframe                แบบที่ยกตัวอย่างมา ถ้าตอนที่ราคาทำ impulsive move ตอนที่ราคาเบรคพื้นที่ตรงข้ามไม่ห่างกันมาก ให้หาโอกาสเทรด retracement หรือ pullback เมื่อราคากลับมาที่จุดราคาเบรคเป็นหลัก และเมื่อราคาเบรค high ตอนที่ราคาลงไป ควรปล่อยให้ stop loss และ buy stop ทำงานปล่อยให้เป็นตัวเร่งราคาเพื่อทำกำไร positions ที่ท่านเปิดจากจุด retracement/pullback ที่จุดราคาเบรคจนกว่าไปถึงหรือเบรค high ตัวใหม่ตอนที่ราคาทำเทรนลง

การเทรดสวนเทรน ตอนที่ราคาลงมาทำ corrective move หรือ กลับมา retracement ก็เทรดได้ แต่ต้องดูว่าเมื่อเปิดเทรดสวนลงมา demand ที่เกิดขึ้นใหม่มีหรือเปล่าและระยะห่างมากพอเปล่า เพราะเป็นการเทรดสวนเทรน ถ้ามากพอ เช่นวัด risk:reward ได้ 1:5 ขึ้นจะดี (ไม่แนะให้เป็น 1:3 เพราะเป็นการเทรดสวนเทรน เพราะถ้าราคาลงมาไม่ถึงเป้ายังพอมีโอกาสปิดไม่เสียออกจากตลาดแล้วเปิดตามเทรนต่อ)

ทำอย่างไรการเปิดออเดอร์จะไม่เกิดขึ้นตอนสวนเทรน ถ้าเป็นการเปิดผิดทาง

หลักสำคัญของการทำเทรน คือข้อ 1. ต้องเห็นการเบรค high หรือ low ประกอบ เพราะบอกว่ายังมีขาใหญ่อยากเทรดต่อ หรือยังสามารถทำ new high หรือ new low ได้  ข้อ 2. ต้องเห็นระยะห่าง swing points สำหรับทำเทรน  เพราะถ้า 2 ข้อมูลหลักๆ นี้เปลี่ยนให้ระวังว่าราคาได้กำลังบอกอะไรท่าน ให้ถือเป็นช่วงรอโอกาสให้ตลาดเปิดเผยข้อมูลใหม่อีกรอบก่อนค่อยเทรด

ทีมงาน : thaiforexbroker.com