ขาใหญ่เทรดใส่เทรดเดอร์ อย่างไร

ขาใหญ่เทรดใส่เทรดเดอร์ อย่างไร

ขาใหญ่เทรดใส่เทรดเดอร์ อย่างไร

                การเปิดเทรดมีอีกวิธีการหนึ่งที่ขาใหญ่นิยมใช้กันคือ เมื่อพวกเขาสามารถมองออกว่าเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดจะเดือดร้อนตรงไหน ที่จำต้องออกเมื่อราคาวิ่งสวนพวกเขา เพื่อพวกเขาต้องจำกัดความเสี่ยง หรือเป็นการเทรดใส่ stop loss ของกลุ่มเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดที่เห็นประจำอย่างการล่า stop hunt ล้วนเป็นผลจากการเทรดใส่เทรดเดอร์ ตัว stop loss หรือออเดอร์ที่เกิดจากการจำต้องออกก็จะทำให้ราคาวิ่งไปได้เร็ว

                หลักการเทรดใส่เทรดเดอร์ของขาใหญ่ ต้องมาจากสามารถรู้เทรดเดอร์อื่นๆ หรือ market participants ที่เทรดอยู่ในตลาด โดยเฉพาะรายย่อยเพราะรายย่อยไม่สามารถเทรดดันราคาไปทางที่ต้องการได้แบบขาใหญ่ ที่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมมากพอที่จะดันหรือปั่นราคาได้ตามต้องการ และเทรดเดอร์ที่ถูกเทรดก็จะเป็นรายย่อยเป็นหลัก ที่ขาใหญ่ต้องการใช้ประโยชน์

                การเทรดแบบนี้จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องออเดอร์ทำงานอย่างไร และเข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เทรดอยู่ในตลาด เช่นอย่างที่พื้นที่เลข 1 เทรดเดอร์ที่เปิด sell เพราะมองมาทางช้ายมือ เพราะเห็นราคาไม่สามารถเอาชนะพื้นที่วงกลมก่อนได้ แสดงว่ามี sell limit orders ตรงนั้นเพิ่มเข้ามาอีกเลยทำให้ราคาหยุด และมาจากส่วนที่เป็น take profit ของเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยการเปิด  buy ด้านล่างขึ้นมาด้วยก็จะปิดกำไรตรงนี้ เพราะไม่แน่ว่าราคาจะวิ่งผ่าน supply ที่วงกลมได้หรือเปล่าเลยจำต้องออกเพื่อสะสมกำไรบางส่วน sell limit orders ที่พื้นที่ supply ทำให้ราคาหยุดและ take profit ทำให้เกิด sell market orders ทำให้ราคาลงมาได้ แล้วตามด้วย consolidation

                เพราะขาใหญ่เทรดตามเทรนที่เกิดขึ้น impulsive move คือสิ่งที่บอกว่าขาใหญ่เข้าเทรด พวกเขาก็จะหาโอกาสเทรดตามอีก เมื่อมอง price structure ที่เกิดขึ้น พวกเขาก็ต้องทำให้รายย่อยเปิดเทรด เพื่อพวกเขาจะได้สะสม Positions พื้นที่ตรงนั้น จะเห็นว่ามี stop hunt 2 จุดด้านล่าง เพื่อเทรดใส่เทรดเดอร์ที่เปิด Long positions ในกรอบเพื่อพวกเขาจะได้เข้าตลาดที่ราคาดีกว่า พอราคาเบรคพื้นที่ด้านบน นั่นคือพื้นที่กรอบที่เทรดเดอร์ที่ถือ short positions เฝ้ามอง ไม่อยากให้ราคาเบรคขึ้นไป ถ้ามีเทรดเดอร์ที่เทรดใส่จุดนี้ ก็จะเป็นขาใหญ่เพราะเทรดด้วยวอลลูมเยอะ มากพอที่จะดันราคาไปตามที่ต้องการได้ และพื้นที่ขึ้นไปจากที่ที่ราคาเบรคก็จะเป็น stop loss orders เป็นหลักมาจากเทรดเดอร์ที่ติด short positions ในกรอบ หรือ เปิดเทรดใส่เทรดเดอร์ที่เปิด buy stop orders ด้วยที่พื้นที่เดียวกัน

