การเทรด confluence กับ price acton

การเทรด confluence กับ price acton

การเทรด confluence กับ price acton

           Confluence คือ พื้นที่ๆ มีโครงสร้างราคาที่ใช้ใน trade setup ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเกิดในพื้นที่เดียวกัน การเห็น confluence เกิดกับ trade setup ที่เราวิเคราะห์จะช่วยเพิ่มตัวกรองความเป็นไปได้ขึ้นมาอีกระดับหนื่ง price structure ที่เกิดขึ้นอาจมาจากการใช้ indicators ประกอบอีกที หรือใช้ price action เป็นตัวประกอบก็ได้ (บทความก่อนนี้ได้เสนอเรื่อง confluence กับการใช้ indiators เช่น Bollinger Bands, CCI และ RSI ประกอบ)  

           Price Action ถือว่าเป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก ดังนั้นการเทรดด้วย price action เป็นการที่เทรดเดอร์อ่านตลาด ดูราคาและตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นเป็นหลักที่ราคาเปิดเผยออกมาเองจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างเดียว ไม่ได้อิงการตัดสินใจจากการอ่าน indicators ต่างๆ ประกอบ  

           การเทรดด้วย confluence ต้องดูว่า price action เปิดผยที่ตรงไหนเป็นหลักๆ ก่อน ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ๆ มี Liquidity เยอะ เช่น support levels/demand zones, resistance levels/supply zones, fibonacci levels, trendlines หรือ round numbers เพราะพื้นที่มี liquidity เยอะก็จะดึงดูดเทรดเดอร์ได้เยอะที่ตรงพื้นที่นั้นๆ ทำให้เกิดการเข้าเทรดและการจัดการออเดอร์เกิดขึ้นพื้นที่ตรงนั้น เช่นการออกจากตลาดก็เป็นการเข้าเทรดเหมือนกันเมื่ออธิบายด้วยหลักการออเดอร์

        การเทรด confluence กับ suport/resistance levels หรือ demand/suppl zones

               ก่อนที่ราคาจะลงมาจะเห็นว่าราคามีการมาเทส support levels หรือ demand 3 ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายราคาก็เบรดลงไปได้ จาก demand กลายเป็น supply หรือเรียกว่า จาก support level เป็น resistance level หรือที่นิยมเรียกกันเป็น flipping level หรือ swap level ก็คืออันเดียวกัน  ตามด้วยเส้น trendline ที่เป็นขาลงเลือก higher lows เป็นหลักที่ราคาสามารถเบรคหรือเอาชนะ low ตรงข้ามได้ก็จะเห็นตรงส่วนนี้  lower lows ที่เกิดขึ้นล้วน engulf พื้นที่ Low ตรงข้ามได้หมด บอกถึงการเข้าเทรดของขาใหญ่ ราคาเด้งกลับไปทำ lower high ที่จุดที่เป็น resistance level หรือ supply zone และตรงเส้น trendline พอดีนี้เป็นการเทรดแบบ confluence ด้วย supply/resistance level กับ tendline ประกอบกัน (อาจบอกเรื่อง swing highs/lows ประกอบด้วยก็ได้)