                ส่วนมากพื้นที่ที่เป็นจุดที่ขาใหญ่ต้องการเทรดใส่เทรดเดอร์ ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการสะสม positions มากพอตามที่พวกเขาต้องการ เมื่อมองผ่านแท่งเทียนก็จะเห็นว่ามีหลายแท่งเทียนวิ่งอยู่ในกรอบ high และ low เดียวกันทำเป็น consolidation

                ทำไมขาใหญ่มักเทรดใส่เทรดเดอร์

                การที่ขาใหญ่เทรดใส่เทรดเดอร์หลักๆ เพราะเรื่องการทำงานของออเดอร์ เพราะ market orders เกิดจากการเปิดเทรดโดยตลาดไม่ใช่โดยเทรดเดอร์เปิดเทรดเอง แต่เป็นคำสั่งที่เทรดเดอร์กำหนดเงื่อนไขการเปิดเทรดหรือการออกเทรดไว้ที่ตลาด เมื่อราคาไปถึงทำให้เกิดเงื่อนไขขึ้น ตลาดก็จะเปิดเทรดให้เอง ก็จะเป็น stop orders เพราะ stop orders ทำหน้าที่สองอย่าง คือเพิ่ม liquidity เข้าตลาดตรงที่ๆ มีการกำหนดเข้าไปแล้วสำหรับ market orders ที่เข้ามา และข้อ 2 พอราคาแตะ stop orders ก็จะทำงานเป็น market orders อีกที วิธีการคือถ้าขาใหญ่เห็น stop orders กองอยู่ทางไหนของเทรดเดอร์ เขาก็จะเทรดใส่เทรดเดอร์พวกนั้นหรือตรงที่เทรดเดอร์พวกนั้นกำหนด stop orders ไว้ พอราคาตลาดไปแตะ stop orders ตลาดก็จะเปิด market orders ให้เองไม่ต้องรอให้เทรดเดอร์มาเปิด นั่นเลยเป็นสาเหตุหลักว่าทำไมต้องมีการเทรดใส่เทรดเดอร์พวกนี้ ดูหลังจากที่ราคาเบรคกรอบเลข 1 ส่วนที่จุดอื่นๆ ก็หลักการเดียวกัน

                วิธีการที่ขาใหญเทรดใส่เทรดเดอร์พวกนี้ก็คือจะหาพื้นที่ที่มีการเปิด positions ในพื้นที่เดียวกัน ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ consolidaiton เพราะระยะเวลาที่เกิดทำให้เกิดการสะสม positions และเป็นขาใหญ่เองที่สะสม positions ตรงนั้น  โดยมีข้อสังเกตบางอย่างคือ พื้นที่ consolidation ก็จะมี false break ให้เห็นตามมาก่อนที่ราคาจะวิ่งไปจริงๆ  เพราะ false break เป็นการต้องการเทสและเข้าอีกรอบก่อนดันราคาไปจริงของขาใหญ่ ว่ามีเทรดเดอร์อีกฝั่งที่เป็นขาใหญ่เทรดมาทางตรงข้ามพวกเขาหรือเปล่า ถ้าพวกเขาสามารถทำ false break ได้ พวกเขาก็จะเทรดใส่เทรดเดอร์พวกนี้เลยเพื่อดันราคาไปแตะ stop orders ที่เกิดจากการกำหนดของพวกเขา โดยเฉพาะที่เป็น stop loss  ที่มาจากการกำหนดเข้าไปกับ positions ที่อยู่ในตลาด ถ้า stop orders มากและตอนที่ราคาแตะออเดอร์ฝั่งตรงข้ามไม่พอด้วยก็ยิ่งจะทำให้ราคาวิ่งไปได้เร็ว ขาใหญ่เลยมักจะใช้พวก stop orders ของเทรดเดอร์พวกนี้ประกอบจุดเทรดที่พวกเขาเปิดเทรด เมื่อเห็นเทรดเดอร์พวกนี้อยู่ตรงไหน พวกเขาก็จะเทรดใส่เทรดเดอร์พวกนี้

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com