การเทรด confluence ด้วย supply/demand และ Fibonacci levels

           จะเห็นว่าราคาบอกว่าอยากจะขึ้นบนตั้งแต่ลูกศรที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์การเทรด ท่านต้องมองพวกนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าราคาบอกก่อนไว้อย่างไรและที่ไหน ราคาลงมาเพื่อขาใหญ่จะได้มีโอกาสเทรดเพิ่มอีก แม้แต่จุดที่เป็นด้านล่างตอนที่ตี Fibonacci ขึ้นไป รายย่อยอาจยังไม่กล้าเทรดเพราะข้อมูลเปิดเผยไม่พอ เพราะการเทรดของรายย่อยจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะดันราคาได้ ดังนั้นฐานะรายย่อยเราต้องเห็นร่องรอยการเข้าของขาใหญ่ก่อนจะดีจนกว่าการเข้าเทรดที่เลข 1 แล้วราคาเกิน supply กรอบสีเขียว เปิดเผยเป็น impulsive move และยังสัมพันธ์กับการที่ราคาไปทำ High ไว้ที่ลูกศรด้านบนอีกด้วย เราก็ลากเส้น Fibonacci Levels ด้วยการหาว่า impulsive move อยู่ตรงไหนก็สร้าง Fibonacci levels ตามนั้นก็จะได้ตามภาพพอดี เมื่อราคาย่อตัวลงมา ก็จะเป็นตรงที่ราคาเอาชนะ supply zone พอดีกลายเป็น demand zone ใหม่ที่เกิดขึ้นและการย่อตัวหยุดที่ 50.0 retracement level พอดี นี้ก็เป็นการเทรดแบบ confluence ด้วย supply/demand zone และ Fibonacci retracement ด้วยการใช้ impulsive move เป็นการดูร่องรอยการเข้าเทรดของขาใหญ่

การเทรด confluence ด้วย trendline และ Fibonacci levels

              ภาพ 3 ราคาเปลี่ยนเทรนลงมา ทำเทรนตามหลักการ lower low -> lower high -> lower ราคาเปลี่ยนเทรนจากขึ้นเป็นลงเพราะ  price structure ในการทำเทรนเปลี่ยนไป เพราะถ้าเป็นขาขึ้นราคาต้องทำ higher high ตามด้วย higher low แต่พอมาจุดที่ตีเส้นเทรนลงราคาทำ lower low ก่อนและยังเอาชนะ higher low ตรงข้ามได้ เป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ราคากลับไปทำ lower high และลงมายิ่งเป็นการยืนยันว่าเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปลี่ยนเทรน ราคาเด้งกลับไปที่ trendline และ ที่ Fibonacci retracement level 61.8 พอดี

การเทรด confluence ด้วย supply/demand zone และ round number

                 เป็นการเทรดแบบ confluence เพราะราคากลับมาหา supply ด้านบนและมี stop hunting ประกอบด้วยเพื่อดันราคามาหา supply ด้านบนแบบง่ายและยังช่วยให้ sell limit orders พื้นที่นั้นของขาใหญ่เข้าตลาดได้ราคาที่ดีด้วย จะมองเป็น supply เหนือ supply ก็ได้เพราะ supply ล่างราคากลับมาแล้ว พอราคากลับมาอีกเทรดเดอร์ที่เทรดตรงนั้นถ้าไม่ไปปิดก็จะตั้ง stop loss ตรงกรอบสีแดง และอีกกลุ่มที่เป็น breakout traders ก็จะตั้ง buy stop orders ที่กรอบสีแดงเช่นกัน ขาใหญ่เห็นและเป็นออเดอร์ที่บังคับต้องเปิดเมื่อราคาไปถึง เลยมีการดันราคาเพื่อให้ stop orders พวกนี้ทำงานเข้าตลาดเลยทำให้ราคาขึ้นไปหา sell limit orders ด้านบนอย่างเร็ว การดันราคาเพื่อให้ stop orders พื้นที่นั้นเป็นตัวเร่งราคาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ขาใหญ่ใช้ประจำ

                จากที่อธิบายมาจะเห็นว่า confluence ที่มาพร้อมกับ price action ต่างๆ เป็นการช่วยให้เห็นโอกาสการเทรดชัดเจนขึ้นเพราะเป็นตัวช่วยยืนยันกันเอง เป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่จุด trade setup ที่สนใจจะเข้าเทรด  เพราะ Confluence คือพื้นที่ๆ มีโครงสร้างราคาที่ใช้ใน trade setup ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเกิดในพื้นที่เดียวกัน เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เทรดเดอร์สนใจกันเยอะ กลายเป็นพื้นที่ที่มี liquidity มากขึ้น ไม่ว่าการเข้าเทรดหรือการจัดการออเดอร์เลยมักจะเกิดขึ้นตรงนั้นด้วย

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com